Geselecteerd op:

help
Biological treatment of sewage by the activated sludge process [Boek]
Hänel, K. \ cop. 1988
This review of existing knowledge of the purification of sewage by the activated sludge process is written from the viewpoint of the hydrobiologist. It considers all the most important technical factors, such as the influence of aeration systems and ...
help
Vergaande fosfaatverwijdering door vlokkingsfiltratie : semi-technisch onderzoek [Boek]
DHV Raadgevend Ingenieursbureau \ 1988
help
Sprayer nasties for safe disposal by effluent unit \ Farmers weekly [Artikel]
Beaton, D. \ 1988
Sinds de laatste Smithfieldshow eind 1987 is er een verplaatsbare watereffluent behandelingseenheid in de Britse handel onder de naam Sentinel voor het behandelen van reinigingswater van spuitapparatuur
help
Accumulation and degradation of polyphosphate in Acinetobacter sp. [Proefschrift]
Groenestijn, J.W. van \ 1988
help
Individuele behandeling van afvalwater bij verspreide bebouwing [Boek]
Graaf, J.H.J. van der \ Fastenau, F.A. \ Bergen, A.H.M. van \ 1988
In het onderhavige rapport zijn de resultaten beschreven van het praktijkonderzoek naar de werking van 14 kleine zuiveringssystemen (5-200 i.e.) voor huishoudelijk afvalwater. Als gevolg van de gelimiteerde aansluitmogelijkheden op de riolering en de ...
help
Advies voorontwerp lozingenbesluit bodembescherming [Boek]
Technische Commissie Bodembescherming \ 1988
help
Cimibron catalogus 1988 : index van het verwijssysteem naar bronhouders van milieu-informatie [Boek]
Bureau CIMI \ Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene \ 1988
help
Maas - memorandum '88 [Boek]
Samenwerkende Rijn- en Maaswaterleidingbedrijven \ Samenwerkende Rijn- en Maaswaterleidingbedrijven \ [ca. 1988]
help
Samenhang en samenspel in het waterbeheer : het streven naar integraal waterbeheer [Boek]
Glasbergen, P. \ Wessel, J. \ Baltissen, J.H.P. \ 1988
Verslag van een in opdracht van Rijkswaterstaat verricht vooronderzoek naar de vraag hoe meer afstemming in het waterbeheer kan worden bereikt en hoe daarmee verbonden knelpunten van bestuurlijke, organisatorische en instrumentele aard onderzocht zou ...
help
Waterplanten en waterkwaliteit [Boek]
Bloemendaal, F.H.J.L. \ Roelofs, J.G.M. \ 1988
Een overzicht van de betekenis van waterplanten als waterkwaliteitsparameters en van de verschillende processen die de waterkwaliteit beinvloeden met de effecten hiervan op waterplanten
help
Amalgaam in het afvalwater van tandheelkundige behandelingsinstallaties : voorkomen en verwijdering [Boek]
Goud, R. \ Letzel, H. \ 1988
help
Recirculatie van perkolatiewater [Boek]
Beker, D. \ 1988
help
Handboek voorkomen en bestrijden van licht slib [Boek]
Eikelboom, D.H. \ 1988
help
De bezinkput, een saneringsmethode voor champignonteelt - afvalwater : onderzoek naar de verwijdering van bestrijdingsmiddelen en andere organische microverontreinigingen uit het afvalwater van champignonteeltbedrijven door middel van een bezinkput [Boek]
Beersum, C. van \ 1988
help
Afvalwaterproblematiek houtreinigingsbedrijven : aanbevelingen met betrekking tot de lozingen van niet zuurstofbindende stoffen met het afvalwater van houtreinigingsbedrijven [Boek]
Coordinatiecommissie Uitvoering Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren \ 1988
help
Onderzoek naar het voorkomen van faecale colibacterien in het effluent van de R.W.Z.I. - Westerschouwen na verbeteringen in het zuiveringssysteem en het staken van de effluentchlorering in de periode van 25 mei tot en met 8 september 1987 [Boek]
Gool, A.C.M. van \ Kesteloo - Hendrikse, J. \ 1988
help
Onderzoek in een proefinstallatie naar het gedrag van organische microverontreinigingen tijdens infiltratie van voorgezuiverd rivierwater [Boek]
Hrubec, J. \ Boer, A.C. en \ Hart, M.J. 't \ 1988
help
Compendium slibverbranding [Boek]
Witteveen + Bos, Raadgevend Ingenieursbureau \ 1988
help
Kleinschalige anaerobe zuivering van huishoudelijk afvalwater : interimrapport 2 [Boek]
Bogte, J.J. \ Breure, A.M. \ Andel, J.G. van \ 1988
Naar verwachting zal vijf procent van het huishoudelijk afvalwater in de toekomst niet via een rioolstelsel afgevoerd worden. Om de problemen van individuele lozingen terug te dringen heeft het ministerie van VROM een onderzoek laten uitvoeren naar d ...
help
Heterotrofe denitrificatieprocessen bij de verwijdering van nitraat uit grondwater : keuze van een goede energiebron [Boek]
hijnen \ Hijnen, W.A.M. \ 1988
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.