Geselecteerd op:

help
Toekomstige generatie rioolwaterzuiveringsinrichtingen RWZI 2000 : jaarverslag... [Jaarverslag, serie]
Rijkswaterstaat \ Stichting Toegepast Onderzoek Reiniging Afvalwater \ [ca. 1990-ca. 1994]
help
AB - systemen : een inventarisatie [Boek]
Salome, A.A. \ 1990
help
Automatische regeling van het slibgehalte in beluchtingstanks [Boek]
Dorussen, H.L. \ Witteborg, A.S.M. \ 1990
help
Metingen aan waterkwaliteit, vuilproduktie en vuilverwijdering in een semi-praktijksysteem voor palingteelt [Boek]
Kamstra, A. \ Heul, J.W. van der \ Kesteloo - Hendrikse, J.J. \ 1990
help
Helofytenfilters voor verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater in het landelijk gebied : een programmeringsstudie [Boek]
Duel, H. \ Boekhorst, J.K.M. te \ 1990
help
Strategische watervoorraden in Nederland : een verkennende studie op hydrologische systeemanalyse [Boek]
Engelen, G.B. \ Mey, J.L. van der \ Aston, A. \ Biesheuvel, A. \ 1990
help
Linpor - sponsjes als dragermateriaal bij de aerobe zuivering van rioolwater [Boek]
Eikelboom, D.H. \ Bral, E.A.M.A. \ 1990
help
Waterzuivering met helofytenfilters : een verslag van twee themadagen over de toepasbaarheid van moerassystemen voor de zuivering van afvalwater en oppervlaktewater [Boek]
Putten, W.H. van der \ Rijs, G.B.J. \ 1990
Vegetatieonderzoek NIOO KNAW
help
Helofytenfilters voor oppervlaktewaterzuivering : een inventarisatie van toepassingen en toepassingsmogelijkheden in Friesland [Boek]
Friesland \ Rijks Hogere Landbouwschool Groningen \ 1990
help
Menig kweker voelt bij bronwater nattigheid \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Vuyk, J. \ 1990
Artikel over het ontijzeren van bronwater dat wordt gebruikt voor irrigatie. Beregenen met ijzerhoudend water laat een bruine aanslag achter op de planten, kas, tunnels en paden
help
Bepaling van de efficientie van moerassen met betrekking tot de verwijdering van nutrienten \ PAO - cursus "Moerassen voor de zuivering van water", 1, 2 en 3 mei 1990, Internationaal Agrarisch Centrum, Wageningen = Post Academic Course "Wetlands for the purification of water" [Artikel]
Koerselman, W. \ 1990
Effectiviteit van helofytenfilters
help
Onderzoeksprogramma over de toepassing van helofytenfilters voor kwaliteitsverbetering van het oppervlaktewater in het landelijk gebied \ PAO - cursus "Moerassen voor de zuivering van water", 1, 2 en 3 mei 1990, Internationaal Agrarisch Centrum, Wageningen = Post Academic Course "Wetlands for the purification of water" [Hoofdstuk uit boek]
Duel, H. \ 1990
Hydrologisch onderzoek TNO
help
Moerassystemen in perspectief \ PAO - cursus "Moerassen voor de zuivering van water", 1, 2 en 3 mei 1990, Internationaal Agrarisch Centrum, Wageningen = Post Academic Course "Wetlands for the purification of water" [Hoofdstuk uit boek]
Fiselier, J.L. \ 1990
Toekomstmogelijkheden voor het helofytenfilter
help
Raamwerkplanning en watervoorziening : verkenning van mogelijkheden in het stroomgebied van de Baakse Beek, aan de hand van een cyclische, ontwerpende methode [Boek]
Farjon, J.M.J. \ Hazendonk, N.F.C. \ Hoeffnagel, W.J.C. \ 1990
help
Drinkwater- en afvalwaterzuivering : tweedeling of kruisbestuiving? [Boek]
Dijk, J.C. van \ 1990
help
PAO - cursus "Moerassen voor de zuivering van water", 1, 2 en 3 mei 1990, Internationaal Agrarisch Centrum, Wageningen = Post Academic Course "Wetlands for the purification of water" [Boek]
Aart, P.J.M. van der \ Verhoeven, J.T.A. \ Koerselman, W. \ 1990
help
The water encyclopedia [Encyclopedie] - 2nd ed.
Leeden, F. van der \ Troise, F.L. \ Todd, D.K. \ 1990
help
Effecten van desorptie op de biologische afbraak van hydrofobe organische microverontreinigingen in waterbodems [Boek]
Noort, M.J. van \ 1990
help
Helofytenfilters : helderheid over de zuiverheid \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Duel, H. \ During, R. \ 1990
help
Toepassingen van het dynamisch reken- en simulatiemodel DYNASIM (1) \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Cohen, J. \ 1990
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.