Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 69 / 69

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="waterzuivering"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Toekomstige generatie rioolwaterzuiveringsinrichtingen RWZI 2000 : jaarverslag... [Jaarverslag, serie]
Rijkswaterstaat \ Stichting Toegepast Onderzoek Reiniging Afvalwater \ [ca. 1990-ca. 1994]
help
AB - systemen : een inventarisatie [Boek]
Salome, A.A. \ 1990
help
Automatische regeling van het slibgehalte in beluchtingstanks [Boek]
Dorussen, H.L. \ Witteborg, A.S.M. \ 1990
help
Metingen aan waterkwaliteit, vuilproduktie en vuilverwijdering in een semi-praktijksysteem voor palingteelt [Boek]
Kamstra, A. \ Heul, J.W. van der \ Kesteloo - Hendrikse, J.J. \ 1990
help
Helofytenfilters voor verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater in het landelijk gebied : een programmeringsstudie [Boek]
Duel, H. \ Boekhorst, J.K.M. te \ 1990
help
Strategische watervoorraden in Nederland : een verkennende studie op hydrologische systeemanalyse [Boek]
Engelen, G.B. \ Mey, J.L. van der \ Aston, A. \ Biesheuvel, A. \ 1990
help
Linpor - sponsjes als dragermateriaal bij de aerobe zuivering van rioolwater [Boek]
Eikelboom, D.H. \ Bral, E.A.M.A. \ 1990
help
Waterzuivering met helofytenfilters : een verslag van twee themadagen over de toepasbaarheid van moerassystemen voor de zuivering van afvalwater en oppervlaktewater [Boek]
Putten, W.H. van der \ Rijs, G.B.J. \ 1990
Vegetatieonderzoek NIOO KNAW
help
Helofytenfilters voor oppervlaktewaterzuivering : een inventarisatie van toepassingen en toepassingsmogelijkheden in Friesland [Boek]
Friesland \ Rijks Hogere Landbouwschool Groningen \ 1990
help
Menig kweker voelt bij bronwater nattigheid \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Vuyk, J. \ 1990
Artikel over het ontijzeren van bronwater dat wordt gebruikt voor irrigatie. Beregenen met ijzerhoudend water laat een bruine aanslag achter op de planten, kas, tunnels en paden
help
Bepaling van de efficientie van moerassen met betrekking tot de verwijdering van nutrienten \ PAO - cursus "Moerassen voor de zuivering van water", 1, 2 en 3 mei 1990, Internationaal Agrarisch Centrum, Wageningen = Post Academic Course "Wetlands for the purification of water" [Artikel]
Koerselman, W. \ 1990
Effectiviteit van helofytenfilters
help
Onderzoeksprogramma over de toepassing van helofytenfilters voor kwaliteitsverbetering van het oppervlaktewater in het landelijk gebied \ PAO - cursus "Moerassen voor de zuivering van water", 1, 2 en 3 mei 1990, Internationaal Agrarisch Centrum, Wageningen = Post Academic Course "Wetlands for the purification of water" [Hoofdstuk uit boek]
Duel, H. \ 1990
Hydrologisch onderzoek TNO
help
Moerassystemen in perspectief \ PAO - cursus "Moerassen voor de zuivering van water", 1, 2 en 3 mei 1990, Internationaal Agrarisch Centrum, Wageningen = Post Academic Course "Wetlands for the purification of water" [Hoofdstuk uit boek]
Fiselier, J.L. \ 1990
Toekomstmogelijkheden voor het helofytenfilter
help
Raamwerkplanning en watervoorziening : verkenning van mogelijkheden in het stroomgebied van de Baakse Beek, aan de hand van een cyclische, ontwerpende methode [Boek]
Farjon, J.M.J. \ Hazendonk, N.F.C. \ Hoeffnagel, W.J.C. \ 1990
help
Drinkwater- en afvalwaterzuivering : tweedeling of kruisbestuiving? [Boek]
Dijk, J.C. van \ 1990
help
PAO - cursus "Moerassen voor de zuivering van water", 1, 2 en 3 mei 1990, Internationaal Agrarisch Centrum, Wageningen = Post Academic Course "Wetlands for the purification of water" [Boek]
Aart, P.J.M. van der \ Verhoeven, J.T.A. \ Koerselman, W. \ 1990
help
The water encyclopedia [Encyclopedie] - 2nd ed.
Leeden, F. van der \ Troise, F.L. \ Todd, D.K. \ 1990
help
Effecten van desorptie op de biologische afbraak van hydrofobe organische microverontreinigingen in waterbodems [Boek]
Noort, M.J. van \ 1990
help
Helofytenfilters : helderheid over de zuiverheid \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Duel, H. \ During, R. \ 1990
help
Toepassingen van het dynamisch reken- en simulatiemodel DYNASIM (1) \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Cohen, J. \ 1990
help
Ketelwaterbehandeling in de voedingsmiddelenindustrie : de verborgen kwaliteitszorg \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Janssen, R.J. \ 1990
Het belang van fosfaatvrije ketelwaterbehandeling op basis van een polymeerprogramma heeft enkele voordelen ten aanzien van de kwaliteit van de stoom en de besparing op energiekosten
help
Hoofdinspecteur Verkerk over normen voor drinkwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
1990
help
Moerassystemen voor waterzuivering en natuurontwikkeling : ontwerpstudies voor de Veluwerandmeren \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Akkerman, S.S. \ Fiselier, J.L. \ Hosper, S.H. \ 1990
help
Beobachtungen und Ergebnisse zum Blattlausproblem 1989 \ Die Zuckerruebe : das Blatt fuer den Zuckerruebenanbauer [Artikel]
Kessel, W.-C. von \ 1990
Aanwijzingen voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen worden gegeven
help
Semi-praktijkonderzoek naar anaerobe stabilisatie van surplusslib uit een oxydatiesloot \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gaastra, S.B. \ Roest, H.F. van der \ 1990
help
Membraanfiltratie : een reele optie bij de drinkwaterzuivering? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Dijk, J.C. van \ Munneke, B.R. \ Kramer, B. \ 1990
help
Socioeconomic impacts of water farming on rural areas of origin in Arizona \ American journal of agricultural economics [Artikel]
Charney, A.H. \ Woodard, G.C. \ 1990
help
Biologische fosfaatverwijdering in sliblijn biedt voordelen : dosering van zouten aantrekkelijk bij lage fosfaatconcentraties \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Kuij, R.J. van der \ Roest, H.F. van der \ 1990
help
Gemeentewaterleidingen Amsterdam beproeft kwaliteitscontract \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M.K.H. \ 1990
help
Verwijderen van aluminium uit grondwater te Epe \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Reijnen, G.K. \ Kostense, A. \ Verdouw, J. \ 1990
help
Einsatz der Anaerobtechnik in Schlachthoefen und Tierkoerperbeseitigungsanstalten \ Die Fleischmehlindustrie : Zeitschrift fuer Tierkoerperbeseitigung und Verwertung von Schlachttierkoerperteilen [Artikel]
Tritt, W.P. \ 1990
help
Projectmatige aanpak van PLC besturingssystemen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Stadt, J.H. van de \ Vroegindeweij, A. \ 1990
help
Antwerpse Waterwerken bestrijden algen met flotatie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
1990
help
Rioolwaterzuiveringsbeheer en drinkwatervoorziening in een hand? : een overweging waard \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gels, H.B. \ Zeeuw, F. de \ 1990
help
Toepassing van een continue respiratiemeter bij toxiciteitstesten voor actief slib \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Temmink, H. \ Spanjers, H. \ Klapwijk, A. \ 1990
help
Sunflowers all set to shine \ Farmers weekly [Artikel]
Long, E. \ 1990
Aandacht voor zonnebloemrassen die economisch levensvatbaar, en voor de industriele toepassingsmogelijkheden van het oleinezuur dat een belangrijk bestanddeel is van dit olierijke gewas. Ook de teelttechnische aspecten zijn belicht
help
Na theoretische nu ook praktische integratie? : een vooruitblik : DBW/RIZA - lustrumsymposium 'Doelen in integraal waterbeheer' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
1990
help
Nieuwe mikrobiologische systemen binnen de afvalwaterbehandeling \ Agricontact : koerier van het Ministerie van Landbouw [Artikel]
Lagaisse, F. \ Renterghem, R. van \ 1990
help
Milieuproblematiek in de champignonteelt \ De champignoncultuur [Artikel]
Dirkse, R.J.A. \ 1990
Een inleiding op het thema: ammoniakstoot en geuroverlast. Beschrijving van de problematiek en van de bestrijdingsmethoden
help
Toepassing van ongebluste kalk bij pelletontharding werkt goed en levert kostenbesparing op \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Roelands, J. \ Stribos, J.P.A. \ 1990
help
Boomvloeiweide en moerasbos : reiniging en opslag van landbouwwater; bestrijding van verdroging in zandgebieden \ Nederlands bosbouwtijdschrift [Artikel]
Zuurdeeg, N. \ Zuurdeeg, B.W. \ Jong, D.J. de \ 1990
help
De beveiliging van kernenergiecentrales : radioactiviteit en de drinkwatervoorziening \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Eendebak, B.T. \ 1990
help
Verfahren der Feuchtgebietstechnik \ Garten und Landschaft : Zeitschrift fuer Landschaftsarchitektur, Planung, Gestaltung, Entwicklung [Artikel]
Lenz, A. \ 1990
help
De rol van de vegetatie bij het verwijderen van nutrienten uit water \ PAO - cursus "Moerassen voor de zuivering van water", 1, 2 en 3 mei 1990, Internationaal Agrarisch Centrum, Wageningen = Post Academic Course "Wetlands for the purification of water" [Hoofdstuk uit boek]
Oorschot, M.M.P. van \ 1990
help
De verwijdering van organische microverontreinigingen door toevoeging van actieve poederkool aan het oxydatief - biologisch zuiveringsproces \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Koenig, C.L. \ Jonge, R.J. de \ Pols, H.B. \ 1990
help
Nitraatverwijdering met langzame zwavel - kalksteen filtratie op demonstratieschaal \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hoek, J.P. van der \ Kruithof, J.C. \ Hijnen, W.A.M. \ 1990
help
De bacteriologische kwaliteit en het AOC - gehalte van grondwater na biologische nitraatverwijdering \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hijnen, W.A.M. \ Kruithof, J.C. \ Kooij, D. van der \ 1990
help
NVA buigt zich over nieuwe ontwikkelingen in de milieutechniek en het proefslotenonderzoek op de Sinderhoeve \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
1990
help
Amsterdamse studiemiddag drinkwater voor de toekomst, milieu - aspecten en alternatieven \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
1990
help
Riolering : bijlage \ Toegepaste wetenschap : T.N.O. magazine [Artikel]
Brink, W.J. van den \ Vosmaer, Y.G.H. \ Lierop, C.R.M. van \ 1990
help
Waterzuivering met helofytenfilters \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Rijs, G.B.J. \ Putten, W.H. van der \ 1990
help
Van waterleidingbedrijven naar milieubedrijven \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
1990
help
Twinning doelmatig instrument voor ontwikkelingssamenwerking \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
1990
help
Recente ontwikkelingen in de afvalwaterzuivering [Boek]
Eggers, E. \ 1990
help
Advies over de nota 'Naar een glasheldere toekomst' uitgebracht aan de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer op 28 juni 1990 [Boek]
Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening \ 1990
help
Zuurstoftoevoervermogen in beluchtingssystemen - 3: Voorschrift heliummeetmethode [Boek]
Instituut voor Milieukunde en Gezondheidstechniek TNO \ 1990
help
Hydrological processes and water management in urban areas : invited lectures and selected papers of the Unesco - IHP international symposium urban water '88, held at Duisburg, Federal Republic of Germany and at Lelystad, Amsterdam and Rotterdam, The Netherlands, 24 - 29 April 1988 [Congresverslag]
Massing, H. \ Packman, J. \ Zuidema, F.C. \ 1990
help
Naar een glasheldere toekomst : nota ter voorbereiding van het Beleidsplan drink- en industriewatervoorziening tevens bevattende de Startnotitie ten behoeve van de milieu-effectrapportage [Boek]
Nederland. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer \ 1990
help
Agriculture and water quality : international perspectives [Boek]
Braden, J.B. \ Lovejoy, S.B. \ 1990
help
"De riolering bovengronds" [Rede]
Wiggers, J.B.M. \ 1990
De TU Delft heeft de leerstoel "inzameling en transport van afvalwater" ingesteld
help
Hangcultures driehoeksmosselen (Dreissena polymorpha) : resultaten van onderzoek in 1989 [Boek]
Reeders, H.H. \ 1990
help
Reiniging van de KZD - reactor te Montferland [Boek]
Donker, F.L.M. \ 1990
help
De invloed van bijzondere stoffen op individuele afvalwaterzuiveringssystemen [Boek]
Heide, B.A. \ [ca. 1990]
In opdracht van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) is een studie uitgevoerd naar de aard van het huishoudelijke afvalwater van verspreide bebouwing en de invloed van bijzondere stoffen daarin op de werkin ...
help
Helofytenfilters : een studie naar de keuze van lokaties en de inrichting van helofytenfilters, aan de hand van 2 case-studies [Studentenverslag]
Geus, N. de \ 1990
help
Water als oplosmiddel : toetsing van de bruikbaarheid van een hydrologische systeemanalyse voor de landschapsplanning in het Reggedal [Studentenverslag]
Engen, H. van \ Vlaanderen, B. \ 1990
help
Het afleiden van procestechnologische relaties uit bedrijfsgegevens van RWZI's [Boek]
Weesendorp, P.P. \ [1990]
help
Dynamiek van het zuurstofverbruik in aktiefslibsystemen gemeten met de Wazu - respiratiemeter [Boek]
Spanjers, H. \ Klapwijk, B. \ 1990
help
De kringloop van het water : een verkenning naar de mogelijke rol van de N.V. Waterleiding Friesland in het waterkwaliteitsbeheer [Boek]
Zeeuw, F. de \ Gels, H.B. \ 1990
help
Adaptation of activated sludges : a literature review \ Mededelingen van de Faculteit Landbouwwetenschappen / Rijksuniversiteit Gent [Artikel]
Blanken, J.G. den \ 1990
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.