Geselecteerd op:

help
Hergebruik spoelwater loont al gauw : voordeel hangt sterk af van het bedrijf \ Oogstplus : weekbladbijlage voor de agrarische ondernemer. Rundveehouderij [Artikel]
Mooij, W. \ 1999
Water van hoofdreiniging en naspoelen gebruiken voor het schoonspuiten van de melkstal bespaart water en kan al snel rendabel zijn
help
Planten zuiveren zwaar verontreinigd baggerslib \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Tietema, T. \ 1999
help
Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden test IBA-systemen in de praktijk \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Ek, A.B.M. van \ 1999
help
Stikstofverwijdering in de praktijk bij het Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Mulder, J.W. \ 1999
help
Procesbewaking door microscopisch slibonderzoek [Boek]
Eikelboom, D.H. \ 1999
help
De waterschapsbelastingen in de 21e eeuw \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Admiraal, R.J. \ Havekes, H.J.M. \ 1999
Aanbevelingen voor een nieuw financieringsstelsel van de waterschappen (eindrapport van de Commissie onderzoek financiering, beter bekend als de Commissie Togtema). Het betreft een ingrijpende vereenvoudiging, waarbij in de toekomst nog slechts sprak ...
help
WMO gaat nieuw concept voor nanofiltratie toepassen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Paassen, J.A.M. van \ Meer, W. van der \ Wessels, L.P. \ 1999
Resultaten van tests door Waterleiding Maatschappij Overijssel met een proefinstallatie voor nanofiltratie. Het nieuwe hydraulisch ontwerp gaat uit van minder achter elkaar geschakelde membraanelementen, waardoor energieverliezen door stromingsweerst ...
help
Fentonproces voor omzetting van bestrijdingsmiddelen in grondwater veelbelovend \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
IJpelaar, G. \ Beerendonk, E.F. \ Hopman, R. \ 1999
Kiwa heeft onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het Fentonproces (oxidatie d.m.v. waterstofperoxide) voor omzetting van bestrijdingsmiddelen uit verschillende typen anaeroob grondwater, zonder dat bromaat wordt gevormd. De mate waarin omzetting ...
help
Automatisering in de afvalwaterbehandeling : willekeurige inzet operators op meerdere installaties [thema: automatisering] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bisseling, B. \ Wiegant, W. \ 1999
Mogelijkheden en voordelen van automatisering bij rioolwaterzuiveringsinstallaties en industriele afvalwaterzuiveringsinstallaties. Er kan bespaard worden op de inzet van personeel en het energieverbruik, besturing en monitoring op afstand wordt moge ...
help
Informatietechnologie in het zuiveringsbeheer : op de juiste plek op het juiste moment de juiste informatie [thema: automatisering] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Witteborg, A. \ Wetterauw, M. \ 1999
Beschrijving van de informatiehuishouding rond een van de taakvelden van waterkwaliteitsbeheerders, het zuiveringsbeheer. trends in de ontwikkeling van informatiesystemen komen aan de orde. Van groot belang is de ontwikkeling van een technisch raamwe ...
help
Zuiveringschap Limburg zoekt naar samenwerking op de markt \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Lucassen, W. \ 1999
Zuiveringschap Limburg heeft samen met Water Leiding Maatschappij Limburg een commerciele poot opgericht (e-Water Group). Die moet de kansen in de markt benutten door producten en diensten aan te bieden waarmee de waterhuishouding van bedrijven kan w ...
help
Water zuiveren in het Koornmolengat : zonnepomp circuleert water door helofytenfilter [thema waterzuivering] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Hemert, B. van \ Limbeek, M. \ 1999
Een in het hoogheemraadschap Schieland gelegen veenplassengebied kampt met hoge concentraties nutrienten. Een helofytenfilter en een zonnepomp brengen uitkomst
help
Maatwerk vereist innovatie en samenwerkinging : ondergronds horizontaal stripsysteem houdt binnenstad Goes schoon [thema waterzuivering] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Mol, J.J.W. \ Hullegie, J.J.H. \ Feijtel, A.D. \ Hattink, J.D. \ 1999
Bijstelling van de saneringsmethode voor grondwaterverontreiniging van een parkeerterrein in Goes, waar voorheen een chemische wasserij was gevestigd, gaat meer kosten met zich meebrengen, maar lijkt ook tot betere resultaten te leiden
help
De zuiveringsfunctie van moerassen \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Meuleman, A.F.M. \ Verhoeven, J.T.A. \ 1999
help
Biologische afvalwaterzuivering in zout water : DSM ontwikkelt installatie voor Spaanse vestiging \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Grootjen, D.R.J. \ Plum, M.W.J. \ 1999
DSM heeft een waterzuivering ontwikkeld die zout afvalwater zuivert volgens het concept van nitrificatie en denitrificatie. Hiervoor is het water eerst gemengd met zeewater
help
Productiebedrijf Heemskerk \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
1999
Provinciaal Waterbedrijf Noord-Holland heeft een gloednieuw productiebedrijf in Heemskerk, waarbij gebruik wordt gemaakt van uiterst gevanceerde ultra- en hyperfiltratiemembranen voor de zuivering van Ijsselmeer- en Rijnwater. In een aantal artikelen ...
help
"Wel kansen voor concurrentie in de watervoorziening" : reactie op argumentatie minister Pronk en Tweede Kamer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Twist, M. \ Kort, M. \ Kuit, M. \ 1999
Weerlegging van de argumentatie van de minister dat privatisering en invoering van concurrentie in de watersector, anders dan in andere nutssectoren, niet gewenst is
help
"Flinke prestatie om verschillende culturen in waterketen bijeen te brengen" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Palsma, B. \ Meijerink, S.V. \ 1999
Kiwa heeft de landelijke studie naar samenwerking tussen partijen in de waterketen uitgewerkt voor het Waterpact van Twente, met als deelnemers de provincie Overijssel, Waterleidingmaatschappij Overijssel, Waterschap Regge en Dinkel, en de gemeenten ...
help
Uitgaven voor riolering stijgen gestaag : gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Dietz, E.J. \ Bruggen, C. van \ 1999
Een beeld van de uitgaven en investeringen en de jaarlijkse lasten voor riolering en afvalwaterzuivering (rioolwaterzuivering en afvalwaterzuivering in diverse bedrijfstakken) over de periode 1985-1997. Daarbij werd gekeken naar het effect van overhe ...
help
Effluent als bron voor industriewater in oostelijk Zuid-Limburg : e-Water Group BV neemt binnenkort besluit \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Ruiters, C. \ Kramers, J.F. \ Man, A. de \ 1999
Bij rwzi Kaffeberg in Kerkrade is een technisch en economisch haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van verschillende zuiveringstechnieken (microfiltratie; ultrafiltratie; vlokkingsfiltratie; vlokkenfiltratie) om rwzi-effluent op te ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.