Geselecteerd op:

help
Beoordeling van resultaten uit proefprojecten met IBA-systemen in verband met attestering [Boek]
Verhoeven, J.T.A. \ Rooij, B. de \ Elzenga, C.H.J. \ Temmink, H. \ Welmer, G. \ 2000
Panden in het buitengebied die niet op de riolering zullen worden aangesloten, dienen afvalwater ter plaatse te behandelen. De Wettelijke regelingen hiervoor zijn opgenomen in de Wet verontreiniging oppervlaktewateren en in de Wet bodembescherming. T ...
help
Beoordelingsrichtlijn voor het attest-met-procescertifiaat voor verticaal doorstroomde helofytenfilters [Boek]
2000
Deze beoordelingsrichtlijn is opgesteld door het College van Deskundigen IBA-systemen van Kiwa, waarin belanghebbende partijen op het gebied van verticaal doorstroomde helofytenfilters zijn vertegenwoordigd. Deze beoordelingsrichtlijn zal door Kiwa w ...
help
Beoordelingsrichtlijn voor het attest-met-productcertificaat voor betonnen behuizingen voor IBA-systemen [Boek]
2000
Deze beoordelingsrichtlijn is opgesteld door het College van Deskundigen IBA-systemen van Kiwa, waarin belanghebbende partijen op het gebied van Betonnen behuizingen voor IBA-systemen zijn vertegenwoordigd. Deze beoordelingsrichtlijn zal door Kiwa wo ...
help
Beoordelingsrichtlijn voor het attest-met-productcertificaat voor IBA-compactsystemen [Boek]
2000
Deze beoordelingsrichtlijn is opgesteld door het College van Deskundigen IBA-systemen van Kiwa, waarin belanghebbende partijen op het gebied van IBA-compactsystemen zijn vertegenwoordigd. Deze beoordelingsrichtlijn zal door Kiwa worden gehanteerd in ...
help
Individuele behandeling van afvalwater (IBA) : 'werkboek voor toepassen en aanleg van IBA-systemen' [Boek]
KIWA \ 2000
Werkboek voor aanleg van systemen voor individuele behandeling van afvalwater (IBA) met een capaciteit tot 200 inwonerequivalent. IBA systemen worden voornamelijk gebruikt om huishoudelijk afval te behandelen. In enkele gevallen ook bedrijfsafvalwate ...
help
Nederlandse Technische Vereniging voor Installaties in Gebouwen TVVL : voorstudie ST-6 Grijswater binnen de perceelgrens : eindrapport [Boek]
Velde, R. T. van der \ 2000
Ter completering van het thema "Waterhuishouding binnen de perceelgrens" bestaat behoefte aan richtlijnen voor ontwerp en uitvoering van installaties voor de grijswaterkringloop binnen de perceelgrens. Het thema is een aandachtspunt van de Vierde Not ...
help
Onderhoudsmanagement in het zuiveringsbeheer : handleiding op basis van theorie en praktijk [Boek]
Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer \ 2000
help
Schetsontwerpen helofytensystemen RWZI Wervershoof [Boek]
Boomen, R.M. van den \ 2000
help
Eerste ervaringen met de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Ommen \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Mensink, J. \ Supheert, G. \ Majoor, E. \ 2000
help
Handleiding nieuwe tabel afvalwatercoëfficiënten [Boek]
Commissie Integraal Waterbeheer \ 2000
help
Voorzuivering van kwelwater door ultra- en snelfiltratie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hofman, J. \ Koppers, H. \ Aa, L. van der \ Hoek, J-P. van der \ 2000
De rivierplassenwaterleiding van Gemeentewaterleidingen Amsterdam behandelt kwelwater uit de Bethunepolder tot drinkwaterkwaliteit. Voor de voorzuivering in vestiging Loendersloot zijn drie defosfateringstechnieken op proefinstallatieschaal vergeleke ...
help
Eindelijk duidelijke regels voor individuele behandeling afvalwater : certificatieregeling IBA klaar \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2000
Uitleg over de door Kiwa opgezette certificatieregeling voor IBA-systemen (Individuele Behandeling Afvalwater. Septic tank, compact-systemen (biorotor, oxidatiebed, actief slib), en helofytenfilter kunnen nu worden vergeleken en beoordeeld op hun zui ...
help
Communicatie rond grootschalige projecten: noodzaak of een kostenpost? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Arendonk, C. van \ Leeuwis-Tolboom, J. \ 2000
Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) bouwt in de gemeente Heel een nieuw waterproductiebedrijf met een groot waterbekken. Een overzicht van de communicatie-activiteiten m.b.t. dit project voor verschillende betrokken doelgroepen, en uitleg over de ...
help
Aquatech 2000 richt zich op riolering en industrie : recordaantal van ruim 700 exposanten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2000
Voorbeschouwing op de grootste vakbeurs voor watertechnologie en watermanagement (26-29 september, Amsterdam. Veel aandacht voor innovatieve producten en diensten, industriele en grootzakelijke waterverbruikers, en innovatieve rioleringsprojecten in ...
help
Zimbabwanen herstellen oude drinkwaterinstallatie : duinwaterbedrijf Zuid-Holland steunt waterproject in Afrika \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Vissers, T. \ 2000
In samenwerking met ontwikkelingsorganisatie Simavi steunt DZH waterprojecten in ontwikkelingslanden door voorlichting en fondsenwerving onder de klanten. Als voorbeeld het verbeteren van de drinkwaterinstallatie in de voormalige missiepost 'De Morge ...
help
Themanummer Aquatech \ Milieumagazine : vakblad voor milieumanagement [Artikel]
2000
Aandacht voor dit tweejaarlijkse internationale waterevenement: ontwikkelingen in de watersector, impressies van exposanten, alle noviteiten op een rij, stand van zaken op het gebied van membraanfilters, eerste proeven rond duurzaam waterbeheer in de ...
help
Waterzuivering: wie, hoe en wat? [thema: Aquatech] \ Milieumagazine : vakblad voor milieumanagement [Artikel]
2000
Overzichtstabel van de Nederlandse waterzuiveraars
help
Membraan slurpt minder energie : stijgende waterkosten maken membraanfilter populair [thema: Aquatech] \ Milieumagazine : vakblad voor milieumanagement [Artikel]
Stege, C. ter \ 2000
Stand van zaken op het gebied van membraanfiltratietechnieken
help
Industrieel afvalwater zuiveren kan goedkoper \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Vaartjes, J. \ 2000
Aan de TU Delft is een nieuwe methode ontwikkeld om afvalwater te zuiveren: anaerobe ammonium-oxidatie
help
Zuid-Limburg werkt hard aan zachter water : conditionering watervoorziening heeft veel voeten in de aarde \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Hoeijmakers, A.J.P. \ Wakker, J.C. \ 2000
In Zuid-Limburg wordt door uitspoelende meststoffen en zure regen het grondwater steeds harder en bevat steeds meer nitraat en sulfaat. De waterleidingmaatschappij studeert sinds 1990 op de noodzaak van conditionering van de watervoorziening en verbe ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.