Geselecteerd op:

help
Marktonderzoek naar toepassing MBR bij zuivering huishoudelijk afvalwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Geraats, B. \ Uiterlinde, C. \ Roeleveld, P. \ 2003
Met de membraanbtoreactor kan, ten opzichte van conventionele technieken, in een compacte installatie een betere effluentkwaliteit worden gerealiseerd. In Nederland wordt met onderzoek op pilotschaal en de realisatie van een demonstratie-installatie ...
help
Interacties binnen het afvalwatersysteem III : proceedings middag symposium 12 juni 2003 : in het kader van het onderzoek: Interacties tussen riolering en afvalwaterzuivering [Boek]
Langeveld, J.G. \ 2003
In navolging van de symposia 'Interacties binnen het afvalwatersysteem I en 11' wordt op donderdag 12 juni 2003 het derde symposium 'Interacties binnen het afvalwatersysteem 111' gehouden in het kader van een gelijknamig promotieonderzoek aan de TU D ...
help
Invloed influentfluctuaties op de werking van een afvalwaterzuivering [Studentenverslag]
Stok, J. \ 2003
Het doel van dit onderzoek is tweeledig: 1) Toetsen van de (theoretisch bekende) invloed van de vanatle in hoeveelheid en samenstelling van het influent op het effluent, door het uitvoeren van metingen aan de praktijkinstallatie Katwoude. 2) Toetsen ...
help
Individuele behandeling van afvalwater : handboek 2003/2004 [Boek]
Debets, F. \ 2003
Vierde handboek over individuele behandeling van afvalwater (IBA).
help
Netwerken : 55e vakantiecursus in drinkwatervoorziening & 22e vakantiecursus in riolering en afvalwaterbehandeling : 10 januari 2003 te Delft [Boek]
Dijk, J.C. van \ Vreeburg, J.H.G. \ 2003
De voordrachten over drinkwater, riolering en afvalwater, gehouden tijdens deze Vakantiecursus, zijn in dit boekje gebundeld.
help
Twinning WLB met Egyptisch waterleidingbedrijf werpt vruchten af : na vier jaar eerste resultaten [themanummer: 150 jaar drinkwater voor Amsterdam] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bonné, P. \ Bosklopper, K. \ Hiemstra, P. \ 2003
Waterleidingbedrijf Amsterdam heeft sinds 1999 een twinningsovereenkomst met Beheira Water and Drainage Company (BWADC) in Damanhour, Egypte. Sinds 2002 is ook een Palestijns waterleidingbedrijf (Jerusalem Water Undertaking) in de samenwerking opgeno ...
help
Verwijdering van hormoonverstorende stoffen in rioolwaterzuiveringsinstallaties [Boek]
Lahr, J. \ 2003
help
Eenduidige aanpak IBA's ontbreekt : wettelijke verplichting legt druk op ongerioleerde buitengebieden \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Peperstraten, J. van \ 2003
Vanaf 1 januari 2005 moet wettelijk een structurele oplossing gevonden zijn voor de dunbevolkte buitengebieden die niet zijn aangesloten op de riolering. Alsnog aansluiten op de riolering is een optie, maar die is vaak erg duur. Het aanleggen van een ...
help
Schoner effluent in de Kromme Rijn \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hehenkamp, M. \ Maessen, M. \ Rooijen, H. van \ 2003
In het Kromme Rijngebied (provincie Utrecht) lozen vier rioolwaterzuiveringen direct of via kleinere watergangen op de Kromme Rijn. Deze effluentlozingen hebben een grote invloed op de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater: de Kromme Rijn en ...
help
Kwantificering van de 'multiple barriers' [thema drinkwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hijnen, W. \ Medema, G. \ 2003
Recentelijk is in het nieuwe Waterleidingbesluit opgenomen dat een kwantitatieve risicoanalyse vereist is bij de productie van microbiologisch betrouwbaar drinkwater uit oppervlaktewater. Voor het uitvoeren van deze risicoanalyse is kennis nodig over ...
help
HACCP: risicoanalyse en procesverbetering in de praktijk [thema drinkwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bosklopper, K. \ Hijnen, W. \ Dullemont, Y. \ Medema, G. \ 2003
Bereiding van drinkwater vereist een zeer kritische houding ten opzichte van de productie- en distributierisico's die kunnen leiden tot een microbiologische (her)besmetting. Indien als bron voor het drinkwater oppervlaktewater wordt ingezet, dan is e ...
help
Afvalwaterstudie Leidse regio + duin- en bollenstreek : nota van uitgangspunten [Boek]
Hoogheemraadschap van Rijnland \ 2003
De Nota van Uitgangspunten heeft een tweeledige functie: definiëren van de kaders waarbinnen de technische uitwerking van het toekomstige project dient plaats te vinden en een "beginselverklaring van medewerking" waarmee ieder van de (overheids)parti ...
help
Verbeteren stikstofverwijdering op de rwzi Zwolle \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Vliet, J. van \ 2003
Kan op een rioolwaterzuiveringsinstallatie, die gebouwd is in 1984 om B.Z.V. en onopgeloste stoffen te verwijderen en ammonium te oxideren (nitrificatie), de procesvoering op eenvoudige wijze aangepast worden om de stikstof op biologische wijze helem ...
help
Iba+ of septic tank; de praktijk leert, de keuze is niet moeilijk \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Broos, J. \ Weerd-Koldewee, M.H. van de \ 2003
Vanaf 1 januari 2005 is het ongezuiverd lozen van afvalwater op het oppervlaktewater niet meer toegestaan. Daar waar huishoudens niet zijn aangesloten op een riolering is het toepassen van Individuele Behandeling Afvalwater systemen (iba’s) een optie ...
help
Increasing the natural values of treated wastewater, the Waterharmonica : the missing link to transfer treated waste water into a usable surface water [Boek]
Kampf, R. \ 2003
The “tourist island” Texel is interesting for testing new policy plans for integrated water management. In this policy plans treated wastewater is being considered as a commodity instead of a burden, a good source of fresh water and nutrients. Moreov ...
help
Elsevier waterwijzer - IBA-systemen [Boek]
Riele, J.L.M. te \ 2003
Volgens de Wet Milieubeheer heeft de gemeente de zorg voor de inzameling van afvalwater binnen haar gebied. Over het algemeen gebeurt dit door (de aanleg van) riolering onder vrijverval. Buiten het stedelijk gebied, waar de bebouwing vaak veel verspr ...
help
Spoelen leidt tot verstopping! : vervuiling en reiniging van ultrafiltratiemembranen [Studentenverslag]
Raktoe, S.A.S. \ 2003
Het doel van het afstudeeronderzoek was tweeledig: l. Praktijkervaringen verzamelen omtrent ultrafiltratie in Nederland 2. Experimenteel onderzoek uitvoeren op labschaal om meer inzicht te krijgen in de effectiviteit van reinigingsprocedures voor dea ...
help
Jaarverslag 2002 / Dienst Waterbeheer en Riolering, Sector Zuiveringsbeheer \ Jaarverslag... / DWR, Sector Zuiveringsbeheer [Artikel]
2003
help
Waarheen met het afvalwater? : collectieve plaatsingen van installaties voor afvalwaterbehandeling actueel \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Krikke, R. \ 2003
Ook voor agrarische bedrijven wordt voor de lozing van huishoudelijk en bedrijfsafvalwater een zuivering verplicht. Wanneer geen oplossing kan worden gevonden via de mestkelders komt een IBA (Individuele Behandeling van Afvalwater) in beeld. Soms zij ...
help
Milieujaarverslag 2002 / Rioolwaterzuiveringsinstallatie Eindhoven \ Milieujaarverslag rioolwaterzuiveringsinstallatie Eindhoven... [Artikel]
2003
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.