Geselecteerd op:

help
Technologisch jaarverslag ... [Jaarverslag, serie]
Waterschapsbedrijf Limburg \ [2008]-
Het technologisch jaarverslag presenteert de totaalprestaties van het Waterschapbedrijf Limburg (WBL) en de prestaties van de afzonderlijke installaties.
help
Zuivering van restwater met biofilter : droom of werkelijkheid : thema water \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Locus, E. \ Van Ceulebroeck, C. \ Hubrechts, W. \ Degreeff, J. \ 2008
Dankzij een beperkte inzet van gewasbeschermingsmiddelen is een witlofproductie rendabel. Bij het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen ontstaan restproducten. Op de proeftuin in Herent werd een biofilter aangelegd voor de zuivering van restwater. ...
help
Verbeterde metingen door natte kalibratie \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Haar, G. ter \ Zwart, D. \ 2008
Voor de debietmeting van afvalwaterlozingen worden open en gesloten meetsystemen gebruikt. De meetapparatuur in deze meetsystemen dient regelmatig te worden gekalibreerd. In dit artikel worden de methodes van de kalibratie uitgelegd en er wordt ingeg ...
help
Nabehandeling van rwzi-effluent met het FlexFilter \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Geut, W. \ Buunk, E. \ Nieuwenhuijzen, A. van \ Kaatman, M. \ Wilschut, M. \ 2008
Om emissiereductie van in de 4de Nota Waterhuishouding en de Europese Kader Richtlijn water vermelde relevante stoffen naar het oppervlaktewater tegen te gaan zijn allerhande maatregelen nodig. Naast bronaanpak en het tegengaan van diffuse verspreidi ...
help
Fenton verbetert slibontwatering \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Piron, D. \ 2008
Voor totale kosten van de slibverwerking is het drogestofgehalte van de slibkoek een belangrijke factor. Hoe hoger het drogestofgehaltes, des te lager zijn de kosten. Op de rwzi Nijmegen wordt het slib ontwaterd met twee kamerfilterpersen tot een dro ...
help
RIVM helpt Jordanië met kennis over microbiële verwijdering door oeverfiltratie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Berg, H. van den \ Schijven, J. \ Saadoun, I. \ Ababneh, Q. \ 2008
Het NATO Science for Peace-project 'Riverbank filtration in Jordanië behandelt oeverfiltratie in Jordanië als een potentiëel effectieve en goedkope technologie voor de productie van water voor irrigatie, industriële toepassing en als voorbehandeling ...
help
Ontwerp- en beheersaspecten van een MBR voor de behandeling van huishoudelijk afvalwater : state of art [Boek]
Bentum, A. van \ Schyns, P. \ 2008
Het gebruik van MBR technologie voor de zuivering van communaal afvalwater heeft zich de afgelopen tien jaar sterk ontwikkeld in binnen- en buitenland. Gezien deze ontwikkelingen is in Nederland in 2000 door de waterschappen en de STOWA een onderzoek ...
help
Water vasthouden op een landgoed: gevolgen voor grondwaterstand en afvoer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Querner, E.P. \ Mulder, M. \ Bakel, P.J.T. van \ Werf, A. van der \ 2008
Op het landgoed Het Lankheet bij Haaksbergen op de grens van Overijssel en Gelderland is een 'waterpark' gerealiseerd, waar onderzoek wordt uitgevoerd naar waterzuivering, waterberging, productie van energie uit biomassa, recreatief medegebruik, natu ...
help
Boerjatië wil strenger toezien op afvalwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Odé, J. \ 2008
De afvalzuiveringsinstallatie van Oelan Oede, de hoofdstad van Boerjatië, één van de autonome republieken van de Russische Federatie, slaagt er in haar gezuiverde afvalwater onder de milieunorm te lozen op de rivier de Selenga. De Selenga mondt uit i ...
help
Combination of Fenton oxidation process and ceramic nanofiltration : efficiency during groundwater treatment in Waalwijk plant [Boek]
Ogier, J. \ Hofman, J. \ 2008
In recent years it was discovered that groundwater sources can also be contaminated with organic micropollutants. Traditional groundwater treatment processes with aeration and rapid filtration cannot remove these compounds sufficiently and additional ...
help
Fenton process for contaminant control : investigation of OH radical formation with two water types [Boek]
Ogier, J. \ 2008
The advanced oxidation processes (AOP) are a technology which is applied to the drinking water treatment practice. One of these techniques is Fenton oxidation process using combination of hydrogen peroxide and ferrous iron to produce OH radicals whic ...
help
Sanitation Challenge 2008: voorbij de heilige huisjes? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Bijbehorende website
Vliet, B. van \ Eekert, M. van \ Zeeman, G. \ Mels, A. \ 2008
Momenteel leven ongeveer 2,4 miljard mensen zonder adequate sanitataire voorzieningen. Eén van de Millenium Development Goals richt zich dan ook op de halvering van dit aantal voor 2015. Mede daarom is 2008 door de Verenigde Naties uitgeroepen tot he ...
help
Anti Bulking Reactor reinigt grondwater biologisch tegen lage kosten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Leurink, G. \ Lit, A. van \ Moolenaar, S. \ Manders, B. \ 2008
Het stadspark in Utrecht, genoemd naar het riviertje de Grift, was niet altijd zo groen. In het verleden stond op het Griftpark een gasfabriek. Hierdoor zijn de bodem en het grondwater tot 50 meter diep verontreinigd geraakt. Opruimen van de verontre ...
help
De Folk Festival Dranouter Case : duurzame waterbehandeling van tijdelijke evenementen \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Hulle, S.W.H. van \ Audenaert, W. \ Decostere, B. \ Hogie, J. \ Dejans, P. \ 2008
Muziekfestivals en andere tijdelijke evenementen hebben een belangrijke milieu-impact. Behandeling van het afvalwater afkomstig van dergelijke evenementen is noodzakelijk indien er geen huishoudelijke afvalwaterzuivering aanwezig is. Beschreven studi ...
help
Zuiveringsstrategie PWN voor verwijdering organische microverontreinigingen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Galjaard, G. \ Martijn, B. \ Kamp, P. \ Kruithof, J. \ 2008
Vanaf de oprichting in 1920 bereidt het Noord-Hollandse waterleidingbedrijf PWN drinkwater uit grondwater op de pompstations Laren en Huizen en uit duinwater op de productiebedrijven Castricum, Bergen en Mensink. Na de Tweede Wereldoorlog is de duinw ...
help
Geavanceerde oxidatie met UV/H(2)O(2): van onderzoek naar implementatie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kruithof, J. \ Martijn, B. \ Welling, M. \ 2008
Eind jaren 90 is de oppervlaktewaterzuivering op productiebedrijf Lagrand uitgebreid met een zuivering gebaseerd op ultrafiltratie en omgekeerde osmose. Daarnaast bestond nog behoefte aan een universele barrière tegen organische microverontreiniginge ...
help
Opnieuw geringe stijging waterschapsheffingen \ CBS webmagazine [Artikel]
Beek, P. van der \ Zeldenrust, D. \ 2008
In 2008 verwachten de waterschappen ruim 2 miljard euro te ontvangen uit waterschapsheffingen. Dit is 2,2 procent meer dan een jaar eerder. Net als in 2007 is dit een geringe toename, vergeleken met de stijgingen in de periode 1999-2006
help
Visie op en streefwaarden voor milieuvreemde stoffen in drinkwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hoek, J.P. van der \ Stoks, P. \ Mons, M. \ Kooij, D. van der \ 2008
De kwaliteit van het Nederlandse drinkwater voldoet ruimschoots aan de wettelijke eisen. Het gebruik van tal van milieuvreemde stoffen in de maatschappij leidt echter onvermijdelijk tot verontreiniging van de drinkwaterbronnen. Verbeterde analytisch- ...
help
Houtrust en Harnaschpolder vóór op schema [thema afvalwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2008
De verbouwing van de awzi Houtrust en de laatste loodjes van de nieuwbouw van awzi Harnaschpolder in Den Haag liggen vóór op schema. Ondanks extra aanpassingen op Harnaschpolder vanwege stankoverlast ziet het ernaar uit dat de contractuele opleverdat ...
help
Onderzoek Bewegend Bed Adsorptie ter voorbereiding op de Kader Richtlijn Water \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Veldhuizen, H. van \ Tongeren, W. van \ Weijma, J. \ Hanemaaijer, J.H. \ Kloeze, A.M. te \ Menkveld, W. \ Neef, R. \ Uijterlinde, C. \ 2008
De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is erop gericht om in 2015 de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Europa op orde te brengen. Voor Nederlandse waterschappen betekent dit onder meer dat kritisch moet worden gekeken naar het effect va ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.