Geselecteerd op:

help
Recensie: Naslagwerk 'Standard Methods' bijna té compleet \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kreuk, M. de \ 2012
Toen ik het pakket op een regenachtige dag in juni aannam, besefte ik dat ik duidelijk zonder nadenken had ingestemd met deze recensie. Het leek mij uitermate handig om de 'Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater' in de kast te h ...
help
Ozon- én UV-AOP voor effectieve en synergetische omzetting van organische microverontreinigingen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Lekkerkerker-Teunissen, K. \ Knol, T. \ Hart, P. van 't \ Willigen, G. van \ 2012
Dunea heeft de achterliggende jaren veel onderzoek uitgevoerd naar mogelijkheden om het gehalte aan organische microverontreinigingen te verlagen. Zo verrichtte het drinkwaterbedrijf onderzoek naar lamptechnologieën voor toepassing van UV/H2O2. Hieru ...
help
Magic granules [Proefschrift]
Winkler, M.-K.H. \ 2012
In the research presented in this thesis it was shown that the total bacterial community structure of flocculent sludge and granular sludge were very dissimilar (similarity tree) whereas their species richness entropy, and evenness were very similar. ...
help
Phosphorus removal by ceramic tight ultra-filtration (CTUF) membranes for RO pre-treatment [Studentenverslag]
Zeng, Z. \ 2012
Reverse Osmosis (RO) systems are wildly used for sea water desalination and water reclamation but they meet problems regarding bio-fouling. Bio-fouling increases their work pressure and operational costs and decreases their removal efficiencies. Phos ...
help
Voedsel en economie centraal tijdens World Water Week in Stockholm \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Valk, M. van der \ 2012
De World Water Week in Stockholm, die plaatsvond in de laatste week van augustus, trok dit jaar opvallend veel deelnemers uit Nederland. Na de Verenigde Staten, Zweden (het gastland) en Duitsland was Nederland met bijna 100 personen vertegenwoordigd, ...
help
Val afvalwater niet af : afvalwaterzuiveringsinstallatie wordt grondstoffenfabriek \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Ven, F. van de \ 2012
Als het aan Charlotte van Erp Taalman Kip, innovatietechnoloog van waterschap Hollandse Delta ligt, gaan de waterschappen in de toekomst grondstoffen terugwinnen uit afvalwater. Uit afvalwater kunnen een hoop energie en nuttige stoffen gehaald worden ...
help
Multifunctionele dijk zuivert hemelwater in Oostzaan \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Kuster, M. de \ Voorn, A.J. \ Boogaard, F.C. \ 2012
Het hemelwater van het nieuwe bedrijventerrein De Bombraak in Oostzaan wordt vastgehouden in een opvangbekken en daarna vertraagd afgevoerd naar de omliggende polder. Deze afvoer vindt plaats via drainage en via een waterdoorlatend dijkvak, dat het w ...
help
Voordelige afvalwaterverwerking op maat : bouw uw eigen biofilter [Brochure]
2012
Bij het vullen en reinigen van landbouwspuiten, en andere machines waarmee gewasbescherming wordt toegepast, kan verontreinigd water ontstaan. Het is zaak restanten en afvalwater niet in het oppervlaktewater terecht te laten komen. Verwerking van dez ...
help
Proefprogramma kamerplanten & knolbegonia 2012 \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Vissers, M. \ 2012
Naar jaarlijkse gewoonte werden op de Technische Comités Kamerplanten en Knolbegonia de proefprogramma's voor 2102 vastgelegd. De thema’s 'Water' en ‘Bemesting’ zijn hierin goed vertegenwoordigd, maar ‘Gewasbescherming’ blijft de rode draad doorheen ...
help
Centrum voor innovatief vakmanschap Water : Businessplan Programmalijn 2 : toptechniek in bedrijf [Boek]
2012
Dit document presenteert het businessplan van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Water (CIV Water). De initiatiefnemer is mbo van Nordwin College en het Friesland College. In het CIV Water werken partners samen vanuit water(beheer) (o.a. Vitens, ...
help
Inventarisatie knelpunten emissiebeperking pot-orchideeën : eindrapportage [Boek]
Schoenmakers, M. \ 2012
De teler van potorchideeën, staat de komende jaren voor een grote uitdaging. De Kaderrichtlijn Water maakt het noodzakelijk dat de emissie vanuit de glastuinbouw daalt tot een nagenoege nulemissie in 2027. De emissie naar het oppervlaktewater moet du ...
help
Renewable energy applications for freshwater production [Boek]
Bundschuh, J. \ Hoinkis, J. \ cop. 2012
Worldwide, many regions have a great potential to cover part of their pressing water needs by renewable energy powered water treatment processes using either thermal or membrane based technologies. Not only arid and semiarid regions are increasingly ...
help
Phosphorus limitation in nitrifying groundwater filters \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Vet, W.W.J.M. de \ Loosdrecht, M.C.M. van \ Rietveld, L.C. \ 2012
Nitrification at the Oasen water treatment plant (WTP) Lekkerkerk was studied. In the Oasen groundwater filters, the water temperature is moderately low and constant (13 °C), but the availability of phosphate is not straightforward. Orthophosphate co ...
help
Mogelijkheden van regionale industriële symbiose: valorisatie van afvalstoffen ter preventie van verontreinigingen in West-Vlaanderen \ WT-afvalwater [Artikel]
Monballiu, A. \ Chiang, Y. \ Garsany, C. \ Meesschaert, B. \ 2012
Een ijzerrijk waterbehandelingsresidu (water treatment residu, WTR), inherent gevormd bij de productie van drinkwater, werd gebruikt voor de immobilisatie van fosfaat aanwezig in het effluent van de anaerode voorzuivering van het afvalwater in een aa ...
help
Perifytonfilter voor een zuiverende sloot [Boek]
Herpen, F.C.J. van \ 2012
Waterschap Rivierenland onderzoekt nieuwe mogelijkheden om de waterkwaliteit in landbouwgebied te verbeteren. Dit wordt gedaan binnen het INTERREG koepelproject Natuurlijke Grenswateren (Nagrewa). Doel van het koepelproject om door de uitvoering van ...
help
Innovatie en governance: een logische combinatie \ Water governance [Artikel]
Diepeveen, A. \ Neijland, R. \ 2012
Innovatie staat voor vernieuwing, flexibiliteit en het nemen van risico. Governance, daarentegen, is gericht op sturing, regels en beheren, en lijkt daarmee haaks te staan op innovatie. Toch gaan ze hand in hand, zoals is gebleken tijdens het Innovat ...
help
Grasdak filtert afvalwater : cradle-to-cradle-kantoorpand Van Helvoirt Groenprojecten heeft uniek, hellend filterdak \ Dak & gevel groen : vakblad voor intensieve en extensieve daktuinen en gevelbegroening [Artikel]
Jacobs, R. \ 2012
Zonder dat heel veel mensen het zullen weten, herbergt het buitengebied van Berkel Enschot sinds kort een wereldprimeur: het innovatieve, hellende filterdak op het nieuwe kantoor van Van Helvoirt Groenprojecten. Tijd dus voor een rondleiding over een ...
help
Beleidskader: goed gietwater glastuinbouw [Boek]
2012
Goed gietwater is noodzakelijk voor de glastuinbouw. Uiteraard voor de groei van het gewas, maar daarnaast is de beschikking over voldoende goed gietwater ook essentieel om de emissie te beperken van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. Het doel ...
help
Removal and recovery of phophonate antiscalants [Proefschrift]
Boels, L. \ 2012
In reverse osmosis (RO) desalination processes, the use of phosphonates prevents scaling, thus allowing for a higher product water recovery, which increases the efficiency of the process. However, a major concern associated with their use in RO desal ...
help
Beheers- en bedrijfsresultaten zuiveringstechnische werken 2011 \ Beheers- en bedrijfsresultaten zuiveringstechnische werken ... / Wetterskip Fryslan, Afdeling Zuiveringsbeheer [Jaarverslag]
2012
Het beheers- en bedrijfsresultatenrapport Zuiveringstechnische werken is de verslaglegging van de afdeling beheer waterzuivering van Wetterskip Fryslân over het functioneren van de zuiveringstechnische werken. Prestaties zijn gemeten ahv de volgende ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.