help
Resistance identification and rational process design in Capacitive Deionization \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Dykstra, J.E. \ Zhao, R. \ Biesheuvel, P.M. \ Wal, A. van der \ 2016
Capacitive Deionization (CDI) is an electrochemical method for water desalination employing porous carbon electrodes. To enhance the performance of CDI, identification of electronic and ionic resistances in the CDI cell is important. In this work, we ...
help
Vormt probiotisch reinigen een alternatief? \ Management&techniek [Artikel]
2016
Bacteriën kunnen resistentie ontwikkelen tegen ontsmettingsmiddelen. Een mogelijk alternatief is het reinigen met behulp van probiotische reinigingsproducten. Volgens fabrikanten zouden deze reinigingsmiddelen de hygiëne verbeteren, het medicatiegebr ...
help
Stress ondermijnt weerstand \ Veehouder en veearts : vakblad over diergezondheid. Editie rundveehouderij (incl. schapen, geiten en paarden) [Artikel]
2016
In de melkveehouderij wordt het steeds belangrijker om het koppel koeien gezond te houden. Enerzijds worden bedrijven groter en arbeid schaarser, anderzijds stelt de wet- en regelgeving steeds strengere eisen aan het gebruik van antibiotica. Een goed ...
help
Microflora Management in de tuinbouw : eindrapportage [Boek]
[2016]
In dit project is bij verschillende gewassen gekeken om een brede toepassing van microflora management inzichtelijk te maken. De volgende 3 gewassen stonden centraal in dit project: Chrysanten; Delphinium; Paprika. De probleemstelling van dit project ...
help
Gewas met een groot ziektewerend vermogen : minder chemie in opkweek aardbei door toevoeging bio aan substraat \ Onder glas [Artikel]
Rodenburg, J. \ 2016
Aardbei is een kwetsbare teelt. Allerlei ziekten en insecten bedreigen de planten (en vruchten). Gewasbescherming staat dan ook volop in de belangstelling. Daarbij wordt het gebruik van chemische middelen steeds lastiger. Welke mogelijkheden zijn er ...
help
‘Alerte plant kan een aanval van schimmels weerstaan’ : onderzoek naar invloed rood licht op weerbaarheid \ Onder glas [Artikel]
Velden, P. van \ 2016
Is schimmels bestrijden met rood licht slechts toekomstmuziek? Niet lang meer als het aan de onderzoekers van Wageningen University & Research ligt. Eerder vonden zij dat rood licht invloed heeft op het ‘primen’ van planten, het alert maken voor een ...
help
Resistentieveredeling - Verdedigingsmechanismen [Video]
2016
Deze kennisclip maakt onderdeel uit van de lesmodule Resistentie Veredeling van het CIV T&U.
help
Biodiversiteit als basis voor het agrarische bedrijf [Brochure]
Erisman, J.W. \ Eekeren, N.J.M. van \ Cuijpers, W.J.M. \ Wit, J. de \ 2016
Biodiversiteit is een relatief onbekend begrip, dat niet gemakkelijk te definiëren is. Biodiversiteit staat voor de rijkdom en diversiteit van al het leven op aarde. Daarbij gaat het niet alleen over individuele soorten, maar juist over de diversitei ...
help
Toepassingsgebied PROMOTOR [Boek]
2015
In deze memo wordt ingegaan op de wijze waarop PROMOTOR op hoofdlijnen werkt (Hoofdstuk 2) en welke belangrijke uitgangspunten hierbij een rol spelen. Dit is onderzocht in twee cases, die in Hoofdstuk 3 samengevat zijn. De uitgebreide beschrijving va ...
help
Jaarverslagen van de KNPV-werkgroepen over 2014 \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
2015
Dit artikel omvat de jaarverslagen van de volgende KNPV-werkgroepen over 2014: Bodempathogenen en bodemmicrobiologie; Fusarium; Oömyceten; Nematoden; Onkruidbeheersing; Middelenresistentie; Fytobacteriologie; Gewasbescherming en Maatschappelijk Debat ...
help
Vlinder recyclet ook wespengenen \ Bionieuws : nieuwsmedium voor biowetenschappen & -technologie [Artikel]
Scharroo, J. \ 2015
Veel vlinders bezitten genen die oorspronkelijk afkomstig zijn van parasitaire wespen en virussen. Een deel van die genen is zelfs een rol gaan spelen bij de vlinderafweer tegen andere virussen. Dat schrijven Spaanse en Franse onderzoekers in Plos Ge ...
help
Invasieve soorten Waddenzee: ecosysteem resistentie en de Filipijnse tapijtschelp [Boek]
Sneekes, A.C. \ Mendez-Merino, N. \ Weide, B. van der \ Glorius, S.T. \ Tamis, J. \ 2015
help
'Je moet midden in de weerstand durven staan' \ BloembollenVisie [Artikel]
Ooms, M. \ 2015
Ruim vjiftig jaar geleden werd in de duinen bij Petten een kernreactor gebouwd. Deze wordt ingezet voor onderzoek en de productie van medische isotopen voor de behandeling van (kanker) patiënten. De oude reactor moet worden vervangen, daartoe is PALL ...
help
Activeren van de fotosynthese door sturing op huidmondjesopening [Boek]
Pot, C.S. \ Vreede, S.J.M. de \ Trouwborst, G. \ Hogewoning, S.W. \ 2015
Bij meerdere tuinbouwgewassen komt de fotosynthese aan het begin van de dag traag op gang. De belangrijkste oorzaak hiervan is de slechte opening van huidmondjes. Ook sluiten de huidmondjes vroegtijdig aan het eind van de dag, waardoor de fotosynthes ...
help
De rode lebmaagworm en resistentie \ Geitenhouderij : tweemaandelijks blad voor alle geitenhouders [Artikel]
Vellema, P. \ Brom, R. van den \ 2015
Haemonchus contortus, de rode lebmaagworm, is in Nederland de belangrijkste wormsoort bij kleine herkauwers. Afhankelijk van de weersomstandigheden trad haemonchose in het verleden vooral op vanaf eind juni tot begin september, maar geleidelijk is de ...
help
Celgetal via voer verlagen : Wim Boschloo: 'Hoog celgetal geeft kosten, maar ook minder werkplezier' \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Pellikaan, F. \ 2015
Een daling van 70.000 cellen per milliliter melk door het toevoegen van een additief dat de weerstand van de koe verhoogt. Op acht bedrijven behaalde AgruniekRijnvallei dit resultaat in een praktijkproef. Een kleine productiestijging geldt als bijeff ...
help
Is een weerbaar gewas gezond? \ Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw [Artikel]
Beurskens-van den Bosch, I. \ 2015
Planten kunnen zich verdedigen door bijvoorbeeld stoffen aan te maken die giftig zijn voor hun belagers. Welke invloed hebben deze verdedigingsprocessen en -stoffen in voedingsgewassen op onze gezondheid? Ilse Beurskens – van den Bosch ging op zoek n ...
help
Precies de juiste hoeveelheid lucht \ BloembollenVisie [Artikel]
Ooms, M. \ 2015
Het aantal kisten per rij wisselt nogal eens: zo staan er vier, zo staan er 56. Voor een optimaal product moet de circulatie steeds worden aangepast aan het aantal kisten met bollen dat er staat, maar gebeurt dat ook altijd? En: hoeveel lucht is er e ...
help
De weerstand en het koppel : vraagbaak \ Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers [Artikel]
2015
De term ‘weerstand’ bij de vermogen- en koppelcurves is mij niet duidelijk. Is dat hetzelfde als koppelstijging?
help
Niemand klaar voor discardban kottervloot : noodkreten van Pim Visser (VisNed) en Emiel Brouckaert (Rederscentrale) \ Visserijnieuws [Artikel]
2015
De kottervisserij is niet klaar voor de discardban, en ook de controle-instanties en de visafslagen niet. Maar over zes weken is het dan zover. VisNet-voorzitter Pim Visser en directeur Emiel Brouckaert van de Rederscentrale zien het met angst en bev ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.