help
Gezinsrapport 2011 : een portret van het gezinsleven in Nederland [Boek]
Bucx, F. \ 2011
Van 2007-2010 had Nederland voor het eerst een minister voor Jeugd en Gezin. Niet alleen in de politiek en het beleid, maar juist ook in de samenleving is er veel discussie over de positie van het gezin in de moderne samenleving. Vaak klinkt daarin b ...
help
Verlof vragen : de behoefte aan en het gebruik van verlofregelingen [Boek]
Meester, E. de \ Keuzenkamp, S. \ Ross, J. \ 2011
Door de toegenomen arbeidsdeelname van vrouwen en de toegenomen deelname door mannen aan zorgtaken zijn er steeds meer taakcombineerders. Vooral vrouwen kiezen er massaal voor om in deeltijd te werken. Kinderopvang en verlofregelingen zijn andere mog ...
help
De verdeling van arbeid en zorg tussen vaders en moeders \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Korvorst, M. \ Traag, T. \ 2010
Het krijgen van kinderen dwingt ouders keuzes te maken over de combinatie van arbeid en zorg. In de meeste gezinnen combineren beide ouders deze taken. Als een van hen niet kan of wil werken, speelt de zorg voor het gezin echter vooral bij moeders ee ...
help
In steeds meer gezinnen werken beide ouders \ CBS webmagazine [Artikel]
Korvorst, M. \ Traag, T. \ 2010
In de meeste tweeoudergezinnen werken beide ouders. Het ging in 2009 om ruim drie kwart van de ouderparen. Voor 70 procent van de moeders gaat de meeste tijd op aan zorg en huishoudelijk werk. Bij de vaders is dat bijna 10 procent.
help
Minder werknemers met ouderschapsverlof \ CBS webmagazine [Artikel]
Kösters, L. \ 2009
In 2008 namen minder werknemers ouderschapsverlof op dan de jaren daarvoor. Wel nam de gemiddelde duur van het verlof toe
help
Moeder blijft in deeltijd werken als kinderen ouder worden \ CBS webmagazine [Artikel]
Mol, M. \ 2008
Na de geboorte van het eerste kind blijven de meeste moeders actief op de arbeidsmarkt. De deeltijdbaan is favoriet. Als de kinderen ouder worden is dit maar zelden aanleiding voor moeders om meer uren te gaan werken. Vaders blijven na de komst van k ...
help
Ouderschapsverlof voor gevorderden \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Kooiman, P. \ Vuuren, D. van \ 2007
Gezinnen moeten complexe afwegingen maken over de wijze waarop ze ouderschapsverlof willen inzetten. Om de ouderschapsverlofkorting te verzilveren, moeten ouders aanvullend onbetaald verlof opnemen, of extra geld storten in de levensloop
help
Ouderschap in de levensloop \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Haan, P. de \ Plantenga, J. \ 2007
In het regeerakkoord wordt voorgesteld om het ouderschapsverlof te verlengen tot 26 weken. De levensloopregeling zal hierop worden aangepast. De koppeling met de levensloopregeling is echter niet doorzichtig en niet verdedigbaar. Het belang van ouder ...
help
Gelukkige vrouwen : Rosemary Crompton over gezin en emancipatie \ Facta [Artikel]
Tai, S.-Y.T.T. \ 2007
Interview met Rosemary Crompton, hoogleraar sociologie aan de City University van London. Zij schreef het boek 'Employment and the family'. Op het individuele en gezinsniveau analyseert zij de besluitvorming over werk en loopbaan, en op het nationale ...
help
Werkende vaders, zorgende mannen : de mogelijkheid van verandering : [themanummer: werkende vaders, zorgende mannen] \ B en M : tijdschrift voor politiek, beleid en maatschappij [Artikel]
Duyvendak, J.W. \ Stavenuiter, M. \ 2006
De afgelopen decennia zijn in Europa vrouwen meer gaan werken, maar mannen zijn niet evenredig meer gaan zorgen. Mede in het licht van toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen, ontwikkelen huishoudens diverse strategieën om zorgtaken te verminderen ...
help
De combinatie van betaalde arbeid en zorg in Europa: instituties, regelingen en verzorgingsstaten : [themanummer: werkende vaders, zorgende mannen] \ B en M : tijdschrift voor politiek, beleid en maatschappij [Artikel]
Koopmans, I. \ Scippers, J. \ 2006
In dit artikel wordt voor de Europese landen de instituties en regelingen in kaart gebracht die een betere combinatie arbeid en zorg mogelijk moeten maken. Deze instituties en regelingen hebben betrekking op tijd (flexibele werktijden en verlofregeli ...
help
Mogelijkheden en wenselijkheden van beleid ter bevordering van een meer gelijke verdeling van arbeid- en zorgtaken tussen mannen en vrouwen : [themanummer: werkende vaders, zorgende mannen] \ B en M : tijdschrift voor politiek, beleid en maatschappij [Artikel]
Stavenuiter, M. \ Duyvendak, J.W. \ 2006
In dit artikel stellen de auteurs de vraag wat beleidsmakers kunnen doen om de zorgtaken van mannen te vergroten en hoever de overheid daarin mag gaan. Het blijft van groot belang goede regelingen te ontwikkelen. Daarnaast moet het beleid de 'zwakste ...
help
Tweede generatie moeders werkt vaker \ CBS webmagazine [Artikel]
Das, M. \ 2006
Niet-westerse allochtone vrouwen houden vaker op met werken als ze hun eerste kind krijgen dan autochtone vrouwen. Dit geldt voor zowel voor de eerste als de tweede generatie. Wel hebben allochtone moeders uit de tweede generatie een hogere arbeidsde ...
help
Ouderschapsverlof \ Sociaal-economische trends : statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen [Artikel]
Beckers, I. \ Siermann, C. \ 2006
Ruim een kwart van de werknemers in Nederland die in 2004 recht hadden op ouderschapsverlof, hebben daarvan gebruik gemaakt. Vrouwen nemen veel vaker ouderschapsverlof op dan mannen. De meerderheid van de personen die ouderschapsverlof opnemen, krijg ...
help
Children, changing families and welfare states [Boek]
Lewis, J. \ 2006
help
Ouders op de arbeidsmarkt \ Sociaal-economische trends : statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen [Artikel]
Beckers, I. \ Valk, J. van der \ 2005
De bruto arbeidsparticipatie van alleenstaande ouders is sinds 1996 sterk toegenomen. Wel is de arbeidsparticipatie van ouderparen nog steeds een stuk hoger. De participatie van vrouwen met minderjarige kinderen is lager dan die van andere vrouwen in ...
help
Alleenstaande ouders vaker actief op arbeidsmarkt \ CBS webmagazine [Artikel]
Beckers, I. \ 2005
De arbeidsparticipatie van alleenstaande ouders is sinds 1996 sterk toegenomen. Met name alleenstaande moeders met kinderen op de middelbare school zijn relatief vaak actief op de arbeidsmarkt. Werkende moeders met kleine kinderen geven naar verhoudi ...
help
Steeds meer mannen nemen ouderschapsverlof \ CBS webmagazine [Artikel]
Beckers, I. \ Siermann, C. \ 2005
Ruim een kwart van de werknemers die in 2004 recht hadden op ouderschapsverlof, heeft dit verlof ook opgenomen. Vrouwen nemen twee keer zo vaak ouderschapsverlof op als mannen. Wel is het aandeel mannen dat ouderschapsverlof opneemt tussen 2000 en 20 ...
help
Arbeidsdeelname van paren \ Sociaal-economische trends : statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen [Artikel]
Valk, J. van der \ 2005
De combinatie van een voltijdbaan met een deeltijdbaan is het meest populair bij paren, met name bij paren boven de dertig. Ruim 40 procent van de paren combineerde in 2004 een voltijd- met een deeltijdbaan. Bij ruim 30 procent van de paren had slech ...
help
Moeders druk met halen en brengen \ CBS webmagazine [Artikel]
Molnár, H. \ 2005
Mensen met jonge kinderen gaan vaker de deur uit dan mensen zonder jonge kinderen. Dit geldt vooral voor de moeders. Werkende moeders met kinderen jonger dan twaalf jaar zijn 2,5 keer zo vaak op pad voor halen en brengen als werkende vaders
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.