Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 115

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="werkplannen"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Nieuwe vorm van aanbesteden : minder rompslomp, dankzij lumpsum \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Loon, R. van \ 2013
In de afgelopen decennia zijn er in Nederland al heel wat kilometers riolering via aanbestedingen gereinigd (en geïnspecteerd). Zeker na de intreding van de eerste GRP's (Gemeentelijke Riolerings Plannen) is er door gemeenten structureel aandacht ges ...
help
Meer samen, minder kosten [: thema De waterketen] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Kroes, J. \ Grendelman, R. \ 2010
Door de complexiteit van wateropgaven is het bijna onmogelijk om alleen of binnen de eigen sector oplossingen te realiseren. De waterwereld is genoodzaakt om steeds verdergaand samen te werken. Gemeenten en waterschappen vinden elkaar in dat proces a ...
help
Validatieplan voor metingen op het gebied van waterkwantiteit \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Graaff, B. de \ Crook, R. de \ Thorbecke, L. \ Ouwerkerk, R. van \ 2009
In de tweede helft van 2008 is het Validatieplan voor waterkwantiteitsmetingen opgesteld door 14 waterschappen en Rijkswaterstaat. Het plan beschrijft veel voorkomende fouten in meetreeksen, hulpmiddelen en technieken voor het detecteren en verbetere ...
help
Praktische tips voor beperking van emissie [Brochure]
Telen met Toekomst \ 2009
Laat u niet verrassen, maar maak een goed gewasbeschermingsplan. Wees plagen voor, weet wat er speelt, zowel buiten de kas als in de kas. Maak aan het begin van het seizoen samen met uw adviseur een inventarisatie van de mogelijke plagen in uw gewas. ...
help
Nederland in de wereld, de wereld in Nederland : werkprogramma WRR 2008-2010 [Boek]
Hooven, Marcel ten \ Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid \ 2008
Het werkprogramma van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid voor de jaren 2008-2011 staat in het teken van drie brede maatschappelijke ontwikkelingen: -Mondialisering -Technologische innovaties -Veranderingen in de verhoudingen tussen bu ...
help
Nadere inventarisatie Wijstgebieden : eindrapportage [Boek]
Bonte, M. \ Waterschap Aa en Maas \ 2007
In het kader van de Brabantbrede Reconstructieopgave heeft het waterschap Aa en Maas zich ten doel gesteld een onderzoek te verrichten naar de herstelmogelijkheden voor de Brabantse wijstgronden. Het onderzoek kan gezien worden als een vervolg op de ...
help
Ecologisch beheer van bermen krijgt plekje in RAW-systeem \ Tuin en landschap : veertiendaags vakblad voor de groenvoorziening [Artikel]
Stolk, T. \ 2004
De RAW-systematiek voor het maken van bestekken voor groenonderhoud is uitgebreid met een deel ecologisch groenbeheer. Gebruiksklaar is nu het deel voor ecologisch beheer van grasachtige vegetaties, zoals bermen en watergangen. In het ecologische bes ...
help
Digitaal toetsen van bestemmingsplannen : een onderzoek naar de inzet van GIS bij de toetsende rol van de provincie in het digitale bestemmingsplanproces [Studentenverslag]
Laméris, E.J. \ 2004
help
Kosten baten analyse van GIS projecten : case digitaal uitwisselbare bestemmingsplannen binnen de gemeente Bergeijk [Studentenverslag]
Peeten, R. \ 2003
help
Programma functievervulling natuur, bos en landschap : beschrijving van het onderzoeksprogramma voor 2001-2004 en werkplan voor 2001 [Boek]
Wijk, M.N. van \ 2001
Ongeveer de helft van het onderzoek bij Alterra wordt gefinancierd door LNV. Dat onderzoek is ondergebracht in programma's met een looptijd van vier jaar. In totaal participeert Alterra in 27 programma's. Een van de nieuwe programma's is de opvolger ...
help
Kostprijs, stro en kwaliteitsborging zetten toon in werkplan 2000 \ Praktijkonderzoek varkenshouderij [Artikel]
Swinkels, H. \ Voermans, J. \ 2000
Toelichting op deze thema's in het werkplan van het Praktijkonderzoek Varkenshouderij
help
Arbeid plannen vergt ervaring en rekenwerk [thema: arbeid] \ Oogstplus : weekbladbijlage voor de agrarische ondernemer. Glasgroente [Artikel]
Kreij, R. de \ 2000
Arbeidsplanning in de glastuinbouw: een paprika-, een radijs- en een komkommerteler geven een blik op hun planbord
help
Aanleg en beheer van bosranden : -van scherpe grens naar soortenrijk gradient- \ De landeigenaar : maandblad ter behartiging van de belangen van de landelijke eigendom [Artikel]
Graf zu Ortenburg, A. \ 1999
Het ontwikkelen van een gevarieerde bosrand vraagt specifieke kennis en aandacht. Een boekje van IBN/DLO kan nuttige informatie verstrekken. Er is nog te weinig oog voor duurzame instandhouding
help
Scholtenszathe : bosaanleg op een nieuw landgoed \ Vakblad natuurbeheer : informatie voor beheerders van natuur, bos en landschap [Artikel]
Wolf, R.J.A.M. \ Leeper, R.N. \ Brinkhuis, I. \ 1999
help
Werken met Tactic versie 2.0 : plannen met behulp van computersoftware van de in een bos- of natuurterrein uit te voeren maatregelen en de daarbij te gebruiken middelen [Boek]
Raffe, J.K. van \ 1999
help
Voorbeeldbeheersplan Huis ter Heide \ Vakblad natuurbeheer : informatie voor beheerders van natuur, bos en landschap [Artikel]
Stouten, P.B. \ Zanten, E. van \ Wolf, R.J.A.M. \ 1998
Bij Huis ter Heide, een buurtschap ten zuiden van Norg, ligt een boscomplex van ruim 100 ha. Het is eigendom van drie verschillende particuliere eigenaren. Het zijn leden van Bosgroep Noord Nederland en Bosgroep Holting. De Bosgroepen hebben het init ...
help
Informatietechnologie in bos en natuur \ Agro informatica : tijdschrift van de Vereniging voor Informatici werkzaam in de Agrarische Sector [Artikel]
Kampen, A.T.H.M. van \ Seubring, A.M. \ 1998
Medio 1995 is op initiatief van overheid en bedrijfsleven de stichting BOSDATA opgericht om het gebruik van informatietechnologie in de sector bos en natuur te bevorderen en de standaardisatie erbinnen te verbeteren. Dit artikel geeft een overzicht v ...
help
Tactic - maatregelenplanning met behulp van software \ Agro informatica : tijdschrift van de Vereniging voor Informatici werkzaam in de Agrarische Sector [Artikel]
Raffe, J.K. van \ 1998
Als bijdrage aan de professionalisering van de bosbouwsector heeft IBN-DLO een computerprogramma ontwikkeld, Tactic, waarmee een beheerder in korte tijd een maatregelenplan kan opstellen
help
Trends in het bosbeheer \ Nederlands bosbouwtijdschrift [Artikel]
Olsthoorn, A.F.M. \ Oosterbaan, A. \ 1998
help
Houtoogst bij kleinschalig bosbeheer [Boek]
Raffe, J.K. van \ Hoksbergen, F.T.J. \ Leenaars, A.A.J.M. \ 1998
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.