help
Vraag & antwoord huis- en hobbydierenlijst [Brochure]
2020
Vragen en antwoorden huisdierenlijst.
help
Kamerbrief beoordelingssystematiek huis- en hobbydierenlijst [Brief]
Schouten, C. \ 2020
help
Adviesstelsel voor omgevingskwaliteit [Boek]
Campen, J. van \ Mulder, W. \ Boros, J. \ 2020
Handreiking voor het instellen Deel 1 van de gemeentelijke adviescommissie en andere adviseurs voor omgevingskwaliteit.
help
Beantwoording vragen over het bericht dat het fokken van honden met extreem platte snuiten ondanks een verbod ongestraft doorgaat [Brief]
Schouten, C. \ 2020
Antwoorden op vragen van lid Wassenberg (PvdD) over het bericht dat het fokken van honden met extreem platte snuiten ondanks een verbod ongestraft doorgaat.
help
Aanvullende maatregelen voor nertsenbedrijven : kamerbrief [Brief]
Jonge, H. de \ Schouten, C. \ 2020
dierenwelzijn, productiedieren, nertsen, diergezondheid, corona, wet- en regelgeving
help
Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 3 juni 2020, nr. WJZ/ 20152973, tot wijziging van de Regeling maatregelen Sars-CoV-2 bij nertsen [Boek]
2020
help
Beantwoording vragen over opvang olifant circus Freiwald [Brief]
Schouten, C. \ 2020
help
Beantwoording vragen over de wildopvang, die dreigt te bezwijken door een tekort aan geld en een toename van het aantal op te vangen dieren door de coronacrisis [Brief]
Schouten, C. \ 2020
help
Beantwoording van schriftelijke vragen over de situatie van de vogelopvang in Naarden en de steun voor wildopvangcentra in Nederland [Brief]
Schouten, C. \ 2020
help
Hoogwaardiger gebruik van bagger - Hoe doe je dat? : Case study \ Water governance [Artikel]
Lieten, S. \ Zuijdam, J. \ 2020
Binnen de grond-, weg- en waterbouw (GWW) komen miljoenen kuubs grond en bagger vrij. Deze materialen hebben in het kader van duurzaam grondverzet een nieuwe bestemming nodig. Het huidige systeem van beleid, wet- en regelgeving is zo ingericht dat he ...
help
Common Position of the Industrial Hemp Sector on the Single Convention and the International Drug Control System [Boek]
2020
In light of the global development of industrial hemp (hereinafter “hemp”) markets and its raw material Cannabis sativa L., the international industrial hemp sector (hereinafter “hemp sector”), as represented by the undersigned organizations, would l ...
help
Circulaire uitdagingen : Aanvullende aandachtspunten voor beleid in tijden van kringlooplandbouw [Brochure]
Dagevos, H. \ Beekman, G. \ Haas, W. de \ Lauwere, C. de \ Meeusen, M. \ 2020
help
Advies over evaluatie Wet dieren [Boek]
Opperhuizen, A. \ 2020
help
Evaluatie Wet dieren [Brief]
Schouten, C. \ 2020
help
Evaluatie van de Wet dieren : eindverslag [Boek]
Berkhout, B. \ Sloover, I.S. \ Wierenga, W. \ Baardewijk, S. van \ Dam, F. van \ 2020
help
Kortetermijnraming voor emissies en energie in 2020 : zijn de doelen uit de Urgenda-zaak en het Energieakkoord binnen bereik? [Boek]
Hammingh, Pieter \ Menkveld, Marijke \ Volkers, Cees \ Minnen, Jelle van \ Boot, Pieter \ Drissen, Eric \ Geilenkirchen, Gerben \ Hout, Marit van \ Koutstaal, Paul \ Lensink, Sander \ Ozdemir, Ozge \ Peek, Kees \ Schoots, Koen \ Sluis, Sietske van der \ Smekens, Koen \ Stralen, Joost van \ Tigchelaar, Kasper \ Welle, Adriaan van der \ Wetzels, Wouter \ Zanten, Margreet van \ 2019
help
Grondstof of afval : Belemmeringen in afvalwet-en regelgeving en de uitvoering daarvan op weg naar een circulaire economie [Boek]
2019
De wereldbevolking neemt toe en daarmee ook de vraag naar grondstoffen. De grondstoffenvoorraad die de aarde ons te bieden heeft is beperkt. Wij zullen als wereldbevolking zuinig moeten zijn op de bronnen en slim moeten omgaan met de grondstoffen. Ee ...
help
Het Klimaatakkoord: effecten en aandachtspunten : Policy Brief [Boek]
Hekkenberg, M. \ Notenboom, J. \ 2019
Met de inzet op een reductie van de nationale broeikasgasuitstoot in 2030 van 49% ten opzichte van 1990 heeft het Nederlandse kabinet een ambitieuze doelstelling geformuleerd. Het afgelopen jaar hebben meer dan 100 partijen gewerkt aan de vraag hoe d ...
help
Klimaat- en Energieverkenning 2019 [Boek]
Abels-van Overveld, Marian \ Bleeker, Albert \ Boot, Pieter \ Born, Gert Jan van den \ Brink, Corjan \ Daniëls, Bert \ Drissen, Eric \ Eerdt, Martha van \ Geilenkirchen, Gerben \ Hammingh, Pieter \ Harmsen, Matthijs \ Hekkenberg, Michiel \ Hilbers, Hans \ Hinsberg, Arjen van \ Hoogervorst, Nico \ Hout, Marit van \ Koutstaal, Paul \ Kunseler, Eva \ Lensink, Sander \ Meerkerk, Jordy van \ Minnen, Jelle van \ Nijdam, Durk \ Noorman, Nienke \ Notenboom, Jos \ Özdemir, Özge \ Peters, Jeroen \ Polen, Steven van \ Rijn, Tristan van \ Schijndel, Marian van \ Schoots, Koen \ Schure, Klara \ Sluis, Sietske van der \ Smeets, Wijnand \ Stutvoet-Mulder, Kim \ Traa, Michel \ Vethman, Paul \ Volkers, Cees \ Brummelkamp, Sander \ Denneman, Arthur \ Doove, Sophie \ IJmker, Sander \ Keller, Krista \ Kremer, Anne Mieke \ Middelkoop, Manon van \ Schenau, Sjoerd \ Schoenaker, Niels \ Hage, Julius \ Segers, Reinaud \ Vrooom, Jurriën \ Vrenken, Robbie \ Wezel, Bart van \ Wijk, Karolien van \ Winden, Paul de \ 2019
Deze eerste Klimaat- en Energieverkenning (KEV) geeft de politiek, beleidsmakers en andere geïnteresseerden twee hoofdboodschappen. De eerste is dat er nog veel moet gebeuren om het kabinetsdoel van 49 procent reductie van broeikasgasemissies in 2030 ...
help
Dierenwelzijn [Website]
2019
Voor wie dieren houdt, gelden er regels in de omgang met deze dieren. Zo zijn er voorschriften voor verzorging, huisvesting en het vervoer van dieren. Bijvoorbeeld een regel die stelt hoeveel pluimvee er op een vierkante meter mag worden gehouden.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.