Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 161

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="wieringermeer"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
‘Geen plassen meer op het land dankzij NKG’ : Wieringermeerders verder met niet-kerende grondbewerking \ Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw [Artikel]
Jonkheer, E. \ 2015
Een groep telers in de Wieringermeer probeert via niet-kerende grondwerking de structuur van hun lichte klei- en zavelgrond te verbeteren en huurt hier professionele hulp bij in. Dit voorjaar kwamen ze bij elkaar op het bedrijf van de meest ervaren n ...
help
Achtergrondconcentraties in het oppervlaktewater van HHNK - Deelrapport 33: Analyse achtergrondconcentraties voor stikstof en fosfor op basis van water- en nutriëntenbalansen voor deelgebied Wieringermeer Oost [Boek]
Boekel, E.M.P.M. van \ Roelsma, J. \ Massop, H.T.L. \ Mulder, H.M. \ Renaud, L.V. \ Hendriks, R.F.A. \ 2014
In dit technisch wetenschappelijk onderzoeksrapport zijn de theoretische stikstof- en fosforconcentraties van het oppervlaktewater in deelgebied Wieringermeer Oost afgeleid op basis van water- en nutriëntenbalansen. De waterbalans is opgebouwd in een ...
help
Achtergrondconcentraties in het oppervlaktewater van HHNK - Deelrapport 34: Analyse achtergrondconcentraties voor stikstof en fosfor op basis van water- en nutriëntenbalansen voor deelgebied Wieringermeer West [Boek]
Boekel, E.M.P.M. van \ Roelsma, J. \ Massop, H.T.L. \ Mulder, H.M. \ Renaud, L.V. \ Hendriks, R.F.A. \ 2014
In dit technisch wetenschappelijk onderzoeksrapport zijn de theoretische stikstof- en fosforconcentraties van het oppervlaktewater in deelgebied Wieringermeer West afgeleid op basis van water- en nutriëntenbalansen. De waterbalans is opgebouwd in een ...
help
Zestig jaar bosontwikkeling in de Wieringermeer \ De levende natuur [Artikel]
Wondergem, H.W. \ Schipper, P.C. \ 2012
In de kop van Noord-Holland liggen het Robbenoordbos en het Dijkgatbos. Hier is op de voormalige Zuiderzeebodem van de Wieringermeer bos aangelegd. Beide bossen zijn onbekend binnen Nederland. Bij de aanleg is destijds gebruik gemaakt van boomsoorten ...
help
Moeizame oogst in verzadigde Wieringermeer \ Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw [Artikel]
Jonkheer, E. \ 2012
De oogst van de late gewassen ging dit jaar nergens vanzelf. Vooral in een brede strook langs de kust kregen telers erg veel water te verwerken. Noord-Holland spande de kroon met plaatselijk 200 millimeter neerslag in de maand oktober. De weersomstan ...
help
Stug doorgaan ondanks claim : provincie claimde tien jaar grond akkerbouwer Nieuwhof \ Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw [Artikel]
Lee, H. van der \ 2012
Ruim tien jaar lag er een claim op zijn grond, en nu gaat het Wieringerrandmeerplan definitief niet door. „De grond zat al die tijd vast, zonder dat daar compensatie tegenover stond", stelt akkerbouwer Jannes Nieuwhof in Slootdorp. Hij is blij dat hi ...
help
Peter Leegwater, burgemeester Wieringermeer: "Toekomst IJsselmeer leeft hier sterk" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2011
Wat blijft ons bij van alles wat wij leerden? Wat leeft voort in de geschiedenis? Soms zijn het getallen, zoals 1600 Slag bij Nieuwpoort, soms namen, zoals die van Jac. P. Thijse als grondlegger van de natuurbescherming, of Armstrong, die als eerste ...
help
Historisch onderzoek Wieringermeer met moderne technieken \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Klingen, L. \ Hoes, O. \ Schuurmans, W. \ Strijker, J. \ 2011
In 1945 is vlak voor het eind van de oorlog de IJsselmeerdijk van de Wieringermeerpolder opgeblazen. Dit had een totale overstroming van de Wieringermeerpolder tot gevolg, waarbij waterdieptes werden bereikt van vier meter. De polder stond acht maand ...
help
Achtergrondconcentraties waterlichamen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier : analyse achtergrondconcentraties voor stikstof en fosfor op basis van water- en stoffenbalansen voor de Wieringermeer [Boek]
Boekel, E.M.P.M. van \ Massop, H.T.L. \ 2011
In dit onderzoek zijn de theoretische achtergrondconcentraties van stikstof en fosfor bepaald voor waterlichamen in de Wieringermeer op basis van water- en stoffenbalansen. Voor het opstellen van de balansen is een methodiek ontwikkeld die toepasbaar ...
help
Inundatie van de Wieringermeer in april 1945 : reconstructie van de dijkdoorbraak en overstroming \ Tijdschrift voor waterstaatsgeschiedenis / [uitg. van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis] [Artikel]
Hoes, O. \ 2011
In dit artikel wordt, naast een beschrijving van wat er voorafging aan de onderwaterzetting van de Wieringermeer, antwoord gegeven op de volgende vragen: Hoe groeiden de eerst nog kleine bressen uit tot 2 enorme stroomgaten? Hoe snel stroomde het wat ...
help
Grondspeculatie in regionale ontwikkeling: de overheid als ontwikkelaar \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Dijk, T. van \ Schurink, C. \ 2010
In de strijd om de regie over regionale gebiedsontwikkeling spelen overheid en ontwikkelaars een kat en muis-spel. Ze kunnen niet om elkaar heen, ze zijn van elkaar afhankelijk. Tegelijkertijd willen ze elkaar te slim af zijn. Beiden willen zo veel m ...
help
Boeren zijn weer vrij : investeren in grond en gebouwen kan weer : streekreportage \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Brummelaar, T. \ 2010
Het project Wieringerrandmeer gaat niet door. Boeren zijn opgelucht, maar ze weten nog niet wat er met de door de provincie aangekochte grond gaat gebeuren.
help
Ontwerpen aan het Wieringerrandmeer \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Strootman, B. \ Bout, J. van den \ 2009
Twintig jaar werd het idee geopperd om een nieuw meer aan te leggen ten zuiden van het voormalige eiland Wieringen. Inmiddels is de planvorming vergevorderd en wordt binnen twee jaar met de realisatie begonnen. Dit is een tweede bijdrage binnen de re ...
help
Proef met duurzaam watergebruik in de bollenteelt \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Vliegenthart, F. \ Dik, P. \ Groenendijk, P. \ 2009
In 2007 begon in de Wieringermeer een praktijkproef met alternatieve waterbeheersystemen voor de bollenteelt. Met drie verschillende teeltsystemen wordt onderzoek verricht naar zo optimaal mogelijk gebruik van zoet water door recirculatie en hergebru ...
help
Zienswijze MER en voorontwerp inpassingsplan Wieringerrandmeer [Boek]
LTO Noord \ 2009
De deelnemers aan het Wierings Beraad vinden de huidige plannen voor het Wieringerrandmeer onvoldoende aansluiten bij de kwaliteiten van het huidige landschap. Er wordt te weinig rekening gehouden met schadelijke effecten voor het milieu. Het plan is ...
help
Wieringerrandmeer : toetsingsadvies over het milieueffectrapport [Boek]
Commissie voor de milieueffectrapportage \ 2009
De gemeenten Wieringen en Wieringermeer de provincie Noord-Holland en Lago Wirense hebben het voornemen op de grens van de beide gemeenten een randmeer aan te leggen: het Wieringerrandmeer. Het gaat om een meer van ruim 8 km lang en een breedte van 0 ...
help
Milieu niet altijd gebaat bij afkoppelen regenwater [: drinkwaterspecial] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Ekkelboom, J. \ 2009
Op grote schaal wordt in Nederland regenwater afgekoppeld. Het hoeft dan niet meer naar de rioolwaterzuiverings-installatie. De vraag is of dat water altijd wel schoon genoeg is om het op oppervlaktewater te lozen. Onderzoek in het Noord-Hollandse Wi ...
help
Eenheid & verscheidenheid : regionale identiteit en landschappelijke transitie in Wieringen en Wieringermeer [Studentenverslag]
Groot, M. \ 2009
Dit onderzoek betreft de regionale identiteit die bewoners aan een gebied toekennen. De stelling is nagegaan, dat men meer over woon- en werkruimte nadenkt wanneer deze dreigt te veranderen. Het gebied in Noord-Holland is gekozen op de veranderingen ...
help
Stichting Prof. dr. J.M. v. Bemmelenhoeve 1942-1997 : 55 jaar proefboerderij [Boek]
Rops, A.H.J. \ Zwanepol, S. \ [ca. 2008]
Eind 1997 kwam een einde aan het landbouwkundig onderzoek in Noord-Holland, dat voornamelijk was geconcentreerd op de Van Bemmelenhoeve. Dit boek geeft een overzicht van 55 jaar regionale geschiedenis. Een onderdeel daaruit is de inundatie van de Wie ...
help
MER Wieringerrandmeer : definitief rapport [Boek]
Projectbureau Wieringerrandmeer \ 2008
In de MER zijn de effecten van verschillende mogelijkheden voor invulling van het Wieringerrandmeer in beeld gebracht. Daarbij is vanzelfsprekend zorgvuldig rekening gehouden met de bestaande richtlijnen. Voor het Schorrenplan is een uitwerking gemaa ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.