help
Beantwoording vragen inzake wildlife crime [Brief]
Dam, M. van \ 2017
In deze Kamerbrief de antwoorden op de vragen gesteld door de leden Smaling en Van Gerven (beiden SP) inzake wildlife crime (ingezonden op 3 januari 2017 onder nummer 2017Z00039).
help
Reflection of a collective learning journey : strengthening KCCEM to build the capacity of Conservation professionals in the Albertine Rift Region NICHE/RWA/025 [Boek]
2016
Together with our support team from the Netherlands (Wageningen University), South Africa (South African Wildlife College) and Cameroon (Ecole de Faune) we embarked upon this journey of supporting the Kitabi College of Conservation and Environmental ...
help
Natuurvolgend bosbeheer en een hoge wildstand: gaat dat samen? \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Staak, E. van der \ 2016
Het Nederlandse bos is een belangrijk leefgebied voor grofwild, zoals ree, edelhert en wild zwijn. In veel gebieden is de grofwildstand de laatste jaren sterk toegenomen. Hoge(re) wildstanden leiden in toenemende mate tot zorgen bij bosbeheerders ove ...
help
Spreeuwen inzetten tegen plagen [Presentatie]
Kooijmans, J.L. \ 2016
Presentatie van de Vogelbescherming, gegeven op het Nationaal Sportvelden Congres op 1 december 2016, over 'Committed to Birds'. Een project waarbij de Vogelbescherming samen met de NGF helpt om golfbanen duurzamer te maken.
help
Mitigerende maatregelen voor de otter in de Vechtplassen : advies voor ontsnipperende maatregelen bij de Vreelandseweg en Bloklaan [Boek]
Grift, E.A. van der \ Jansman, H. \ 2016
help
Herkomst en migratie van Nederlandse edelherten en wilde zwijnen : een basiskaart van de genetische patronen in Nederland en omgeving [Boek]
Groot, G. Arjen de \ Spek, Gerrit-Jan \ Bovenschen, Jan \ Laros, Ivo \ Meel, Tom van \ Jong, Joost. F. de \ Jansman, Hugh A.H. \ 2016
De laatste jaren worden in toenemende mate incidentele waarnemingen van edelherten en wilde zwijnen buiten de toegewezen leefgebieden gedaan. De vraag is vervolgens of dit om natuurlijke immigratie vanuit (niet-omrasterde) leefgebieden in binnen- of ...
help
EUROBATS : analyse van de resoluties die zijn aangenomen tijdens de vergadering van de partijen (Meeting of the Parties) in 2014 [Boek]
Ottburg, F.G.W.A. \ Adrichem, N.H.C. van \ Limpens, H.J.G.A. \ Schillemans, M.J. \ 2016
Nederland is Party van ‘the Agreement on the Conservation of Populations of European Bats’, ofwel EUROBATS. De EUROBATS-agreement is een verdrag onder de conventie van Bern en met name de conventie van Bonn, de ‘Convention on the Conservation of Migr ...
help
Otter en lynx \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Kistenkas, F. \ 2015
Het Haagse gerechtshof deed onlangs een breed in de media uitgemeten uitspraak over verkeerssterfte van de otter. De staat werd er toe veroordeeld om de bekende road kill (knel)punten op te lossen. Dat zal onder meer betekenen dat er op diverse plaat ...
help
De raadselachtige opmars van de goudjakhals : in rap tempo naar Noord-West-Europa \ Zoogdier [Artikel]
Trouwborst, A. \ 2015
Traditioneel kennen we de goudjakhals (Canis aureus) uit landen als Bulgarije, Griekenland en Turkije, maar de soort breidt zich snel uit richting het noorden en het westen. Het is onduidelijk waardoor de opmars wordt veroorzaakt. Zijn het exoten die ...
help
Hoenwaard biedt weidevogels gespreid bedje \ Mooi Gelderland / Stichting het Geldersch Landschap en Stichting Vrienden der Gelderse Kasteelen [Artikel]
Onzenoort, K. van \ 2015
Henk en Marianne van der Sluis wonen sinds 2005 in de Hoenaward. Van kinds af aan is hij bezig met vogels. "Het begon met eieren zeoeken", herinnert Van der Sluis zich. "Later ging ik nesten met stokken markeren en met boeren afspraken maken over het ...
help
Weidevogelbescherming : infoblad [Factsheet]
2015
Weidevogels zijn diverse soorten vogels waarvan het grootste deel van de populatie broedt op het (open) boerenland. Het gaat om steltlopersoor-en als kievit, scholekster, grutto en tureluur, maar ook eendensoorten en zangvogels zoals de graspieper en ...
help
Beelden van de Das in Nederland 1900-2013: van ongedierte tot troeteldier? \ De levende natuur [Artikel]
Runhaar, H.A.C. \ Runhaar, M. \ Vink, J. \ 2015
Het herstel van de Nederlandse dassenpopulatie sinds 1980 is voor een belangrijk deel te verklaren uit een betere bescherming door o.a. de overheid, maar ook uit een andere omgang met de Das door boeren, jagers en bestuurders. Doel van dit artikel is ...
help
Populatiebeheer van wilde hoefdieren: nog niet goed op orde \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Groot Bruinderink, G. \ Grift, E. van der \ 2015
In de afgelopen vijftig jaar groeide in grote delen van Europa, inclusief Nederland, zowel de aantallen als de verspreiding van ree, wild zwijn, damhert en edelhert. Verklaringen hiervoor zijn een betere bescherming en beheer, ontsnappingen, spontane ...
help
Effect straatverlichting op paddentrek \ RAVON : reptielen amfibieën vissen / Stichting RAVON [Artikel]
Grunsven, R. van \ Joosten, K. \ Creemers, R. \ 2015
Al duizenden jaren gaan padden in het vroege voorjaar ’s nachts op pad naar voortplantingswateren om daar te paren en eieren af te zetten. De wereld om hen heen is in al die jaren sterk veranderd. Wegen doorkruisen hun leefgebied en straatverlichting ...
help
Natuurorganisaties camoufleren predatiecijfers : weidevogelbeheer is dweilen met de geldkraan open \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Rotgers, G. \ 2015
In de Weidevogelbalans rapporteert Sovon Vogelonderzoek dat rond de 20 procent van de weidevogelnesten ten prooi valt aan roofvogels en roofdieren. En het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) schrijft de grootste verliezen toe aan de veranderende ...
help
Eekhoornbruggen aanleggen : handleiding [Boek]
2015
Dit document is bedoeld als praktische handleiding voor het installeren van boombruggen voor eekhoorns, een relatief eenvoudige maatregel om het aantal verkeersslachtoffers van eekhoorns te verminderen. Er wordt uitgebreid ingegaan op het hoe én het ...
help
Gehaktbal moet grijze vos redden \ Bionieuws : nieuwsmedium voor biowetenschappen & -technologie [Artikel]
Razenberg, J. \ 2015
Een afkeer voor onsmakelijk lamsvlees moet zorgen dat onschuldige grijze vossen niet langer slachtoffer worden van gif voor poema's en andesvossen. "Deze vorm van gedragsmanipulatie kunnen we handig inzetten bij het terugdringen van het aantal confli ...
help
Habitat quality for Grey seals in the Dutch Wadden Sea [Boek]
Brasseur, S. \ Aarts, G. \ Kirkwood, R. \ 2015
Growth in numbers has seen the Netherlands become a strong-hold for grey seals in continental Europe. This report has the following subjects (questions posed by the Dutch Ministry): “Is a favourable status of the habitat quality of the grey seal in t ...
help
Riet en ruimte voor de roerdomp [Boek]
Winden, J. van \ Beusekom, R. van \ Huigen, P. \ 2015
Voor de roerdomp was ons zompige laagland eeuwenlang een paradijselijk oord. De bevolking kende hem maar al te goed en was bekend met zijn mysterieuze roep. De roerdomp is een bijzondere vogel, perfect aangepast aan rietland met zijn verenkleed. Hij ...
help
Wilde zwijnen op weg in Nederland : analyse van ontwikkelingen in waardering, schade en risico’s en aanbevelingen voor beleid en uitvoering [Boek]
Guldemond, A. \ Dijkman, W. \ Keuper, D. \ [2015]
Het wilde zwijn kent drie leefgebieden: Veluwe, Meinweg en Meerlebroek. Daarbuiten komt hij in toenemende mate voor in andere natuurgebieden, met name in de provincies die direct grenzen aan natuurgebieden in Duitsland en België. Deze studie laat de ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.