help
Ontsnipperingsplan N525 : advies voor het ontwerp en de positionering van een faunapassage [Boek]
Grift, E.A. van der \ 2017
De Hilversumseweg (N525), een provinciale weg tussen Hilversum en Laren, vormt een barrière tussen enkele grote bos- en heideterreinen in het centrale deel van het Gooi. Dit betreft aan de noordzijde van de weg de Bussummer- en Westerheide en aan de ...
help
Natuurbrug Laarderhoogt en woningbouw op Crailo-Zuid : programma van eisen voor woningbouw nabij de natuurbrug vanuit ecologisch perspectief [Boek]
Grift, E.A. van der \ Lammertsma, D.R. \ 2017
help
Haalbaarheidsstudie houten ecoducten [Boek]
Nijhof, J. \ Arts, T. \ [2016]
ProRail heeft VolkerRail opdracht gegeven om in het kader van haar MJPO programma een beknopte haalbaarheid studie uit te voeren naar de mogelijkheid houten ecoducten toe te passen. Deze haalbaarheidsstudie is opgesteld vanuit de MJPO verantwoordelij ...
help
Mitigerende maatregelen voor de otter in de Vechtplassen : advies voor ontsnipperende maatregelen bij de Vreelandseweg en Bloklaan [Boek]
Grift, E.A. van der \ Jansman, H. \ 2016
help
Fish Passage 2015 : “wij verbinden niet alleen vissen, maar ook mensen” \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Buijs, G.J. \ 2015
Eind juni 2015 is Groningen even the place to be voor iedereen die een rol speelt in de wereld van de vismigratie. Voor het eerst steekt de internationale Fish Passage Conference de Atlantische oceaan over voor een vijfde editie in Europa. Herman Wan ...
help
OnderhoudsPad : beheer en onderhoud van mitigerende maatregelen voor de gewone pad (Bufo bufo) aan de Horalaan en in het Horapark in de gemeente Ede [Boek]
Ottburg, F.G.W.A. \ 2015
Voor de herontwikkeling van het voormalige bedrijventerrein ENKA tot een nieuwbouwlocatie hebben Grondbank Bennekomseweg Ede CV en de gemeente Ede mitigerende- en compenserende maatregelen genomen voor de aanwezige paddenpopulatie. Zo zijn er paddent ...
help
Herpetoduct Elspeetsche Heide : de nieuwe standaard voor herpetofauna? \ RAVON : reptielen amfibieën vissen / Stichting RAVON [Artikel]
Struijk, R.P.J.H. \ Jansen, S. \ Veer, O. van de \ 2015
Het intensief gebruikte Nederlandse landschap is voor veel diersoorten versnipperd. De laatste jaren wordt deze versnippering aangepakt door aanleg van ecoducten en andere faunapassages. Dit artikel behandelt de resultaten van een nieuw type faunapas ...
help
Beheer en onderhoud van paddenvoorzieningen \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Ottburg, F. \ 2015
Faunavoorzieningen aanleggen is vaak een hele klus. Helaas is met de aanleg nog niet gegarandeerd dat bijvoorbeeld padden en kikkers een veilige oversteek hebben bij een weg. Daarom is het goed om bij de aanleg meteen ook al een beheer- en onderhouds ...
help
Tunnels for toads = Hoe effectief zijn paddentunnels? [Video]
Ottburg, F. \ Grift, E. van der \ 2015
Het aanleggen van paddentunnels onder een weg helpt padden bij het oversteken van anders dodelijke wegen. Maar als je wilt weten hoe effectief ze zijn, moet je niet alleen kijken hoeveel dieren de tunnels gebruiken, maar ook hoeveel dieren dat niet d ...
help
Kroondomein Het Loo, nog twee ecoducten te gaan \ Nieuwe Veluwe [Artikel]
Hegener, M. \ 2015
Kroondomein Het Loo heeft vrijwel overal langs de grenzen van haar grondgebied de rasters verwijderd, zodat wild zich vrijer in noord-zuidrichting over de Veluwe kan verplaatsen. Maar wild stuit nog wel op de spoorlijn Amersfoort - Apeldoorn en de dr ...
help
Stapsgewijs naar visveilige gemalen \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Beers, M. \ Kroes, M. \ 2015
Steeds meer gemalen worden visveilig gemaakt door Nederlandse waterbeheerders. Een forse opgave, Nederland telt meer dan 4.000 gemalen. Hoewel niet alle gemalen op belangrijke vismigratieroutes liggen, is het ook daarbuiten belangrijk om te kijken na ...
help
Vogels versus vissen : visvriendelijk weidevogelbeheer is nog ver weg \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Verschoor, M. \ 2015
Terwijl Nederland volop vismigratie bevordert met de Vismigratierivier, het Kierbesluit, honderden gerealiseerde vispassages en visvriendelijke sluizen en gemalen, sluiten natuurorganisaties in weidevogelgebieden complete watersystemen af met dammetj ...
help
Fish passage 2015 : verslag van een geslaagd symposium \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Gras, E. le \ 2015
Het is een wereldwijd probleem: hoe meer dammen, dijken, sluizen en stuwen we bouwen, hoe moeilijker het voor vissen wordt om te migreren. Deskundigen op het gebied van vismigratie kwamen daarom eind juni massaal naar Groningen voor Fish Passage 2015 ...
help
Vismigratie onder het kanaal \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Vis, H. \ 2015
Het riviertje de Boven Regge wordt via een onderleider onder het Twentekanaal door geleid. Deze duiker is de langste en diepste onderleider van Nederland. Hoewel in eerder onderzoek is aangetoond dat vissen dergelijke duikers kunnen passeren, is het ...
help
Tien jaar Bevers in het Kempen~Broek [themanummer Kempen~Broek] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Kurstjens, G. \ 2014
Sinds eind 2003 leven er weer Bevers (Castor fiber) in het Kempen~Broek. Dit gebeurde kort nadat in het Maasplassengebied bij Thorn en Stevensweert drie families met in totaal elf dieren waren uitgezet. Anno 2014 zijn veel beken en moerasgebieden in ...
help
De natuur op de Veluwe is op orde : interview met Clemens Cornielje \ Nieuwe Veluwe [Artikel]
Dubbeldam, R. \ 2014
"We hebben de laatste jaren veel in de natuur geïnvesteerd: in ecoducten, in uitplaatsing van recreatieterreinen in kwetsbare natuurgebieden. Er is op de Veluwe nog nooit zoveel natuurgebied geweest." Clemens Cornielje, Commissaris van de Koning van ...
help
Ecoducten : tussen noodzaak en nonsens \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Mergeay, J. \ 2014
Habitatfragmentatie en het verlies daaraan is de belangrijkste oorzaak van biodiversiteitsverlies in Europa. Ecoducten worden ingezet om fragmentatie door wegen te mitigeren en gescheiden populaties weer genetisch te verbinden. Is dat wel efficiënt? ...
help
Een jaar lang dassen kieken : monitoring van een dassentunnel bij Bilthoven \ Zoogdier [Artikel]
Akker, R. van den \ 2014
In Nederland liggen honderden dassentunnels: ijzeren of stenen pijpen onder de weg door, meestal in combinatie met rasters langs de weg. Hoe goed werken zulke faunapassages, en welke andere dieren dan dassen maken er gebruik van? En welke conclusies ...
help
Ontsnipperingsplan Naardermeer : advies voor faunapassages bij de spoorlijn [Boek]
Grift, E.A. van der \ Ottburg, F.G.W.A. \ 2014
In opdracht van de Vereniging Natuurmonumenten is onderzocht wat de beste manier is om de versnipperingseffecten van de spoorlijn Weesp-Hilversum in het Naardermeer op te heffen. Het onderzoek geeft antwoord op de vragen: (1) Waarom is ‘ontsnippering ...
help
Ontsnippering Hart van de Veluwe : de relatie met het Nationale Park De Hoge Veluwe \ De levende natuur [Artikel]
Groot Bruinderink, G.W.T.A. \ Lammertsma, D.R. \ Leidekker, J.R.K. \ Ouden, J. den \ Liefting, Y. \ Jansen, P.A. \ 2014
Het 5400 ha grote Nationale Park De Hoge Veluwe is al bijna 100 jaar omgeven met een grofwildraster. In 2013 is dit raster open gemaakt voor wilde hoefdieren, als uitwerking van het streven naar ontsnippering van de Veluwe door de Provincie Gelderlan ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.