help
In de stad waait het wat harder : meteorologie \ Wageningen world : magazine van Wageningen UR en KLV over werken aan de kwaliteit van leven [Artikel]
2018
In de stad waait het soms harder dan op het omringende platteland, ontdekte onderzoeker Arjan Droste. Hij noemt dit verrassende fenomeen het windeilandeffect.
help
Cities are windier : meteorology \ Wageningen world : magazine of Wageningen and KLV about contributing to the quality of life [Artikel]
2018
Towns and cities are sometimes windier than the surrounding countryside, found researcher Arjan Droste. He calls this surprising phenomenon the wind island effect.
help
Bepaling maatgevende randvoorwaarden meetpaal Texel [Boek]
Camarena Calderon, A. \ Caires, S. \ 2016
Dit rapport beschrijft de bepaling van de maatgevende hydraulische en meteorologische randvoorwaarden ten behoeve van het ontwerp van een te realiseren meetpaal nabij Texel. Uitkomsten dienen als input voor het ontwerp van de meetpaal.
help
Pompen als het waait blijkt zuinige strategie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Berends, T. \ Grispen, J. \ Hart, K.J. de \ Leenders, T. \ 2015
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft een veelbelovende praktijkproef uitgevoerd, waarbij elektrische gemalen real-time worden aangestuurd op basis van actuele waterstanden, neerslagvoorspellingen en energieaanbod. De resultaten van de pro ...
help
Class : tab wind (CO2/Scalar) [Video]
2015
In this clip I will introduce the main specifications within the tab wind. The clip relates to the CLASS model and the book Atmospheric Boundary Layer - Integrating Air Chemistry and Land Interactions (https://doi.org/10.1017/CBO9781316117422, restri ...
help
Houd de spuitmiddelen uit de beek \ Management&techniek [Artikel]
Dieleman, P. \ 2014
Opdat hun erkenning niet in gevaar zou komen, is het belangrijk dat we gewasbeschermingsmiddelen uit de beek houden. Het PCA organiseerde samen met Inagro en ILVO een demonamiddag om te tonen hoe dat kan.
help
Het effect van spuitboombeweging en windvector op de drift : randvariatie metingen 2007-2008 [Boek]
Groot, T.T. \ Stallinga, H. \ Michielsen, J.M.G.P. \ Velde, P. van \ Zande, J.C. van de \ 2014
Spray drift measurements have been performed to quantify the effect of variations in wind angle and wind speed during application and the sprayer boom movement alongside the sprayed edge of the field on spray drift deposition alongside a sprayed pota ...
help
Zeespiegelstijging en wind aan de Nederlandse kust [Presentatie]
Sterl, A. \ Katsman, C. \ 2013
Presentatie ter gelegenheid van KNMInext symposium, 25 maart 2013
help
Remote influences on European climate [Boek]
Brink, H. van den \ Selten, F. \ [2011]
In this project a number of topics are addressed that are relevant for the construction of climate scenarios for the Netherlands. Central theme is the impact of remote influences on the climate in the Netherlands with a focus on extreme events. A new ...
help
Spuit niet bij windstil weer [thema: gewasbescherming] \ Groenten & fruit magazine : maandblad voor de tuinbouwondernemer [Artikel]
Knuivers, M. \ 2010
Temperatuur, luchtvochtigheid, neerslag en wind hebben een grote invloed op de effectiviteit van bespuitingen. Een frissen kijk op ideaal spuitweer.
help
A conceptual view on inertial oscillations and nocturnal low-level jets \ Journal of the atmospheric sciences [Wetenschappelijk artikel]
Wiel, B.J.H. van de \ Moene, A.F. \ Steeneveld, G.J. \ Baas, P. \ Bosveld, F.C. \ Holtslag, A.A.M. \ 2010
In the present work Blackadar’s concept of nocturnal inertial oscillations is extended. Blackadar’s concept describes frictionless inertial oscillations above the nocturnal inversion layer. The current work includes frictional effects within the noct ...
help
Onderhoud windmolen bron van conflict \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Ypma, T. \ 2010
Windmolens zijn een goede investering mits alles goed gaat. Een kleine 500 boeren in Nederland hebben een windturbine. Wie meedoet aan de subsidieregeling SDE heeft zijn windmolen na zo'n tien jaar terugverdiend, de resterende draaitijd is de opbreng ...
help
Tree stability in winds \ Bomen : vakblad voor de boomverzorging [Artikel]
Loon, A. van \ 2010
Op de KPB-studiedag op Hogeschool Larenstein van 3 juli 2010 hield de Australiër Ken James een voordracht over de stabiliteit van bomen in relatie tot windexpositie. Ken James heeft specifiek onderzoek gedaan naar de reactie van grote, solitair uitge ...
help
Use of high resolution sonar for near-turbine fish observations (DIDSON)-We@Sea 2007-002 [Boek]
Couperus, B. \ Winter, E. \ Keeken, O. van \ Kooten, T. van \ Tribuhl, S. \ Burggraaf, D. \ 2010
In this study we investigate small scale distribution of pelagic fish within a windfarm by means of a high resolution sonar (DIDSON, Dual frequency IDentification SONar; Soundmetrics). In addition we assess the bias of small scale variations induced ...
help
De rozeschildluis Aulacaspis rosea [Poster]
Pijnakker, J. \ Leman, A. \ Ramakers, P. \ [2010]
Informatieposter over de rozeschildluis Aulacaspis rosae
help
Bovenwinds werken [Brochure]
[2010]
Bij buitenwerkzaamheden met landbouwwerktuigen wordt de rijrichting aangepast aan de windrichting, om blootstelling aan stof te verminderen/voorkomen.
help
Drier Mediterranean soils due to greenhouse warming bring easterly winds over summertime central Europe \ Geophysical research letters [Wetenschappelijk artikel]
Haarsma, R.J. \ Selten, F.M. \ Hurk, B.J.J.M. van den \ Hazeleger, W. \ Wang, X. \ 2009
Western European summers become more continental in simulations for the 21st century. Anomalously large summer warming over the Mediterranean area in concert with drier soils and a reduced surface pressure can explain this change. The warming is enha ...
help
Windstotenklimatologie Nederland [Boek]
Wever, N. \ 2009
De aanleiding voor deze studie naar de klimatologie van windstoten is de lopende KNMI-evaluatie van het weeralarm en bijbehorende criteria, die bij de sector Weer wordt uitgevoerd. Hierdoor ontstond er behoefte om een indruk te krijgen van de ruimtel ...
help
Wind: vriend en vijand \ Groen & golf [Artikel]
Bouma, E. \ 2009
Wind is lucht in beweging. Echte windstilte komt nooit voor, maar het karakter van de wind kan sterk uiteen lopen. Wind is een van de slechtst begrepen weersgrootheden Dat komt doordat alleen de gevolgen van luchtbewegingen zichtbaar zijn
help
Wind wint in Wieringermeer : boeren vervangen 'wapperaars' in achtertuin voor megaturbines in de polder \ Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie West [Artikel]
Gerbrandy, A. \ 2009
Windturbines hebben de toekomst in Wieringermeer. Als het aan Jaap van Beek ligt, voorzien 32 akkerbouwers straks 90.000 huishoudens van (groene) stroom. Maar dan moet de gemeente wel meewerken
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.