help
De wind, de wind, dat hemelse kind \ Bomen : vakblad voor de boomverzorging [Artikel]
Hilbert, J. \ 2012
Het antwoord van Hans en Grietje op de vraag van de heks wie aan haar huisje knabbelt, was het thema van een workshop ‘the aerodynamics of trees’ van prof. dr. Bodo Ruck van de universiteit van Karlsruhe op 13 februari 2012. Deze workshop was georgan ...
help
Windgordijnen te kust en te keur : groeien en stalinrichting \ Groeien. Investeringsgids voor melkveehouders [Artikel]
2012
Windgordijnen voor melkveestallen zijn er in allerlei soorten en maten. Waar moet je op letten bij de aanschaf en het gebruik? Geert Vervaeke, al ruim 20 jaar actief in deze markt, vertelt.
help
The influence of treeline structure and wind protection on commuting and foraging common pipistrelles (Pipistrellus pipistrellus) \ Lutra : orgaan van de Vereniging voor zoogdierkunde en zoogdierbescherming = Bulletin de la Societe pour l' etude et la protection des mammiferes [Artikel]
Verboom, B. \ Huitema, H. \ 2010
Effecten van windbeschutting op het landschapsgebruik door gewone dwergvleermuizen. In het windrijke kustgebied Walcheren is de invloed onderzocht van structuureigenschappen van houtsingels op foeragerende dwergvleermuizen. Hoogte, breedte en vegetat ...
help
Peer zonder windhaag bij voorbaat verdacht \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Jonkheer, E. \ 2009
Een bezoekje van de AID is het laatste waar fruittelers op zitten te wachten als hij druk is met spuiten. Toch is de kans op inspectie dit jaar groot vanwege de extra controles. Om te zien waar hij zoal op let en om in beeld te brengen hoe de AID te ...
help
Integrales technisches Grün : Bepflanzung als Hightech-Lösung gegen Luftverschmutzung \ Das TASPO Magazin fuer Produktion, Dienstleistung und Handel im Gartenbau [Artikel]
Swaagstra, H. \ Kluiver, P. de \ 2006
Groen kan veelzijdig worden ingezet. Niet alleen voor filtering van fijnstof, maar ook als windbreker. Verslag van een experiment met aanplant van bomen, bedoeld als windbeschermd gebied. Het blijkt dat half open vlaktes het beste resultaat geven
help
Emissiebeperking door combinatie van een windhaag en het éénzijdig bespuiten van de laatste appelbomenrij [Boek]
Wenneker, M. \ Heijne, B. \ Zande, J.C. van de \ 2004
Om het milieu en in het bijzonder het oppervlaktewater zo min mogelijk te belasten met gewasbe4 schermingsmiddelen, wordt er door de fruitteeltsector een uiterste inspanning verricht om de emissie naar het milieu beperkt te houden. Door wet4 en regel ...
help
Hoge hagen en zichtschermen \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Lombarts, P. \ 2004
Schermhagen van vier tot zes meter hoogte, beukenhagen uit twee rijen dicht opeen gezette beuken, komen in de Eiffel voor en dienen als windscherm. Dit artikel geeft meer voorbeelden van hagen: taxus, rhododendron, hulst, gele kornoelje, els
help
Mogelijke alternatieve haagsoorten voor emissiebeperking bij gewasbespuitingen in de fruitteelt: case-study Zeeland [Boek]
Wenneker, M. \ Anbergen, R. \ Heijne, B. \ 2004
help
Windsingel of tunnelspuit \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Reinhoudt, K. \ 2002
Kostprijsvergelijking tussen een windsingel en een tunnelspuit met als doel emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het milieu zoveel mogelijk te beperken
help
Wind protection in a hedged agroforestry system in semiarid Kenya \ Agroforestry systems : an international journal [Artikel]
Oteng'i, S.B.B. \ Stigter, C.J. \ Ng'ang'a, J.K. \ 2000
help
Onderzoek emissiebeperking in de fruitteelt \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Rooijen, H. van \ 2000
Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft samen met de fruitteeltsector onderzoek gedaan naar de werking van kunststof windbreekgaas als driftbeperkende maatregel langs perceelsloten in de fruitteelt. Wordt dezelfde emissiebeperking bereikt ...
help
Hecken mit Funktionen : Vielseitigkeits-Kuenstler \ Das TASPO Magazin fuer Produktion, Dienstleistung und Handel im Gartenbau [Artikel]
Koetter, E. \ 2000
Heggen in siertuinen worden aangelegd voor allerlei toepassingen (b.v. het zicht wegnemen op een composthoop, windbescherming, creeëren van nestplaatsen voor vogels etc.). De soort beplanting is afhankelijk van de functie
help
Grenzen aan windsingels : wetgeving \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Doornbos, J. \ Vaart, L. van der \ 2000
In de fruitteelt worden windsingels steeds meer aangeplant om de emissie van gewasbeschermingsmiddelen te beperken. Voor het plaatsen van windsingels gelden wel regels
help
Waddenzee bepaalt bedrijfsvoering : bedrijfsreportage \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Jager, M. de \ 2000
Fruitteelt in Friesland: een bedrijfsreportage. De wind van de Waddenzee bepaalt in grote mate de bedrijfsvoering
help
Tuinieren aan de kust \ Groei en bloei : orgaan van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde [Artikel]
Timmer, M. \ 2000
Praktische tips voor tuinen aan de kust: windbreking, bodemverbetering, beplanting (vaste planten, struiken en bomen)
help
Spatial modelling of wind speed reductions by windbreaks [Studentenverslag]
Vigiak, O. \ 2000
help
Houtwallen van invloed op aangrenzende percelen \ PAV-bulletin. Akkerbouw / Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt [Artikel]
Zwart-Roodzant, M.H. \ 1999
De overheid stimuleert de aanleg van natuur op het platteland en houtwallen staan hierbij in de belangstelling. Houtwallen beinvloeden echter de gewasopbrengsten en het microclimaat op de aangrenzende percelen
help
Houtwallen van invloed op aangrenzende percelen \ PAV-bulletin. Vollegrondsgroenteteelt / Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt [Artikel]
Zwart-Roodzant, M.H. \ 1999
De overheid stimuleert de aanleg van natuur op het platteland en houtwallen staan hierbij in de belangstelling. Houtwallen beinvloeden echter de gewasopbrengsten en het microclimaat op de aangrenzende percelen
help
Elk jaar opnieuw weer kilometers hout snoeien : veehouders werken hard voor behoud van Fries landschap \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Roovers, M. \ 1999
help
De singel als omlijsting van fruitteeltbedrijf \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Brouwer, G. \ 1999
De belangrijkste functie van windsingels in de fruitteelt is het geven van beschutting. Daarnaast biedt elke singel voedsel en schuilplaatsen aan insecten, vogels en zoogdieren. In een lijst worden struiken en bomen genoemd die van belang zijn voor f ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.