help
Agrarische bedrijven in Rivierenland : inspiratieboek landschappelijke inpassing [Boek]
[ca. 2015]
Dit inspiratieboek wil bestuurders, ondernemers en (landschaps)architecten helpen bij het opstellen van een verantwoorde landschappelijke inpassing van agrarische bedrijven. De huidige schaalvergroting in de agrarische sector van Rivierenland vraagt ...
help
Basiscursus boerenerven [Boek] - 2e gew. dr
Maters, G. \ Vries, B. de \ 2014
Deze cursusmap bevat achtergrondinformatie over boerenerven, hun waarden en functies en de wijze waarop een boerenerf ingericht en beheerd kan worden met respect voor natuurwaarden en cultuurhistorie. De Basiscursus bestaat uit algemeen, landelijk br ...
help
Levend landschap : behoud en versterking houtsingellandschap Zuidelijk Westerkartier [Boek]
[ca. 2014]
In dit voorstel worden het plan en de ambitie beschreven die de samenwerkende partijen binden. Dit plan wordt in de praktijk gebracht in een gebied met 100 km houtsingel, waarbij het beheer onder een vernieuwde regeling en gezamenlijke aanpak geduren ...
help
Het belang van houtige vegetatiestroken voor de reductie van verkeersgeluid \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Depauw, L. \ Verheyen, K. \ Renterghem, T. Van \ 2014
Om het geluid van snelwegen te dempen, worden al sinds jaar en dag geluidsschermen geplaatst. De vraag is of groene, levende schermen niet veel effectiever, mooier en goedkoper kunnen zijn. Leen Depauw (Universiteit Gent) won de prijs Toekomstboom 20 ...
help
Op zoek naar doelsoorten in het landschap [Boek]
[2014]
Voor het project Levend landschap inventariseren studenten Pieter Wytze Venema, Reinder Nauta, Christiaan Bouwknegt, Guido Bijlsma en Bart Visser de natuurwaarden van de hout- en elzensingels rond Sebaldeburen. Dat is belangrijk om bij het toekomstig ...
help
Drift en driftreductie van de innovatieve drierijige emissiearme fruitteeltspuit van KWH : veldmetingen 2011 [Boek]
Stallinga, H. \ Wenneker, M. \ Zande, J.C. van der \ Michielsen, J.M.P.G. \ Velde, P. van \ Nieuwenhuizen, A.T. \ Luckerhoff, L. \ 2013
De wens om de landschapsbeleving van bijvoorbeeld de bloeiende Betuwe te vergroten, vraagt om een innovatieve gewasbescherming, waardoor telers bijvoorbeeld hoge hagen langs de boomgaarden, kunnen verwijderen. Op die wijze kan het publiek de boomgaar ...
help
Ecologische kwaliteitsbepaling van singels, in Oldekerk-Niekerk, voor karakteristieke faunasoorten [Studentenverslag]
Bouwknegt, C. \ 2013
Resultaten van een projectopdracht van gebiedscoöperatie Westerkwartier. Karakteristieke faunasoorten voor het gebied zijn getoetst op de toepasbaarheid van habitat in het coulisselandschap. Voor elf karakteristieke soorten zijn de factoren bepaald, ...
help
Het hele eieren eten! : de kippensingel [Brochure]
[2012]
Het welzijn van kippen in de veehouderij zorgt voor veel maatschappelijke discussie. Ondanks het verbod op de legbatterij, leven veel kippen nog op een klein oppervlak. Een diervriendelijke veehouderij, waar kippen in een natuurlijke habitat leven is ...
help
Energielandschap Reestdal [Presentatie]
Dijken, M. van \ Landstra, W. \ 2012
Presentatie van de werksessie 'Werk in uitvoering' van de CoP Valorisatie biomassa uit natuur & landschap, Wageningen, 13 juni 2012. (inclusief aanbevelingen voor ontwerp en inrichting; bijdrage Dienst Landelijk Gebied)
help
Het landschap: bron van energie : studie naar de beschikbaarheid van houtsnippers uit landschapsonderhoud en het vermarkten ervan als stookhout in de Achterhoek [Boek]
Schrijver, R.A.M. \ Oosterkamp, E.B. \ 2011
Het oogsten van snoeihout uit landschapsonderhoud is bij de huidige marktprijs van houtsnippers alleen haalbaar met subsidie uit het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer. Het potentieel beschikbaar volume door de ANV’s verantwoord te oogsten h ...
help
Het belang van afrasteringen bij het terreingebruik van de Levendbarende hagedis \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Geraeds, R.P.G. \ 2011
De Levendbarende hagedis (Zootoca vivipara) is het meest algemene reptiel van Nederland en kan in een groot aantal uiteenlopende terreintypen worden aangetroffen. Desondanks gaat de soort in Nederland en Limburg achteruit. Het is het enige reptiel wa ...
help
Beschermingsmaatregelen voor de Hazelmuis : een pilot met het afsluiten van beheerovereenkomsten \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Geraeds, R.P.G. \ Verheggen, L.S.G.M. \ 2011
De Hazelmuis (Muscardius avellanarius) is één van de twee soorten slaapmuizen van Nederland. Tegenwoordig beperkt de verspreiding van de soort zich tot zuidoostelijk Zuid-Limburg. De leefgebieden bestaan voornamelijk uit mantel- en zoomvegetaties lan ...
help
Landschapsbeheer met Jaap en Lex : aflevering Houtsingel [Video]
2011
Met deze praktische en humorvolle instructiefilmpjes leert u hoe u stap voor stap kleine landschapselementen zoals een knip- en scheerheg, een hoogstamboom of een struweelhaag op een landschappelijk verantwoorde wijze aanplant en onderhoudt. Jaap en ...
help
Landschapsbeheer met Jaap en Lex : aflevering Elzensingel [Video]
2011
Met deze praktische en humorvolle instructiefilmpjes leert u hoe u stap voor stap kleine landschapselementen zoals een knip- en scheerheg, een hoogstamboom of een struweelhaag op een landschappelijk verantwoorde wijze aanplant en onderhoudt. Jaap en ...
help
Landschapsbeheer met Jaap en Lex : aflevering Struweelhaag [Video]
2011
Met deze praktische en humorvolle instructiefilmpjes leert u hoe u stap voor stap kleine landschapselementen zoals een knip- en scheerheg, een hoogstamboom of een struweelhaag op een landschappelijk verantwoorde wijze aanplant en onderhoudt. Jaap en ...
help
"Ik heb zesduizend boompjes aangeplant" : het gehele boerenbedrijf als landschapselement \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Steenbruggen, A. \ 2010
De biologische landbouw als leverancier van groene en blauwe diensten. De Vakgroep Biologische Landbouw LTO/Biologica heeft er een controleerbaar model voor ontwikkeld: de natuur- en landschapsnorm. De Tweede Kamer is enthousiast en pleit voor 1 milj ...
help
Nieuwe Nuts: landschapsbeheer innnovatief gefinancierd [Video]
[2010]
Landschapsbeheer kost veel geld. Ondanks het belang voor de leefbaarheid is er nauwelijks subsidie voor. Door een innovatieve aanpak financiert het landschap in een deel van Friesland zijn eigen onderhoud. Snoeihout van houtwallen en houtsingels is v ...
help
The influence of treeline structure and wind protection on commuting and foraging common pipistrelles (Pipistrellus pipistrellus) \ Lutra : orgaan van de Vereniging voor zoogdierkunde en zoogdierbescherming = Bulletin de la Societe pour l' etude et la protection des mammiferes [Artikel]
Verboom, B. \ Huitema, H. \ 2010
Effecten van windbeschutting op het landschapsgebruik door gewone dwergvleermuizen. In het windrijke kustgebied Walcheren is de invloed onderzocht van structuureigenschappen van houtsingels op foeragerende dwergvleermuizen. Hoogte, breedte en vegetat ...
help
Het landschap als bron van energie : project Biomassa-installatie Beetsterzwaag [Brochure]
[2010]
Houtwallen en houtsingels zijn beeldbepalend voor het landschap, maar het onderhoud is niet te betalen. De overheid poogt in bepaalde gebieden nog een bijdrage in de onderhoudskosten te leveren in de vorm van subsidies, maar het gebied zuidoost Fries ...
help
Biomassa-installatie Beetsterzwaag : duurzame energie uit houtsingels voor Revalidatie Friesland en School Lyndensteyn [Brochure]
Boer, D. de \ [2010]
In het kader van Interreg IIIB North Sea Bio Energy project heeft DLG een verkenning gedaan naar de kansen en mogelijkheden om snoeihout van houtwallen en houtsingels te benutten als biomassa voor de opwekking van duurzame energie. Met de pilot te Be ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.