Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 656

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="wiskundige modellen"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Verslag : themadag Tijdreeksmodellen Een brug tussen theorie en praktijk : 28 januari 2016, Utrecht \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Bus, S. \ Roelandse, A. \ 2016
De themadag Tijdreeksmodellen vond plaats bij TNO in Utrecht. De NHV-werkgroep Tijdreeksanalyse sloeg met deze dag een brug tussen praktische toepasbaarheid en statistische expertise.
help
Modeling studies of biological gas desulfurization under haloalkaline conditions [Proefschrift]
Klok, J.B.M. \ 2015
help
De juridische zijde van de PAS en rekenmodel Aerius \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Rotgers, G. \ 2014
Zodra de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) van kracht wordt, is rekenmodel Aerius de enige geaccepteerde methode om de impact van bedrijfsontwikkelingen op natuurgebieden te bepalen. Dit ondanks een ’officiële' foutmarge in de berekening van 70 p ...
help
Building an explorative model of the biogas production process in an anaerobic digester [Studentenverslag]
Bouma, E. \ 2014
The aim of this thesis was to build a dynamical mathematical model of the biogas production process happening in an anaerobic digester. An explorative model that ideally describes what is happening, explain why it is happening and predict what will p ...
help
Analyse regenwateroverlast in de stad bij hevige neerslag [dossier stedelijk waterbeheer] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Langeveld, J. \ Stuurman, B. \ Schilling, E. \ Dassen, W. \ 2013
Stichting Rioned heeft met Rionedreeks 17 'Inventarisatie regenwateroverlast in de bebouwde omgeving 2013' een uitvoerige analyse uitgevoerd van de regenwateroverlast in Nederland. Vrijwel alle gemeenten hebben in de afgelopen vijf jaar te maken geha ...
help
Parameter estimation for eutrophication models in reservoirs \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Vieira, J.M.P. \ Pinho, J.L.S. \ Dias, N. \ Schwanenberg, D. \ Boogaard, H.F.P. \ 2013
Excessive eutrophication is a major water quality issue in lakes and reservoirs worldwide. This complex biological process can lead to serious water quality problems. Although it can be adequately addressed by applying sophisticated mathematical mode ...
help
Sector loopt miljoenen mis door rekenmodellen : Pim Visser en Gerard van Blasfoort op Noordzeedagen \ Visserijnieuws [Artikel]
2013
Honderden miljoenen is de sector misgelopen doordat rekenmodellen verkeerd zaten met bestandsschattingen voor met name haring en schol. Aldus directier Pim Visser van VisNed op de Noordzeedagen in De Helder.
help
Het effect van een meer natuurlijke Vecht op het grondwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hoeksema, R. \ Augustijn, D. \ Tromp, G. \ 2012
Momenteel worden plannen gemaakt om de Overijsselse Vecht terug te brengen in een meer natuurlijke staat door onder andere hermeandering, aanpassingen van het stroomprofiel en mogelijk verlaging van de waterstand. Deze maatregelen hebben effect op de ...
help
Rekenen met kennis : analyse en synthese in voedingsonderzoek [Rede]
Boshuizen, H.C. \ 2012
Inaugurele rede over het gebruik van statistiek bij voedingsonderzoek bij de mens.
help
Welfare monitoring system horses : calculation of scores [Boek]
2012
In accordance with the Welfare Quality® (WQ) approach, an integration model has been constructed for the calculation of scores for welfare criteria for horses, based on expert opinion. A total of 10 experts were consulted during four 1-day sessions. ...
help
Haringbestand groter, visserijdruk lager : nieuw inzicht op omvang bestand noopt tot evaluatie beheerplan Noordzeeharing \ Visserijnieuws [Artikel]
2012
Het bestand Noordzeeharing blijkt substantieel groter dan gedacht, en de visserijdruk lager. Gezien de veranderingen in de perceptie van het Noordzeeharingbestand hebben onderzoekers van de ICES Haringwerkgroep geadviseerd om het Noordzeeharing-behee ...
help
Integrale dynamische modellering afvalwaterketen Eindhoven : de rwzi in detail \ WT-afvalwater [Artikel]
Amerlinck, Y. \ Nieuwenhuijzen, A. van \ Nopens, I. \ Claessen, V. \ Flameling, T. \ Weijers, S. \ Langeveld, J. \ 2012
Ondanks vele verbetermaatregelen staat de waterkwaliteit in de Dommel nog voortdurend onder druk door de effluentlozing vanuit de rwzi en de overstorten in verhouding tot de capaciteit van het ontvangende oppervlaktewater. Naast de knelpunten met de ...
help
Stand van zaken rond het verspreiden van baggerspecie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Wijdeveld, A. \ Vink, J. \ 2012
De beoordeling of baggerspecie verspreid mag worden op land is in het Besluit Bodemkwaliteit (Bbk) uitgewerkt. Wat in het Bbk beoordelingskader echter niet specifiek beschouwd wordt, is het effect van het op land zetten van de baggerspecie. Door het ...
help
Spread and control of Rift Valley Fever virus after accidental introduction in the Netherlands : a modelling study [Boek]
Fischer, E.A.J. \ Boender, G.J. \ Koeijer, A.A. de \ Nodelijk, H.A. \ Roermund, H.J.W. van \ 2012
Rift Valley Fever (RVF) is a zoonotic vector-borne infection and causes a potentially severe disease in both humans and young animals. The Ministry of Economic Affairs, Agriculture and Innovation (EL&I) is interested in the risk of an outbreak of Rif ...
help
Airborne dispersion of Q fever : a modelling attempt with the OPS-model [Boek]
Sauter, F.J. \ cop. 2011
Met het rekenprogramma OPS (Operationele Prioritaire Stoffen) kan de verspreiding van verontreinigende stoffen in de lucht worden nagebootst. Het OPS-model lijkt ook geschikt om de overdracht van Q-koorts-bacteriën van bedrijf naar de mens in kaart t ...
help
Combinatiemodel voor zwartvruchtrot [Poster]
Vlas, M. de \ Jong, P.F. de \ Anbergen, R. \ Wijnstra, J. \ Boshuizen, A. \ [2011]
Informatieposter getiteld "Combinatiemodel voor zwartvruchtrot".
help
Maatschappelijke kosten-batenanalyse Waterveiligheid 21e eeuw - Bijlage C: Wiskundige achtergrond MKBA model [Boek]
Duits, M. \ Kind, J. \ Bak, C. \ 2011
Voor de actualisering van de waterveiligheidsnormen is een aantal jaren terug het beleidstraject ‘Waterveiligheid 21e eeuw’ (WV21) in gang gezet. Door Deltares is in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een maatschappelijke kosten ...
help
Gebruikers handleiding rekenmodel Kwantitatieve Informatie Glastuinbouw [Boek]
Vermeulen, P. \ cop. 2011
In dit verslag wordt een model beschreven waarmee studenten van het agrarisch onderwijs, mbo, hbo en universitair kennis kunnen maken met de bedrijfseconomische aspecten van de glastuinbouw. Het model bevat verschillende niveaus van diepgang, die aan ...
help
Gestructureerd toekennen van verhard oppervlak : efficiënt van basisgegevens naar rekenmodel \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Deckers, D. \ Postmes, L. \ 2011
Met gedetailleerde rekenmodellen worden de effecten van werkzaamheden in de stad en de impact daarvan op het functioneren van het rioolstelsel inzichtelijk gemaakt. Gemeente Eindhoven is op zoek gegaan naar een methode om vanuit hun basisgegevens op ...
help
Staatsgeheimen over het natuurbeleid : uitgifte vergunningen Natuurbeschermingswet is een loterij \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Rotgers, G. \ 2011
Beleidsmakers en onderzoekers klemmen de kaken stijf op elkaar als V-focus vragen stelt over de betrouwbaarheid van het huidige natuurbeleid. Wagenings onderzoek naar antwoorden wordt achtergehouden door de overheid. Het betreft vertrouwelijke inform ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.