help
Folder Zuid Houtland [Brochure]
2020
De bouwsector is verantwoordelijk voor 5% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Ook de mondiale druk op natuurlijke grondstoffen is hoog: 40% wordt verbruikt in de bouw. In Nederland komt dat neer op 250 miljoen ton ruwe grondstoffen per jaar voor infrast ...
help
De bijdrage van de vastgoedsector aan een natuurinclusieve leefomgeving : achtergrondrapport [Boek]
Dijkshoorn-Dekker, Marijke \ Mattijssen, Thomas \ Haaster-de Winter, Mariët van \ Kortstee, Harry \ Polman, Nico \ 2020
De vastgoedsector kan een belangrijke rol spelen in een bredere transitie naar een natuurinclusieve leefomgeving die sociaal, economisch en ecologisch veerkrachtig is. In de huidige praktijk legt groen het vaak af tegen concurrerende ruimteclaims. Me ...
help
De transitie naar een natuurinclusieve stad [Brochure]
Dijkshoorn-Dekker, M. \ Kortstee, H. \ Mattijssen, T. \ Haaster-de Winter, M. van \ Polman, N. \ Rooij, S. van \ Steingröver, E. \ 2020
Deze brochure, gefinancierd door het ministerie van LNV, richt zich op de vastgoedsector en gaat in op de noodzaak van een transitie naar een natuurinclusief stedelijk gebied en de rol die de vastgoedsector hierin kan spelen.
help
‘Biobased economie is tastbare business voor het mkb’ \ Agro & chemie : ondernemen in de biobased economy [Artikel]
Gielen, P. \ 2019
Wat is er beter om ervaring op te doen met biobased bouwmaterialen, dan er een huis mee te bouwen? Studenten van NHL Stenden Hogeschool, Hondsrugcollege en Drenthe College gingen er begin dit jaar mee aan de slag in Emmen. Het resultaat: een biobased ...
help
Aan de slag met circulaire woningbouw : vuistregels voor ontwerp en uitvoering [Boek]
Visser, H. \ Anink, D. \ Bouwens, C. \ Bouwmeester, H. \ 2019
Deze publicatie toont inspirerende voorbeelden en geeft praktische vuistregels voor circulair bouwen waarmee opdrachtgevers en opdrachtnemers in de woningbouw aan de slag kunnen.
help
Isolatiematerialen uit de melkveestal : Mathieu Hendrickx produceert kalkhennep voor de woningbouw \ Boer&tuinder : weekblad voor leden van Boerenbond [Artikel]
Corthout, L. \ 2019
Mathieu Hendrickx noemt zichzelf ‘producent van ecologische isolatiematerialen’. Hij is zaakvoerder bij Hemp in a box, dat bouwmaterialen op basis van kalkhennep maakt. Vijf jaar geleden was Mathieu nog gewoon boer en runde hij een gemengd bedrijf me ...
help
Presentatie Zuid Houtland : Naar een circulaire bouweconomie [Presentatie]
2019
help
Zonnehuisje met uitzicht \ Resource : weekblad voor Wageningen UR [Artikel]
Kleis, R. \ 2017
Ze studeren nog en wonen nu al in een vrijstaand huis. Voor 200 euro per maand. Robin Rosendahl en Amanda Krijgsman huren de SolarCabin op het voormalige Zodiac-terrein. ‘We zijn ontzettende bofkonten.’
help
Circulaire zelfbouw : concept MoBaCo-A is klaar voor productie \ Stadswerk magazine [Artikel]
Graaf, J. de \ 2017
Op een eenvoudige manier een woonunit bouwen met verantwoorde materialen en zonder afval. Dat kan binnenkort met een innovatieve doe-het-zelf-woonkit, MoBaCo-A genaamd. Het compleet circulaire concept, met als insteek demontabel bouwen, spreekt tot d ...
help
Natuurbrug Laarderhoogt en woningbouw op Crailo-Zuid : programma van eisen voor woningbouw nabij de natuurbrug vanuit ecologisch perspectief [Boek]
Grift, E.A. van der \ Lammertsma, D.R. \ 2017
help
Circulair Bouwen [Video]
Beyer, P. de \ 2016
Filmpje over circulair bouwen, waarbij materialen van afgebroken gebouwen en woningen weer hergebruikt worden in de nieuwe gebouwen en nieuwe gebouwen gemaakt worden van materialen die later eventueel weer hergebruikt zouden kunnen worden.
help
Wonen, werken en leven op het water : drijvend bouwen: dé oplossing voor laaggelegen delta's? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2016
Bouwen op het water is technisch haalbaar. Dan hebben we het niet over woonboten, maar over echte drijvende woningen in echte drijvende steden. Volgens voorvechters dé manier om op lange termijn in laaggelegen delta’s te kunnen blijven wonen en werke ...
help
Woningbouw Abbekerk : effect op weidevogelgrasland in open landschap [Boek]
Schotman, A.G.M. \ 2016
De gemeente Medemblik wil in Abbekerk woningbouw realiseren. Hiervoor zijn drie scenario’s met twee bouwfasen. Deze woningbouw is strijdig met de provinciale ruimtelijke verordening, artikel 25. Het te bebouwen gebied is op kaart gezet als ‘weidevoge ...
help
Bouwen en bomen : behoud van bomen bij bouw is belangrijk \ Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte [Artikel]
Goudzwaard, K. \ 2015
De sector merkt het: er wordt weer gebouwd. Bouwen en bomen blijft altijd spannend. Bouwen betekent namelijk ook vaak het vroeg of laat verdwijnen van bomen.
help
Nog altijd vrolijk over Blauwestad \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Kok, A. \ 2015
Tien jaar na de aanleg van een grote plas in het Oost-Groningse Oldambt, omgeven door veel natuur en kavels voor prijzige huizen, kijkt Noorderbreedte naar lessen en successen van Blauwestad. Met hoofdontwerper Joroen de Willigen, eerste bewoner Benn ...
help
Warmterotonde - Cluster West : resultaten verkennend onderzoek [Boek]
[2015]
Nederland werkt aan een volledig duurzame energiehuishouding. In de beoogde energietransitie krijgen warmtelevering en -uitwisseling een steeds belangrijkere rol, naast zon- en windenergie. De manier waarop wij op dit moment voorzien in onze warmtebe ...
help
Vlasvezel als gevel \ Agro & chemie : ondernemen in de biobased economy [Artikel]
Haarlem, N. van \ 2015
300.000 woningen van woningcorporaties en verenigingen van eigenaren kunnen de komende jaren een duurzame opknapbeurt krijgen. Als bij slechts een enkel procent gebruik wordt gemaakt van het innovatieve composiet geveldeel op basis van vlasvezel, dan ...
help
Kansen voor MLV : verkenning voor 5 normtrajecten waar de eis aan de kering wordt bepaald door basisveiligheid door enkele dominante buurten [Boek]
Zethof, M. \ Kolen, B. \ 2015
In het kader van het Deltaprogramma Rivieren is het begrip Meerlaagsveiligheid (MLV) als begrip in diverse pilots en proeftuinen inmiddels meer concreet gemaakt. In het voorliggende rapport is een methodiek uitgewerkt. Hierbij worden locaties geïdent ...
help
Oplossing voor watertoets : waterbuffering, groen-blauwe daken \ Leven op daken : vakblad ter bevordering van meervoudig ruimtegebruik [Artikel]
2015
Het Nederlandse waterbeleid staat in het teken van ‘ruimte voor water’. Leven op Daken denkt graag mee in oplossingen en komt daarom met een innovatieve oplossing voor waterbuffering op en rond groendaken. Een oplossing die de ‘watertoets der kritiek ...
help
Kansen voor het concept dorpsLandgoed : rapport - Conceptacceptatie dorpsLandgoed [Boek]
MarketResponse Nederland BV \ 2015
De maatschappelijke ondernemer 2OPEN ontwikkelt in samenspraak met InnovatieNetwerk een nieuw woonconcept, dat de naam dorpsLandgoed draagt. Deze partijen gaan er van uit dat er een woonconsument 2.0 is die graag en vanzelfsprekend het zelfstandig wo ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.