Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 529

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="woningmarkt"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
A quantitative study on the longitudinal relation between urban green and housing prices [Studentenverslag]
Cockx, I.M.J. \ 2015
It is an accepted thought that urban green has many qualities and thereby positive influences on the urban area. Therefore, the influence of urban green on housing prices was researched many times. The hedonic price analysis is an often-used method f ...
help
Vergrijzing en ruimte: gevolgen voor de woningmarkt, vrijetijdsbesteding, mobiliteit en regionale economie [Boek]
Dam, F. van \ 2013
Nederland staat aan de vooravond van een dubbele vergrijzing. Het aandeel 65-plussers in de Nederlandse bevolking neemt naar verwachting toe van 16% in 2012 tot 25% in 2040, en daarbinnen stijgt vooral het aantal ‘oudere ouderen’ sterk: 14% van de Ne ...
help
Van een 'last' naar een 'lust' [special water] \ Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals [Artikel]
Dielen, L. \ 2012
Ontwikkelaars raken meer en meer bewust van het belang van water bij ruimtelijke ontwikkelingen. Steeds vaker vormt water een (mede)ordenend principe, waardoor de kans op overlastsituaties aanzienlijk wordt verkleind. Bijkomend voordeel is dat een go ...
help
The consequences of the economic crisis on property developments at greenfield locations [Studentenverslag]
Heegde, H. ter \ 2012
The economic crisis that originated in 2008 has its impact upon different aspects in society, including the land use planning field. This thesis focuses upon the specific profession of property development that makes part of the overarching science o ...
help
Poolse migranten : de positie van Polen die vanaf 2004 in Nederland zijn komen wonen [Boek]
Dagevos, J. \ 2011
Dit rapport gaat over de positie van Polen die sinds 2004 naar Nederland zijn gekomen en in de bevolkingsadministratie staan ingeschreven. Er wordt ingegaan op hun positie op de arbeids- en woningmarkt, hun sociaal-culturele positie (o.a. beheersing ...
help
Stap voor stap : naar hervorming van het woningmarktbeleid [Boek]
VROM-raad \ 2010
De crisis gaat aan de woningmarkt niet voorbij: de woningbouw stokt, de doorstroming stagneert, veel consumenten maken pas op de plaats. De crisis versterkt de huidige mankementen van het stelsel en de onevenwichtigheden op de woningmarkt. De crisis ...
help
Crisis en de kracht van ruimtelijk beleid : over de overmaat aan plancapaciteit [Boek]
Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting \ [2010]
help
Wisseling van de wacht: generaties in Nederland : Sociaal en Cultureel Rapport 2010 [Boek]
Broek, A. van den \ Bronneman-Helmers, R. \ cop. 2010
Ineens is het onderwerp van debat geworden: generaties, hoe zij zich van elkaar onderscheiden en zich tot elkaar verhouden. De jongste generatie wordt nu eens tot 'patatgeneratie' afgewaardeerd, dan weer als 'generatie Einstein' geprezen. Er is een v ...
help
Beweging op de woningmarkt \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Asselt, E.J. van \ Gradus, R. \ 2009
Op de Nederlandse woningmarkt vindt weinig doorstroming plaats tussen huur en koop. Er is sprake van een kwalitatieve en kwantitatieve mismatch van vraag en aanbod. Huurdifferentiatie, verlaging van de overdrachtsbelasting en een betere werking van d ...
help
Regionale verschillen in vruchtbaarheid verklaard \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Middelkoop, M. van \ Jong, A. de \ 2009
Veronderstellingen over vruchtbaarheid op regionaal niveau worden gedaan door het PBL en het CBS. Demografische, culturele, sociaaleconomische en woningmarktvariabelen spelen een belangrijke rol bij de verklaring van regionale verschillen in vruchtba ...
help
Rationeel beleggen in woningen met GIS : geschiktheidbepaling van Nederlandse gemeenten voor vastgoedbeleggingen in de woningmarkt met behulp van een Geografisch Informatie Systeem [Studentenverslag]
Huis, L. \ 2009
Beleggen in vastgoed is een belangrijke taak van de institutionele beleggers. Vastgoedbeleggingen nemen naast aandelen en obligaties aandeel in de beleggingsportefeuille. Om het rendement en risicoprofiel van de vastgoedbeleggingen te optimaliseren i ...
help
Demografische krimp en woningprijzen \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Eichholtz, P. \ Lindenthal, T. \ 2009
Demografische krimp zal op de lange termijn een bepalende factor zijn voor grote delen van de Nederlandse woningmarkt. De ervaringen in Parkstad Limburg geven aan dat krimp leidt tot structurele leegstand en achterblijvende woningprijzen
help
Hypotheekrisico's voor huizenbezitters \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Brosens, T. \ 2009
Nu de werkloosheid toeneemt en de vanzelfsprekendheid van stijgende huizenprijzen verdwenen is, komen hypotheekrisico's bovendrijven. Tien tot twintig procent van de huishoudens loopt een hoog risico op restschuld bij verkoop van het huis, die kan op ...
help
Van groei naar krimp : een demografische omslag in beeld : themanummer \ Demos [Artikel]Samenvatting en discussie bij 'Van groei naar krimp: een demografische omslag'
Nimwegen, N. van \ Heering, L. \ 2009
In het nieuwste rapport van het Werkverband Periodieke Rapportage Bevolkingsvraagstukken (WPRB) richten de drie planbureaus, het CBS en het NIDI zich op de bevolkingskrimp. Het WPRB-rapport gaat in op de gevolgen van de krimp voor verschillende maats ...
help
Goede buren kun je niet kopen : over de woonconcentratie en woonpositie van niet-westerse allochtonen in Nederland [Boek]
Kullberg, J. \ Vervoort, M. \ Dagevos, J. \ 2009
In dit onderzoek is nagegaan welke positie niet-westerse allochtonen innemen op de woningmarkt, welke ontwikkelingen zich daarin voordoen en welke verklaringen er zijn voor de nog voorkomende verschillen in woningmarktpositie ten opzichte van autocht ...
help
Doorstroming op de woningmarkt : van huur naar koop [Boek]
Renes, G. \ Jókövi, M. \ 2008
In regio's waar de doorstroming van huur- naar koopwoningen hapert, zoals in het noordelijk deel van de Randstad, is het van belang meer koopwoningen te bouwen en huurwoningen om te zetten naar koopwoningen. Doordat hierdoor de prijsverhouding tussen ...
help
Regionale krimp en woningbouw : omgaan met een transformatieopgave [Boek]
Verwest, F. \ Sorel, N. \ Buitelaar, E. \ Egmond, F. \ 2008
help
SEV-advies inzake waterwonen [Boek]
Singelenberg, J. \ 2008
Een tweejarige verkenning van de SEV naar waterwonen laat zien dat ruimte voor wonen én ruimte voor water heel goed samen kunnen gaan. Toch loopt Nederland niet voorop met waterwonen. En dat terwijl onze rivieren vaker buiten hun oevers zullen treden ...
help
Verhuiswensen en verhuisgedrag in Nederland : een landsdekkend onderzoek [Boek]
Groot, C. de \ Manting, D. \ Boschman, S. \ 2008
In deze studie staat de volgende hoofdvraag centraal: In hoeverre is er een discrepantie tussen geuite verhuiswensen en het gebleken verhuisgedrag, en welke kenmerken spelen hierbij een rol?
help
Interviews [met] ministers Alders, Nijpels en Dekker \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Bayer, M. \ 2008
Drie ministers - Nijpels, Alders en Dekker- vertellen over de specifieke 'ruimtelijke ordening-ontwikkelingen' in hun regeerperiode. De Vierde Nota het eerste NMP, de nota Volkshuisvesting midden en eind jaren tachtig. Vinexcontracten eind jaren tach ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.