help
Fiscaal besparen op huisvestingskosten buitenlanders \ Groenten & fruit magazine : maandblad voor de tuinbouwondernemer [Artikel]
Verlinden, F. \ 2010
In dit derde en laatste deel van de artikelenreeks over de regels rond buitenlandse medewerkers aandacht voor de huisvestingskosten waar een ondernemer voor moet opdraaien. Kosten echter ook een besparing kunnen opleveren.
help
Optimale hypotheekkeuze \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Neuteboom, P. \ 2008
In dit artikel wordt een methode uitgewerkt waarmee de optimale hypotheekkeuze voor consumenten kan worden bepaald; een keuze die per koper verschilt. Ter illustratie wordt het model gebruikt om de optimale keuze onder verschillende omstandigheden te ...
help
CPB presenteert virtuele huurwoningmarkt \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Priemus, H. \ 2008
Het loslaten van de huurprijsbeheersing in Nederland zou leiden tot een verdubbeling van de huren
help
Minder overdrachtsbelasting goed voor arbeidsmarkt \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Leuvensteijn, M. van \ Graaff, T. de \ Vuuren, A. van \ 2007
Uit een recente studie van het Centraal Planbureau en de Vrije Universiteit Amsterdam blijkt dat eigen woningbezit positieve effecten heeft op de arbeidsmarkt. In dit artikel worden de belangrijkste conclusies van dit onderzoek op een rij gezet. De c ...
help
Huren is voor de dommen \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Groot, L. \ 2007
De huizenprijs is een belangrijke determinant voor de bestedingsmogelijkheden van huishoudens. Gegeven dat de helft huurt en de andere helft koopt, kan de uit de huizenmarkt voortvloeiende divergentie in vermogensposities tussen kopers en huurders ve ...
help
Woonlastenbeleid van een hervormingskabinet \ Rooilijn : mededelingen van het Planologisch en Demografisch Instituut, Universiteit van Amsterdam [Artikel]
Priemus, H. \ 2007
Pleidooi voor een grondige hervorming van het woonlastenbeleid door het nieuwe kabinet, wat zal aantreden in 2007. Dat vergt een zorgvuldige beleidsdomeinoverschrijdende analyse. Alleen dan kan de woningmarkt een vertrouwensmarkt blijven
help
Housing needs in rural communities \ Journal of family and consumer sciences [Artikel]
Yust, B.L. \ Laux, S.C. \ Bruin, M.J. \ Crull, S.R. \ Memken, J.A. \ White, B.J. \ Cook, C.C. \ Niemeyer, S.M. \ 2006
This study explored housing in small rural communities in an attempt to understand the available housing stock, perceptions of the need for housing, and perceived barriers to housing development. Lower cost housing for both renters and owners and hou ...
help
De prijs van de plek : woonomgeving en woningprijs [Boek]
Visser, P. \ Dam, F. van \ Noorman, N. \ Ruimtelijk Planbureau \ 2006
Tot op heden ontbreekt een inzicht in de relatie tussen woonomgeving en prijsvorming van koopwoningen. Het Ruimtelijk Planbureau komt tot een analyse, gebaseerd op een databestand van NVM en wel de woningtransacties over de periode 1998-2003
help
Waardedaling van de woning en restschuld \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Ras, M. \ Eggink, E. \ Pommer, E. \ 2006
Een grote angst van veel huizenbezitters is een eventuele verkoop van de eigen woning met restschuld. In dit artikel wordt onderzocht hoeveel huishoudens in de gevarenzone komen door scheiding of inkomensdaling, bij een algehele waardedaling ineens v ...
help
Huren in Amsterdam het sterkst gestegen \ CBS webmagazine [Artikel]
Tanis, K. \ Zanten, B. van \ 2006
Na de historisch lage huurstijging in 2005 van 2,0 procent zijn de woninghuren per 1 juli 2006 met gemiddeld 2,7 procent omhoog gegaan ten opzichte van 1 juli 2005. Van deze huurstijging kwam 0,3 procentpunt voor rekening van de harmonisatie van hure ...
help
Minimaal bouwen : vergeleken met de prijs van de grond en quotum zijn de kosten voor huisvesting gering : saldoserie: Huisvesting \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Booij, A. \ 2005
Met cijfers van het lagekostenbedrijf worden hier de kosten voor huisvesting van het melkvee kritisch bekeken
help
Ouderen van nu en van de toekomst : hun financiële spankracht, zorgbehoefte en woonwensen [Boek]
Kullberg, J. \ 2005
Het Sociaal en Cultureel Planbureau kreeg van de vrom-raad een verzoek om naar de woonsituatie en -wensen van ouderen te kijken, met bijzondere aandacht voor de fi nanciële spankracht die men heeft om eventuele zorgkwesties te kunnen oplossen. De cen ...
help
Voorstellen nieuwe huurbeleid contraproductief \ Rooilijn : mededelingen van het Planologisch en Demografisch Instituut, Universiteit van Amsterdam [Artikel]
Boelhouwer, P. \ 2005
In het voorstel van minister Dekker van VROM wordt de modernisering van het huurbeleid vooral bereikt door liberalisering van een kwart van de huurmarkt en forse huurverhogingen. In deze bijdrage wordt de stelling verdedigd dat deze voorstellen contr ...
help
Betaalbaarheid van het wonen [Boek]
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer \ 2004
help
Lasten met vage lusten \ Consumentengids : maandblad van de Nederlandse Consumentenbond [Artikel]
2004
Over de stand van zaken m.b.t. de gemeentelijke woonlasten in 2004. Met een overzicht van de tarieven in de 37 gemeenten
help
De stad als woonkamer \ Nova terra : kwartaaluitgave over meervoudig ruimtegebruik [Artikel]
Klerks, J. \ 2003
De bestaande plannen voor woonwolkenkrabbers in de Nederlandse stadscentra en vooral in Rotterdam zitten bijna allemaal in het dure segment. De vraag is in hoeverre een hoogstedelijk gebied gebaat is bij de relatief lage aantallen woningen en stedeli ...
help
Naar gerichter woonbeleid \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Mooij, R.A. de \ Stevens, L.G.M. \ 2003
De overheid rekent het tot haar taak het eigenwoningbezit te bevorderen en goede en betaalbare huisvesting te garanderen voor lage inkomens. De beleidsinstrumenten om deze doelstellingen te realiseren zijn daarop echter te weinig toegespitst en creër ...
help
De nieuwe woningnood : [themanummer] \ Agora [Artikel]
2003
Tien artikelen over: de huidige woningnood in Nederland, hapering van de woningproductie, woonbeleid, woningnood in West-Europees perspectief, woonbeleid in Vlaanderen, oplossingen voor stedelijke vernieuwing in een gespannen woningmarkt, te weinig b ...
help
Valenciaans recept voor woningbouwstagnatie \ Rooilijn : mededelingen van het Planologisch en Demografisch Instituut, Universiteit van Amsterdam [Artikel]
Verdier, C.G. \ Gielen, D.M. \ 2003
De Nederlandse woningbouwproductie is duurder, complexer en trager geworden. De gevolgen voor de volkshuisvesting zijn ingrijpend. Spanje kende een vergelijkbare problematiek. In de regio Valencia werd een methode ontwikkeld om de woningbouwproductie ...
help
Een alternatief lokaal grondprijsbeleid \ Rooilijn : mededelingen van het Planologisch en Demografisch Instituut, Universiteit van Amsterdam [Artikel]
Aalbers, M. \ Winsemius, J. \ 2003
De prijs-kwaliteitverhouding van nieuw gebouwde woningen is uit balans, veroorzaakt onder andere door de gemeentelijke grondprijsmethodiek. Het is goed mogelijk de woningkwaliteit te bevorderen door middel van een alternatieve grondprijsmethodiek die ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.