help
Bioconversie van digestaat door wormen: productie van eiwit en compost [Boek]
Elissen, Hellen \ Weide, Rommie van der \ 2019
Dit rapport beschrijft groei op en omzetting van de dikke fractie (28 % droge stof) van digestaat door E. fetida wormen (compostwormen) in 6 kweekbedden van elk 5 m2. De begindichtheid van de wormen was 5 kg/m2. Het digestaat was afkomstig uit de ACR ...
help
Wormen bij schapen en geiten : preventie monitoring, ontwormen, praktisch mestonderzoek [Boek] - 2e editie
Andel, J.M. van \ Ploeger, H.W. \ Six, G.C. \ 2017
In de schapen- en geitenhouderij met weidegang neemt de resistentie tegen ontwormingsmiddelen wereldwijd toe. In sommige gebieden in Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika is het al heel moeilijk schapen te houden zonder grote verliezen door worminf ...
help
What would the world look like without earthworms? [Video]
Groenigen, J.W. van \ 2017
Everybody knows earthworms – they are almost everywhere and have been around for hundreds of millions of years. But what do they do in the soil? What would our world look like if earthworms had never evolved, or would suddenly go extinct? The time la ...
help
Valorisation of waste streams from by-product to worm biomass [Proefschrift]
Laarhoven, Bob \ 2017
With an 8 % annual growth rate, aquaculture is the fastest growing food production sector in the world (FAO, 2008). It can only be sustainable if it is supported by a similar increase in feed production. This had led to several developments to reduce ...
help
Dutch Blackworms van waterige reststromen naar sushi [Presentatie]
Elissen, H. \ Laarhoven, B. \ [2016]
Pitch van het seminar 'Innovaties in de productie van aquatische biomassa op afvalwater' op 15 juni 2016 bij ACRRES.
help
Maagdarmwormen bij biologisch rundvee \ Coordinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting Biologische Teelt [Artikel]
Sobry, L. \ Vicca, J. \ 2016
Besmettingen met maagdarmwormen zorgen voor een niet te onderschatten economisch verlies door melkproductieverlies, groeiachterstand van het jongvee en de hoge behandelingskosten. Voor Vlaamse melkveebedrijven wordt het economisch verlies geraamd op ...
help
Achtergronddocument t.b.v. de uitgave Wadden in Beeld 2015 [Boek]
Tulp, I.Y.M. \ Cremer, J.S.M. \ Troost, K. \ Glorius, S.T. \ Asjes, J. \ 2016
help
Parasitaire infecties bij kleine herkauwers \ Management&techniek [Artikel]
Declerck, I. \ 2016
Tijdens het weideseizoen kunnen verschillende parasitaire infecties optreden. In dit artikel worden myiasis en maag-darmwormen besproken.
help
Gevaarlijke wasberenspoelworm in Nederland \ Zoogdier [Artikel]
Montizaan, M. \ Bekker, D. \ 2015
Eind 2014 werden in de omgeving van Doetinchem twee dode wasberen gevonden. Beide dieren bleken besmet met de, voor de mens gevaarlijke, wasberenspoelworm (Baylisascaris procyonis). De herkomst van de dood gevonden wasberen is onduidelijk.
help
De rode lebmaagworm en resistentie \ Geitenhouderij : tweemaandelijks blad voor alle geitenhouders [Artikel]
Vellema, P. \ Brom, R. van den \ 2015
Haemonchus contortus, de rode lebmaagworm, is in Nederland de belangrijkste wormsoort bij kleine herkauwers. Afhankelijk van de weersomstandigheden trad haemonchose in het verleden vooral op vanaf eind juni tot begin september, maar geleidelijk is de ...
help
Vertraag resistentie met preventie : mini-symposium over parasitaire infecties \ GD schaap geit [Artikel]
2015
Resistentie van wormen voor ontwormmiddelen is van alle tijden, maar de problematiek neemt de laatste jaren toe. In feite brengt elke behandeling resistentie een stap dichterbij. Wees er dus vroeger bij, is het advies van de GD-experts. Ze vertellen ...
help
Het effect van PRP op grasland \ Management&techniek [Artikel]
Schellekens, A. \ de Vliegher, A. \ 2015
Het effect van een bodemverbeteraar kan je enkel beoordelen op lange termijn. Op de Hooibeekhoeve in Geel liep van 2009 tot 2012 een opbrengstproef met een behandeling met en zonder PRP Sol.
help
Wormmanagement en resistentieontwikkeling op Nederlandse rundveebedrijven \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Holzhauer, M. \ Doorn, D.C.K. van \ Bartels, C.J.M. \ Borgsteede, F.H.M. \ Mars, M.H. \ Wolthuis-Bronsvoort, A. ten \ Moll, L. \ Lam, T.J.G.M. \ 2014
In de periode 2009 tot 2011 werd door de GD de situatie in de Nederlandse rundveehouderij met betrekking tot resistentie van maagdarmwormen, longwormen en leverbot geïnventariseerd, met als doel de rundveesector te informeren over de ontwikkeling van ...
help
Fokken op ongevoeligheid voor worminfecties: een duurzame oplossing \ Levende have : magazine voor hobbydierhouders [Artikel]
Visser, A. \ 2014
Wereldwijd is er bij schapen een probleem met ontwormingsmiddelen. Door overvloedig gebruik raken wormen resistent. Mestonderzoek, weidewisselen en selectief ontwormen zijn manieren om dit probleem aan te pakken. Wetenschappers kijken ook naar de mog ...
help
Schapenhouderij tijdens de (na)zomer \ Management&techniek [Artikel]
Declerck, I. \ 2014
Ook tijdens het weideseizoen moet de schapenhouder waakzaam zijn. Een dagelijkse controle van de dieren is een must. Ook een goed ontwormingsbeleid is onontbeerlijk.
help
Maag-darmworminfecties in de melkveehouderij \ Management&techniek [Artikel]
Voort, M. van der \ 2014
Het EcoWorm-doctoraatsonderzoek behandelt de economische impact van maagdarmworminfecties en wormcontrolestrategieën in de melkveehouderij. Het doel is om op individueel bedrijfsniveau betere beslissingen te kunnen nemen rond wormcontrolestrategieën ...
help
Innovatieve ontwikkelingen voor beheersing van maagdarmwormbesmettingen bij schapen [Boek]
Bokma, M. \ Antonis, A. \ Ploeger, H. \ Verkaik, J. \ 2014
Deze literatuurstudie geeft een weergave van de actuele kennis op het gebied van innovatieve ontwikkelingen in binnen- en buitenland met betrekking tot terugdringen van resistentievorming, preventie en beheersing van maagdarmwormen bij schapen. Hierb ...
help
Actuele ontwikkelingen in de preventie en bestrijding van maagdarmwormen bij schapen : kernpunten uit een literatuurstudie [Brochure]
Bokma, M. \ Antonis, A. \ Ploeger, H. \ Vellema, P. \ Verkaik, J. \ 2014
De schapensector gaat de parasitaire resistentie-ontwikkeling terugdringen. Ze wil dat doen door verbetering van de preventie en de bestrijding van maagdarmwormen. Experts hebben in 2013 een literatuurstudie uitgevoerd. Hierin zijn de belangrijkste b ...
help
Resistentie voor monepantel op schapenbedrijf \ GD schaap geit [Artikel]
2014
Op één of mogelijk twee schapenbedrijven in Nederland is resistentie van de rode lebmaagworm voor monepantel aangetoond. Gezien de korte tijd dat dit ontwormingsmiddel op de Nederlandse markt beschikbaar is, is de snelheid waarmee de resistentie zich ...
help
Bioturbation - worms at work [Video]
Lubbers, I.M. \ Groenigen, J.W. van \ De Deyn, G.B. \ Egmond, W. van \ Marie Curie Alumni Association \ 2014
Bioturbation is the mixing of (plant) residues into soils and sediments by biotic activity. It is one of the fundamental processes in ecology, as it stimulates decomposition, creates habitats for other (micro)fauna and increases gas- and water flow t ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.