help
Zu grosse Würfe und Ferkelverluste vermeiden [Brochure]
Früh, B. \ 2015
Setzen Biobetriebe Sauen- und Eberlinien mit hohem Reproduktionspotential ein, kommt es vor, dass mehr Ferkel geboren werden als die Sauen selber aufziehen können. Das Merkblatt zeigt, mit welchen langfristigen Zuchtmassnahmen dem Problem begegnet we ...
help
Zit de laatste big IN of AAN uw portemonnee? \ Varkensbedrijf : onafhankelijk maandblad voor de Nederlandse varkenshouderij [Artikel]
Vanbelleghem, K. \ 2015
Het aantal geboren biggen blijft stijgen. Bedrijfsleiders en adviseurs zoeken oplossingen om die overtallige biggen op te vangen. Zo worden er pleegzeugen ingeschakeld, melkcups in de kraamstal voorzien of nurseryafdelingen ingericht. Zijn al deze in ...
help
Nursery is onmisbaar op hoogproductieve bedrijven \ Management&techniek [Artikel]
Ooms, A. \ 2014
Het aantal geboren biggen per worp is de laatste jaren enorm gestegen. Het is dan ook noodzakelijk om hulpmiddelen te zoeken om de zeug te ondersteunen. Vaak zijn er immers onvoldoende spenen beschikbaar.
help
‘Meer dan één euro verlies per varken’ : omslagpunt toomgrootte en geboortegewicht \ Pig business : onafhankelijk ondernemersblad voor de varkenshouderij [Artikel]
Burgers, R. \ 2014
Het aantal biggen per zeug per jaar stijgt jaarlijks met ongeveer 0,25 big. Maar ergens ligt een grens, waarbij de nadelen van te veel biggen per worp het rendement onderuit halen. Te lichte biggen kosten al snel 1 euro per opgelegd vleesvarken. Dier ...
help
Grote tomen vragen hulp in eerste levensweken : focus op grote tomen \ Varkensbedrijf : onafhankelijk maandblad voor de Nederlandse varkenshouderij [Artikel]
Ginneken, R. van \ 2014
De toename van het aantal biggen per zeug zorgt voor managementvraagstukken. Hoe krijgen we al die biggen zo snel mogelijk bij de kritische vlees varkenshouder? Alternerend zogen, pleegzeugen maken en ondersteunen met melk zijn de mogelijkheden om de ...
help
Online Dierenarts: kleine worpgroottes [Video]
2013
In dit Landbouwfilmpje voor de varkenshouderij beantwoording van de vragen: Hoe kun je kleine worpen herkennen? Wat zijn de gevolgen van kleine worpen? Wat zijn de mogelijke oorzaken van kleine worpen? Hoe kun je kleine worpen tegengaan?
help
Voerbeleid naar Body Score belangrijke factor reproductie : juiste conditie begin maart voor noodzakelijke groei paar- & drachtperiode \ De pelsdierenhouder [Artikel]
Rond, J. de \ 2013
In 2012 zijn op Edelveen de eerder ontwikkelde voercurven, gekoppeld aan de Body Score (BS), voor de conditie, paar- en drachtperiode getoetst. De conditieperiode kende een zeer koude vorstperiode waar het hulpmiddel van de voercurve niet werkte. Tev ...
help
Reproductieresultaat Edelveen 2013 \ De pelsdierenhouder [Artikel]
Rond, J. de \ 2013
In dit artikel wordt het resultaat uit de reproductieperiode beoordeeld. De voorgestelde selectiekenmerken zoals nestgrootte, aantal spenen en gewichtsverlies in de vorige lactatie, worden met cijfers toegelicht. Hoe is het voeren naar BS uitgepakt e ...
help
Verschillen in geboortegewicht verklaard : de invloed van spiervezelaanzet op het geboortegewicht [Brochure]
2013
Hoe lichter een big hoe minder spiervezels deze heeft. Het is daarom wenselijk om de spiervezelaanzet te verhogen. Hoe een zeugenhouder dit kan doen staat in deze brochure centraal.
help
30 biggen per zeug per jaar : kengetal zeugen \ Veehouder en veearts : vakblad over diergezondheid. Ed. varkens- en pluimveehouderij [Artikel]
2013
Het zeugenvermeerderingsbedrijf, onderdeel van de proefaccommodatie De Tolakker van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht, doet het in 2012 goed met 29,8 gespeende biggen per zeug. Dit jaar gaat het bedrijf zelfs voor 31 biggen. Ho ...
help
'Ik laat de zeugen hun gang gaan' : varkenshouder Wim Pluk heeft geen geheime tactiek \ Pig business : onafhankelijk ondernemersblad voor de varkenshouderij [Artikel]
Cornelissen, J. \ 2013
"Volgens mij heb ik niet het hoogst aantal levend geboren biggen per zeug", zegt Wim Pluk, varkenshouder in Boekel. De cijfers zeggen iets anders. Met gemiddeld 14,5 levend geboren biggen per worp heeft Pluk al twee jaar lang gemiddeld één levend geb ...
help
Aantal levend geboren biggen per worp daalt : tweedeworps- en oudere zeugen halen gemiddeld halve big minder per worp \ Pig business : onafhankelijk ondernemersblad voor de varkenshouderij [Artikel]
Boekel, R. van \ 2013
Sinds een half jaar daalt het aantal levend geboren biggen. Dat blijkt uit recente cijfers van AgriSyst. Deze daling wordt veroorzaakt door de teruggang bij de tweede worps- en oudere zeugen. Ze hebben afgelopen jaar een halve big per worp ingeleverd ...
help
Kortere draagtijd geeft meeste pups : draagtijd 1e worp is bepalend voor volgende worpen, ook dan verschil in nestgrootte \ De pelsdierenhouder [Artikel]
Rond, J. de \ 2013
De reproductiegegevens uit de jaren 2009 t/m 2012 van Edelveen zijn geanalyseerd voor de kenmerken draagtijd en tijd tussen paring en innesteling. Hiermee wordt meer inzicht verkregen in de variatie in draagtijd en de relatie met de reproductie van d ...
help
Verkorten worpduur redt biggen \ Varkensbedrijf : onafhankelijk maandblad voor de Nederlandse varkenshouderij [Artikel]
Ginneken, R. van \ 2012
De genetica heeft ervoor gezorgd dat we in de loop van de jaren grotere tomen gefokt hebben. Dat meerdere biggen ook meer doodgeboorten met zich meebrengt lijkt een logisch gevolg, maar met een kortere worplengte kan dat wellicht beperkt worden. Ook ...
help
Influence of backfat thickness, body weight and body condition score of sows during gestation and lactation on the vitality of pre-weaned piglets and litter performance [Studentenverslag]
Jansen Venneboer, S. \ 2012
The number of weaned piglets per sow per year is an important parameter for the productivity of sows in pig production. This number depends on several parameters of which in many cases the sow has a central role. To improve the sow’s reproduction it ...
help
Blij met niet te grote worp : minivarken krijgt 4 tot 8 biggen \ Veehouder en dierenarts. Editie varkens- en pluimveehouderij [Artikel]
Klaver, P. \ 2012
Varkens worden niet alleen als productiedier gehouden, maar ook als huisdier. Meestal gaat het dan niet om 'gewone' varkens, maar om minivarkens, zoals de Kune Kune, het Vietnamese hangbuikzwijntje en het Göttinger minivarken of kruisingen hiervan me ...
help
Worpgrootte scannen lijkt goed voor gezondheid \ Het schaap : vakblad voor de schapenhouder waarin opgenomen de officiele mededelingen van Het Texels Schapenstamboek en van Het Texels Schapenstamboek in Noord-Holland [Artikel]
Engelen, J. \ 2011
Harde conclusies zijn nog niet te trekken, al lijkt na twee jaar scannen op worpgrootte de gezondheid van de schapen op enkele Texelse bedrijven beter. Maar alleen op de bedrijven die hun voerregime aanpasten op de scanresultaten.
help
Biggensterfte in biologische kraamhokken: effect van overleggen en toomgrootte [Boek]
Vermeer, H.M. \ Houwers, H.W.J. \ Binnendijk, G.P. \ 2011
Om de sterfte onder pasgeboren biologische biggen te verminderen is het effect van overleggen en hoge/lage uierbezetting vergeleken. Overgelegde biggen van 12 - 14 uur oud hadden een hogere overlevingskans, maar groeiden minder. Een hoge uierbezettin ...
help
Biggensterfte in een biologisch kraamhok [Dossier]
Vermeer, H. \ 2010
Onderzoek op Praktijkcentrum Raalte laat zien dat een biologisch kraamhok bij voorkeur circa 2,0 m breed is. Het biggennest heeft vloerverwarming, lange flappen en is afsluitbaar. Na het werpen, mag de ruimte fris zijn om de biggen in het nest te lok ...
help
Fokken met kippen gaat sneller dan met schapen of paarden : fokkerij en erfelijkheid : rekening houden met wetten en toeval (4) \ Levende have : magazine voor hobbydierhouders [Artikel]
Oldenbroek, K. \ Hesterman, J. \ 2010
Geduld is een schone zaak, ook in de fokkerij. Vasthoudendendheid is minstens even belangrijk, voor wie een bepaald fokdoel nastreeft. De snelheid, waarmee resultaten kunnen worden geboekt, is afhankelijk van veel factoren. Deel 4 in een serie over f ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.