help
120 misstanden in de Nederlandse varkenshouderij anno 2015 [Boek]
2015
Gedurende vele jaren hebben dierenbeschermingsorganisaties als Stichting Varkens in Nood wetenschappelijke rapporten, beeldmateriaal, inspectieverslagen en het tekortschieten van de overheid naar buiten gebracht. Keer op keer werd aangetoond dat het ...
help
Bijenhotel of strafbaar feit? \ Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte [Artikel]
2014
Al eeuwen oud. De mens heeft ergens last van en neemt het recht in eigen hand. Zie Kaïn en Abel. Maar dat dit ook gebruik is bij bomen, daar kan ik met mijn pet niet bij. Nota bene vaak eigendom van ons allemaal. Wat zie ik dan? Een boom met een bije ...
help
Animal abuse : helping animals and people [Boek]
Tiplady, C. \ cop. 2013
Animal abuse affects everybody working in animal-related industries, and constitutes a significant part of veterinary caseloads and animal shelter work. Based on the author's experience as a shelter worker and veterinarian, this book provides advice ...
help
Onderzoek naar relatie tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling [Brief]
Dijksma, S.A.M. \ 2013
Brief van staatssecretaris Dijksma (EZ) aan de Tweede Kamer met een reactie op het rapport: 'Huiselijk geweld en dierenmishandeling in Nederland; een verkennend onderzoek naar de relatie tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling onder vrouwelijke ...
help
Onderzoeksrapport WODC Dierenwelzijn in het vizier : [kamerbrief] [Brief]
2013
Begeleidingsbrief bij het onderzoeksrapport 'Dierenwelzijn in het vizier. De aard en omvang van dierenwelzijnszaken en de stand van zaken van de handhaving van de regelgeving op dat gebied in Nederland'. Naast deze beleidsreactie is een reactie gevoe ...
help
Dierenwelzijn in het vizier : de aard en omvang van dierenwelzijnszaken en de stand van zaken van de handhaving van de regelgeving op dat gebied in Nederland [Boek]
Leiden, I. van \ cop. 2012
Eind 2011 is de dierenpolitie ingevoerd en is het centrale Meldpunt 144 ‘red een dier’ voor het publiek opengesteld. In dezelfde periode is een strenger strafvorderingbeleid ten aanzien van verwaarlozing en mishandeling van dieren in werking getreden ...
help
Meldcode dierenmishandeling voor dierenartsen [Boek]
2011
De nieuwe meldcode dierenmishandeling, die is opgesteld door Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD), heeft als doel dierenartsen te helpen met het signaleren van dierenmishandeling. Daarnaast wil de KNMvD met deze meldcode ...
help
An introduction to animals and the law [Boek]
Schaffner, J.E. \ 2011
This text surveys the laws allegedly designed to protect animals, identifies the themes that link them, analyzes and critiques them in light of their consideration and protection of animals' interests, and explores characteristics of a future legal s ...
help
Cirkel van geweld : verbanden tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld [Boek]
Enders-Slegers, M.-J. \ Janssen, M. \ 2009
Mensen hebben een bijzondere relatie met hun huisdieren, die vaak onvoldoende wordt onderkend. Huisdieren dragen bij aan hun gezondheid en welzijn. In de meeste huishoudens zijn huisdieren aanwezig. In toenemende mate worden ze ervaren als lid van he ...
help
De AID is geen oplossing : dierverwaarlozers gebaat bij langdurige hulp \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Wellink, M. \ 2009
De enige manier om structurele dierverwaarlozers nu te helpen is de AID sturen. Het effect daarvan is klein. Een nieuw project onder de naam Toekomst moet een echte oplossing bieden
help
Kamervragen over het gebrek aan optreden AID bij paardenmishandeling : [kamerbrief] [Brief]
Verburg, G. \ 2009
Kamerbrief met antwoorden op vragen over verwaarlozing en mishandeling van paarden. De AID zou signalen van de politie hebben genegeerd. De minister trekt de conclusie dat er door de AID wel adequaat is opgetreden
help
Kamervragen over dierenmishandeling in de rashondenfokkerij : [kamerbrief] [Brief]
Verburg, G. \ 2009
Beantwoording van vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren ) over dierenmishandeling in de rashondenfokkerij
help
Savage humans and stray dogs : a study in aggression [Boek]Inhoudsopgave
Karlekar, H. \ 2008
The author views the millions of stray dogs that live in India's streets as symbols of the weak and vulnerable. He interrogates the nature of human aggression and cruelty as reflected in people's behaviour towards stray animals using the mass killing ...
help
Paddo's \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Boissevain, I. \ 2008
Even geen dierenarts op de slachtbank, maar een hond. Gewoon een rechtzaakje uit het dagelijks leven. Een Fransman dood zijn hond onder invloed van marihuana en paddenstoelen. De feiten waren al in de krant te lezen maar hoe liep het juridisch af?
help
Groeiende trend dierenmishandeling niet zichtbaar in landbouw : verwaarlozing komt vaker voor dan mishandeling \ Vee & gewas : agrarisch blad voor oost-nederland [Artikel]
Herselman, M. \ 2004
Bij een aantal instanties is navraag gedaan naar de mate van dierenmishandeling in de landbouw
help
Is ritueel slachten dierenmishandeling? \ Veehouder en dierenarts [Artikel]
Nedelkovski, R. \ 2004
De achtergronden van islamitisch ritueel slachten worden naast die van de gangbare methode van slachten geplaatst, waarna geconstateerd wordt dat er nog veel onderzoek nodig is om tot een definitieve uitspraak te komen
help
Dierenwelzijnsbeleid gaat over mensen : discussienota over het dierenwelzijnsbeleid voor exoten gehouden bij particulieren [Boek]
Traa, M.J.W. \ 2000
help
De juridische status van dierlijke zaadcellen, eicellen en embryo's \ Agrarisch recht / Stichting De Pacht [Artikel]
Menges, G.T.A. \ 1997
In dit artikel zal de juridische status worden bekeken van de dierlijke producten die bij de kunstmatige voortplantingstechnieken in de diergeneeskunde worden gebruikt. Dit zijn het sperma, de eicellen en het embryo. Juist door de toegenomen national ...
help
Import tropische vogels zaait dood en verderf : Nederland bij top vijf van invoerlanden \ Vogels : tijdschrift over vogels en vogelbescherming [Artikel]
Bonjer, J. \ 1992
Alarmerende reportage over de invoer van exotische vogels in Nederland, en het falen van het CITES-verdag, waarmee de koop en verkoop van vogels geregeld is
help
Vogelhandelaren: 'Desnoods gaan we ze met charters halen...' \ Vogels : tijdschrift over vogels en vogelbescherming [Artikel]
Haenen, M. \ 1992
Bijna zestig luchtvaarmaatschappijen stoppen met het vervoer van in het wild gevangen vogels. Maar daarmee is alle leed nog niet geleden. Een schokkende reportage over vogelvervoer
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.