help
Alliantie tegen evolutie octrooi-aanvragen in de tuinbouw \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
De Geest, W. \ 2015
Het aantal patenten op gewassen, en meer speciaal gewone groenten, neemt zeer snel toe. De tien grootste groentezaadbedrijven ter wereld hebben al 19 patenten op natuurlijke eigenschappen van groenten. Nog eens 132 patenten zijn momenteel in aanvraag ...
help
Anamolbiu- the precious seed : understanding internal and external factors that contribute to the success of a seed enterprise in a developing country [Studentenverslag]
Lang, Jenny \ 2015
Seed is a basic agricultural input, necessary for the cultivation of food crops and thereby necessary to contribute to food and nutritional security within the population. Access to seed of improved varieties (especially for smallholders in marginali ...
help
De MijnTuin Zadenbib [Video]
2013
Mijn Zadenbib is een vernieuwend concept waarbij iedereen de mogelijkheid krijgt om gratis groenten- en plantenzaden te 'ontlenen' uit de zadenbibliotheek. De leners moeten proberen zelf de zaden te oogsten en daarna weer te schenken aan de zadenbibl ...
help
Biodiversiteit begint bij het zaad : 'zaden bevatten antwoorden over armoede, honger en klimaatverandering \ Nieuwe oogst. Gewas / uitg. van de land- en tuinbouworganisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB [Artikel]
Tönjes, J. \ 2010
Eeuwenlang bewaarden boeren een schat aan ervaring in hun zaaizaden. Steeds vaker verruilen zij het traditionele, ruime assortiment voor uitgangsmateriaal van multinationals. Daarmee verdwijnt diversiteit als belangrijk buffer.
help
Umdenken bei Öko-Sortenversuchen \ Bio-land : Fachzeitschrift fuer den Organisch-Biologischen Land- und Gartenbau [Artikel]
Müller, K. \ 2009
Rassenproeven voor de biologische landbouw worden bijna altijd met zaaigoed uit gangbaar onderzoek opgezet. Dit vertroebelt de uitkomsten, zoals een groot opgezet onderzoek met zomergerstrassen aantoonde
help
Selecting the best plants to improve seed potato \ LEISA : ILEIA newsletter for low-external-input and sustainable agriculture [Artikel]
Gildemacher, P. \ Demo, P. \ Kinyea, P. \ Nyongesa, M. \ Mundia, P. \ 2007
The low quality of seed potato is a major problem for small scale potato producers in Kenya. Interventions to tackle this problem have mainly focused on specialised seed multipliers, but the results do not reach the majority of potato producers, most ...
help
Biologisch uitgangsmateriaal : opstellen van de Annex 2005 [Boek]
Lekkerkerk, L. \ 2005
Vanaf 1 januari 2004 moet volgens EU-regelgeving in de biologische landbouw gebruik worden gemaakt van op biologische wijze geproduceerd teeltmateriaal. Omdat het niet waarschijnlijk was dat voor alle gewassen en teeltwijzen op genoemde datum voldoen ...
help
Verspreiding van onkruiden via organische mest in biologische landbouwsystemen: themanummer onkruidbeheersing in Nederland, nut en noodzaak \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Scheepens, P.C. \ Groeneveld, R.M.W. \ Riemens, M.M. \ 2005
In gangbare landbouwsystemen is, blijkens literatuuronderzoek, het risico van onkruidverspreiding via organische mest beperkt tot enige probleemsoorten. In dit artikel wordt aan de hand van verschillen in 'gangbare mest' en mest geproduceerd op biolo ...
help
Zaailingen zoeken in de tuin van de buren : veredeling duurt boomteelt te lang [thema Rassen] \ Oogst : weekblad voor de agrarische ondernemer. Tuinbouw [Artikel]
Sikken, K. \ 2003
Ontwikkelingen bij de veredeling in de boomteeltsector. Bij laanbomen, coniferen, heesters en vaste planten zijn toevallig gevonden zaailingen nog steeds een belangrijke bron voor vernieuwing van het assortiment. Vooral bij bomen gaat het meer om zoe ...
help
Hoog percentage achtergrondbestuivingen in eikenzaadgaard in Nederland \ Nederlands bosbouwtijdschrift [Artikel]
Buitenveld, J. \ Bovenschen, J. \ Vries, S.M.G. de \ 2003
Om zaad van een zo hoog mogelijke genetische kwaliteit te verkrijgen worden zaadgaarden (aanplantingen van geselecteerde klonen voor de productie van zaad) zoveel mogelijk geïsoleerd van beplantingen van dezelfde soort, om achtergrondbestuiving te vo ...
help
Internationaal herkomstonderzoek beuk in Nederland [Boek]
Kranenborg, K.G. \ Vries, S.M.G. de \ 2001
Beuk is een belangrijke loofboomsoort voor het Nederlandse bos. Uitbreiding van het areaal vindt voornamelijk plaats door aanplant. In Nederland zijn onvoldoende zaadopstanden van beuk voor de levering van uitgangsmateriaal, daardoor wordt ook beuken ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.