help
Stand zeespiegel langs de Nederlandse kust en mondiaal, 1890-2014 \ Compendium voor de leefomgeving [Artikel]
2016
De zeespiegel voor de Nederlandse kust is in 125 jaar gelijkmatig gestegen met circa 23 cm, ofwel een verandering met 1,9 mm per jaar. Dit komt in grote lijnen overeen met de wereldwijde stijging van de zeespiegel van circa 22 cm over dezelfde period ...
help
Zeespiegelmonitor 2014 : rekenmethode voor huidige en toekomstige zeespiegelstijging [Boek]
Baart, F. \ 2015
Dit rapport beschrijft de methode om de huidige zeespiegel te beschrijven. De methode is veranderd ten opzichte van de vorige methode doordat het statistisch model gebruik maakt van de heranalyse van wind gegevens en rekening houdt met mogelijke niet ...
help
Minutieus manoeuvreren tussen tijd en tij \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Barnhard, R. \ 2014
De overheid van de regio Veneta staat voor vele uitdagingen. De belangrijkste daarvan is het wassende water uit cultuurstad Venetië houden. Deze rijke stad kan figuurlijk prima het hoofd boven water houden, maar letterlijk dreigt het mis te gaan. Str ...
help
Millimeterwerk in Venetiaanse lagune \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Westendorp, P. van \ Barnhard, R. \ 2014
Cultuurstad Venetië kampt al jaren met verzakking van de bodem en stijging van de zeespiegel. Serieuze wateroverlast is het gevolg. Het Nederlandse bedrijf Strukton werkt mee aan een oplossing: grote deuren in de zee. Hierdoor kampen de Venetianen me ...
help
Human impacts on tides overwhelm the effect of sea level rise on extreme water levels in the Rhine–Meuse delta \ Coastal engineering : an international journal for coastal, harbour and offshore engineers [Artikel]
Vellinga, N.E. \ Hoitink, A.J.F. \ Vegt, M. van der \ Zhang, W. \ Hoekstra, P. \ 2014
With the aim to link tidal and subtidal water level changes to human interventions, 70 years of water level data for the Rhine–Meuse tidal river network is analysed using a variety of statistical methods. Using a novel parameterization of probability ...
help
Zeespiegelmonitor [Boek]
Ronde, J.G. de \ 2014
Voor het Nederlandse beleid van kustveiligheid en kustlijnhandhaving is een betrouwbare en robuuste schatting van de zeespiegelstijging belangrijk. Het voorliggende rapport beschrijft verschillende exercities die zijn gedaan om de zeespiegelstijging ...
help
Future sea-level rise from Greenland’s main outlet glaciers in a warming climate \ Nature : international journal of science [Wetenschappelijk artikel]
Nick, F.M. \ Vieli, A. \ Andersen, M.L. \ Joughin, I. \ Payne, A. \ Edwards, T.L. \ Pattyn, F. \ Wal, R.S.W. van de \ 2013
Over the past decade, ice loss from the Greenland Ice Sheet increased as a result of both increased surface melting and ice discharge to the ocean. The latter is controlled by the acceleration of ice flow and subsequent thinning of fast-flowing marin ...
help
Zeespiegelstijging en wind aan de Nederlandse kust [Presentatie]
Sterl, A. \ Katsman, C. \ 2013
Presentatie ter gelegenheid van KNMInext symposium, 25 maart 2013
help
Adaptation inspiration book : 22 implemented cases of local climate change adaptation to inspire European citizens [Boek]
Pijnappels, M. \ Dietl, P. \ CIRCLE-2 \ cop. 2012
This adaptation inspiration book provides a great overview of practical and early examples of actual adaptive actions already taking place across Europe. These actions can make a region or city less vulnerable to the effects of climate change, enhanc ...
help
Klimaatverandering : stand van de wetenschap [Presentatie]
Hazeleger, W. \ 2012
Via een powerpointpresentatie wordt inzicht gegeven in a) de basisnatuurkunde van klimaatverandering, mondiale opwarming, verwachte verdere stijging van temperatuur; b) de onzekerheden in grootte van verwachte veranderingen, trends in extremen, regio ...
help
Verwijderen Oosterscheldekering niet kosteneffectief \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Leeuwdrent, W.J. \ Jonkman, S.N. \ Timmermans, J.S. \ 2012
De Deltacommissie heeft in 2008 gesteld dat de Oosterscheldekering na een zeespiegelstijging van 1 meter niet meer veilig functioneert en daarom bij voorkeur verwijderd moet worden. Recent afstudeeronderzoek toont aan dat het tot een zeespiegelstijgi ...
help
Growing with sea level rise : Deltaprogram Wadden Progress Report inventory mussel beds 2011: Cluster 3 Sediment [Boek]
Fey, F. \ Rippen, A. \ Dankers, N. \ Smit, C. \ 2012
Mussel beds are important bio-stabilizers that can shape marine ecosystems. Nowadays mussel beds often consist of blue mussels (Mytilus edulis) and Pacific oysters (Crassostrea gigas). Both blue mussels and Pacific oysters filter particles from the w ...
help
Droogte, verzilting en binnendijkse natuur in de Zuidwestelijke Delta : analyse autonome ontwikkeling en effecten deltascenario’s [Boek]
Greft-van Rossum, J.G.M. van der \ Massop, H.T.L. \ Wegman, R.M.A. \ Paulissen, M.P.C.P \ Veraart, J.A. \ 2012
Droogteperioden zullen in de komende decennia wellicht frequenter optreden. Ook wordt een verdere stijging van de zeespiegel verwacht. Deze fenomenen betekenen voor de Zuidwestelijke Delta: meer invloed van droogte en zout op de binnendijkse natuur. ...
help
Is er al een versnelde zeespiegelstijging? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Dillingh, D. \ Baart, F. \ Ronde, J. de \ 2012
Dat de gemiddelde zeespiegel wereldwijd stijgt, is inmiddels algemeen bekend. Veel is echter nog onduidelijk; de berichten zijn soms tegenstrijdig. Gepubliceerde scenario’s voor de toekomstige zeespiegel geven echter alle voor de komende honderd jaar ...
help
Klimaatverandering, verhoogde overstromingsrisico's en kwelderbroedvogels [thema Waddenzee] \ De levende natuur [Artikel]
Pol, M. van de \ Ens, B.J. \ Bakker, J.P. \ Esselink, P. \ 2012
Het gaat slecht met veel vogels die in de Waddenzee broeden. Naast directe invloeden van menselijke activiteiten wordt vermoed dat klimaatverandering daarbij een belangrijke rol speelt. In dit artikel belichten we één aspect van klimaatverandering wa ...
help
Exploring high-end scenarios for local sea level rise to develop flood protection strategies for a low-lying delta : The Netherlands as an example \ Climatic change : an interdisciplinary, international journal devoted to the description, causes and implications of climatic change. [Wetenschappelijk artikel]
Katsman, C.A. \ Sterl, A. \ Beersma, J.J. \ Brink, H.W. van den \ Hazeleger, W. \ 2011
Sea level rise, especially combined with possible changes in storm surges and increased river discharge resulting from climate change, poses a major threat in low-lying river deltas. In this study we focus on a specific example of such a delta: the N ...
help
Climate Change – wetenschappelijke basis en ‘waterige implicaties' [Presentatie]
Rohling, E. \ 2011
NRC debat Water, 1 november (2011). Climate Change – wetenschappelijke basis en ‘waterige implicaties', Eelco Rohling, School of Ocean and Earth Science. Het natuurlijke broeikaseffect en hoe het anders moet. Hoe warm is warm: de natuurlijke context.
help
Tijdsafhankelijke klimaatscenario’s voor zeespiegelstijging aan de Nederlandse kust [Boek]
Katsman, C. \ Drijfhout, S. \ Hazeleger, W. \ 2011
In deze studie presenteert het KNMI een set tijdsafhankelijke klimaatscenario’s voor de zeespiegelstijging aan de Nederlandse kust. Deze klimaatscenario’s zijn volledig consistent met de bestaande KNMI’06 klimaatscenario’s voor zeespiegelstijging
help
Zeespiegelstijging Noordzee door natuurlijke en regionale factoren \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Amesz, B. \ 2010
De huidige trend in de zeespiegelstijging vindt zijn oorsprong grotendeels in de 19e eeuw, dus vóór de aanvang van het industriële tijdperk. Ook is er gedurende de 20e eeuw geen significante versnelling waarneembaar. Bovendien blijkt dat de zeespiege ...
help
Identification and modeling of sea level change contributors : on GRACE satellite gravity data and their applications to climate monitoring [Proefschrift]
Wouters, B \ 2010
Het Intergovernmental Panel on Climate Change noemde zeespiegelstijging onlangs als een van de grootste uitdagingen van de 21ste eeuw. Aangezien kustgebieden vaak dichtbevolkt zijn, zal een kleine stijging van de zeespiegel al snel een grote impact h ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.