help
Wilde vogels in de kippenuitloop \ De pluimveehouderij [Artikel]
Bestman, M.W.P. \ Wagenaar, J.-P. \ 2016
De kippenuitloop dient aantrekkelijk te zijn voor kippen, maar mag niet uitnodigend zijn voor wilde (water)vogels wegens het risico op overdracht van AIvirus. Het Louis Bolk Instituut onderzocht de relatie tussen de aanwezigheid van wilde vogels in k ...
help
Plantenvirussen in het vizier [Poster]
Stijger, I. \ Verbeek, M. \ [2016]
Deze poster van het PlantgezondheidEvent 2016 staat stil bij achtergronden van plantenvirussen. Ingegaan wordt op: overdracht en bestrijding; detectie en diagnose; toetsplanten; next generation sequencing; hygiënemaatregelen.
help
MRSA in pig farms: human epidemiology [Proefschrift]
Cleef, B.A.G.L. van \ 2016
Kluytmans, J.A.J.W. [Promotor]---Voss, A. [Promotor]---Benthem, B.H.B. van [Copromotor]
help
Accurater testen op para-tbc : hoeveelheid melk van geïnfecteerde melkkoeien beïnvloedt resultaat van testen op para-tbc in de melk \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Debergh, A. \ 2015
Vanuit de zuivelindustrie is de aandacht voor para-tbc verscherpt. Onderzoek toont nu dat de besmetting rond de geboorte wordt overschat. Veertig procent van de dragers kan ook al voor de leeftijd van twee jaar worden opgespoord.
help
Alert op ziekte van Weil door ratten \ Veehouder en veearts : vakblad over diergezondheid. Ed. varkens- en pluimveehouderij [Artikel]
Rotgers, G. \ 2015
De GGD’s constateren een toename van besmettingen van mensen met de ziekte van Weil en waarschuwen met name de agrariërs om alert te zijn op deze aandoening.
help
Vogelgriep [Boek]
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit \ 2015
In dit dossier komen de volgende vragen en onderwerpen aan de orde: Wat is vogelgriep? Gaat de besmetting via voedsel? Hoe raakt pluimvee besmet? Wat zijn de verschillende virustypen? Kan de mens besmet worden bij contact met zieke vogels?
help
Vogelgriepvirus kwam aanvliegen uit Azië \ Resource : weekblad voor Wageningen UR [Artikel]
Sikkema, A. \ 2014
CVI acht besmetting via trekvogels 'waarschijnlijk.' Het virus komt oorspronkelijk uit China.
help
One Health : wat is het en waarom is het belangrijk? [Presentatie]
Hellebrekers, L.J. \ 2014
Het Lectoraat Welzijn van Dieren van Hogeschool VHL organiseerde op 19 juni 2014 een bijeenkomst voor het Netwerk Dierenwelzijn in het HAO, met als thema One Health: Gezond voor mens en dier. Professor dr. Ludo Hellebrekers, Hoogleraar Anesthesiologi ...
help
Zwarte rat niet voor één gat te vangen \ Veehouder en veearts : vakblad over diergezondheid. Ed. varkens- en pluimveehouderij [Artikel]
Have, H. ten \ 2014
De zwarte rat komt steeds meer voor in Nederland. Het dier houdt zich graag op in stallen en kan daar ziektes overbrengen op het vee, maar bijvoorbeeld ook knaagschade aanrichten aan bedrading. Werings- en of bestrijdingsmaatregelen zijn belangrijk.
help
In grasland meeste risico \ De pluimveehouderij [Artikel]
Bestman, M. \ Vogel, T. \ 2014
Project Bomen voor Buitenkippen onderzoekt het verband tussen de diverse soorten uitloopbeplanting en AI-risicovogels. Opgaande beplanting in de uitloop blijkt het best om watervogels te weren.
help
The effects of fluctuating microclimate on the questing behaviour and survival of Ixodes ricinus [Studentenverslag]
Baan, M. van der \ 2014
Lyme borreliosis, commonly known as Lyme disease, is a vector-borne disease that is caused by the bacterium Borrelia burgdorferi sensu lato. Infected ticks can transmit this disease and infect humans. Decreasing human Lyme infections could be achieve ...
help
Burgerhond kleiner neosporarisico dan erfhond \ Boerderij. Editie rundveehouderij [Artikel]
Beekman, J. \ 2014
De belangrijkste route van neosporabesmetting is overdracht van koe op kalf. Een erfhond is in de ziekteoverdracht gevaarlijker dan een burgerhond.
help
Granulomen met een onbekende oorzaak \ GD pluimvee / Gezondheidsdienst voor Dieren [Artikel]
Molenaar, R.J. \ 2014
Medio 2013 werden bij de GD leghennen voor sectie aangeboden met een tot nu toe onbekende ziekte. De hennen hadden granulomen in de blindedarmen en soms in de lever. Met standaard onderzoek kon geen ziekteverwekker worden aangetoond. Daarom is breder ...
help
Bestrijding van Phytophthora-vruchtrot bij peer (Conference) [Boek]
Wenneker, M. \ Werd, R. de \ Pham, K. \ 2014
De afgelopen jaren werd op verschillende perenpercelen (zware) aantasting met Phytophthora-vruchtrot vastgesteld. Ook in de bewaring werd aantasting van Phytophthora geconstateerd. Naar aanleiding daarvan is een project gestart met de volgende doelst ...
help
Ziek door dieren op je werk : zoönosen [Boek]
2014
Dit boekje gaat over ziekten die mensen tijdens het werken met landbouwhuisdieren kunnen oplopen. Ziektes die van dieren op mensen kunnen worden overgebracht, worden ook wel zoönosen genoemd. Dit boekje is geschreven voor werkgevers en werknemers in ...
help
Trekvogels brengen geen vogelgriep maar krijgen het hier \ Nature Today [Artikel]
2014
Trekvogels werden nogal eens verfoeid als het om vogelgriep ging. Nu blijkt dat ze het virus waarschijnlijk niet ons land inbrengen maar het hier juist oplopen, dit geldt in ieder geval voor wilde eenden. Woensdag 8 oktober promoveert dierecoloog Jac ...
help
The role of water in human picornavirus transmission [Proefschrift]
Lodder, W.J. \ 2014
Onderzocht is of water een rol speelt in de verspreiding van picornavirussen, en of daarbij volksgezondheidsrisico’s optreden. Dit heeft zij gedaan door te bepalen welke virussen er precies voorkomen in Nederlands rioolwater en oppervlaktewater, maar ...
help
Afrikaanse varkenspest \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Montizaan, M. \ Loeffen, W. \ 2014
Afrikaanse varkenspest (AVP) is een zeer besmettelijke ziekte die bij gehouden varkens en wilde zwijnen voorkomt. Deze ziekte komt sinds begin dit jaar weer in Letland, Litouwen, Polen en Estland voor en daarmee neemt de ongerustheid binnen de varken ...
help
Augustaziek bij tulp : eindrapportage ‘Inzicht in de symptoomontwikkeling van Augustaziek tijdens de bolproductie en broeierij' [Boek]
Verbeek, M. \ Stijger, I. \ Dam, M. van \ Lans, A. van der \ Lemmers, M. \ Haaster, A. van \ 2014
Augustaziek bij tulp wordt veroorzaakt door het Olive mild mosaic virus (OMMV), een virus dat behoort tot het geslacht Necrovirus (waar ook het tabaksnecrosevirus (TNV) toe behoort). Dit virus kan plantenwortels infecteren vanuit de grond, een proces ...
help
Aanpak van Burkholderia gladioli in gladiool [Boek]
Dam, M. van \ Dijkema, M. \ 2014
Burkholderia in gladiool was oorspronkelijk een probleem in de warme gebieden. Sinds 1992 kennen we het ook in Nederland. Bestrijding richtte zich tot nu toe op het ontsmetten van plantmateriaal. Hoewel dat in sommige gevallen goed werkt is er nog al ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.