help
Stand van zaken positieflijst januari februari 2017 [Boek]
Dam, M. van \ 2017
De Positieflijst Expert Commissie (PEC) is begin 2016 gestart met de technische beoordeling van de geïnventariseerde in Nederland gehouden zoogdiersoorten. De technische beoordelingen zijn inmiddels afgerond. De Positieflijst Advies Commissie (PAC) h ...
help
Positieflijst [Boek]
2017
Per 1 juli 2017 is de Positieflijst van kracht. Op de Positieflijst zijn alle diersoorten opgenomen die zijn beoordeeld in het kader van artikel 2.2 eerste en tweede lid van de Wet dieren. Deze website geeft informatie over de Positieflijst.
help
Vat op de zwerfkat: het terugdringen van gezondheidsrisico’s voor mens en dier : samenvatting [Boek]
Groot, M. de \ 2016
help
Vat op de zwerfkat : het terugdringen van gezondheidsrisico’s voor mens en dier [Boek]
2016
help
Het belang van diagnostiek : abortus bij kleine herkauwers \ Veehouder en veearts : vakblad over diergezondheid. Editie rundveehouderij (incl. schapen, geiten en paarden) [Artikel]
Brom, R. van den \ 2016
Sinds de uitbraak van Q-koorts bij mensen, is er in Nederland steeds meer belangstelling voor besmettelijke ziekten die abortus veroorzaken bij schapen en geiten.
help
“Bewust omgaan met gezondheid van mens en dier” : keurmerk Zoönosen voor SVR \ GD herkauwer / Gezondheidsdienst voor Dieren [Artikel]
Joswig, S. \ 2015
Het is topdrukte op boerderijcamping De Victorie in Meerkerk: gasten komen en gaan. Radio Rijnmond maakte op 2 juli een uitzending en grondlegger SVR/campingeigenaar Wim van den Berg ontvangt ‘zijn’ Keurmerk Zoönosen uit handen van Toon van Hoof, por ...
help
Ogen open, staldeuren dicht : wapenen tegen ziektes uit natuur \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Oppewal, J. \ Peijs, R. \ 2015
De natuur zit vol ziektes. Bestrijding van mogelijke ziektedragers is vechten tegen de bierkaai. Het antwoord zit in goede monitoring door wetenschappers en uiterste hygiëne bij boeren.
help
GD Diergezondheidsmonitoring leverde ook in 2014 weer informatie over zoönosen \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Witteveen, G.M. \ Wuijckhuise, L. van \ Vellema, P. \ Wolf, P. van der \ Geudeke, T. \ Fabri, T. \ Kock, P. \ 2015
In 2002 heeft de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) de monitor van diergezondheid van landbouwhuisdieren in Nederland ingericht met de volgende 3 kerndoelen: 1) Het opsporen van uitbraken van bekende aandoeningen of ziekteverwekkers die niet in Neder ...
help
Zoönosen: kennis van zaken verkleint risico's \ Vakblad kinderboerderijen [Artikel]
2015
Zoönosen zijn ziekten die van dieren op mensen overdraagbaar zijn. Elke beheerder en medewerker van kinderboerderijen kent dit woord inmiddels. Dit is een goede ontwikkeling. Vroeger was dit anders. Zoönosen zijn niet nieuw, maar de kennis bij dierho ...
help
Airborne transmission of Coxiella burnetii : spatial dispersion modelling and the effects of meteorological and environmental conditions on Q fever incidence [Proefschrift]
Leuken, J. van \ 2015
Van 2007 tot en met 2010 ondervond Nederland de grootste Q-koortsepidemie ooit bij mensen, geiten en schapen beschreven. In totaal zijn meer dan 4000 patiënten geregistreerd. Waarschijnlijk zijn zelfs meer dan twaalf keer zoveel mensen besmet met de ...
help
Meteorologie voorspelt verspreiding Q-koorts \ Geitenhouderij : tweemaandelijks blad voor alle geitenhouders [Artikel]
Wolters, W. \ 2015
Ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit Utrecht ontwikkelde Jeroen van Leuken een model waarmee berekend kan worden waar Coxiella burnetii zal worden verspreid na een uitbraak van Q-koorts. Híj kreeg zijn titel, ‘wij’ kregen een i ...
help
Zoönose brief [Brief]
Schippers, E.I. \ 2015
Minister Schippers (VWS) informeert de Tweede Kamer over het beleid omtrent zoönosen.
help
Aanpak antibioticaresistentie [Brief]
Schippers, E.I. \ Rijn, M.J. van \ Dijksma, A.M. \ Mansveld, W.J. \ 2015
Kamerbrief van minister Schippers (VWS), staatssecretaris Van Rijn (VWS), staatssecretaris Dijksma (EZ) en staatssecretaris Mansveld (IenM) over de aanpak antibioticaresistentie.
help
Langetermijneffecten van Q-koorts: proefschrift \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Loenhout, J.A.F. van \ 2015
De meeste patiënten die een Q-koortsinfectie hebben doorgemaakt herstellen. Toch lijdt na 2 jaar na het begin van de ziekte meer dan 1 op de 3 patiënten nog aan een ernstig aangedane gezondheidsstatus. Dat blijkt uit het proefschrift The long-term he ...
help
Varkensbedrijven krijgen te maken met salmonella-beheersing : meerdere besmettingsroutes op een bedrijf \ Varkensbedrijf : onafhankelijk maandblad voor de Nederlandse varkenshouderij [Artikel]
Gisteren, T. van \ 2015
Salmonella komt dit jaar nadrukkelijker op de agenda. Via bloedmonitoring is er al inzicht in de aanwezigheid van het aantal afweerstoffen. Bedrijven die veel antistoffen in hun veestapel hebben, worden in de toekomst wellicht met sancties geconfront ...
help
Huisdieren : ziek door dier [Website]
[ca. 2015]
Welke ziektes kan ik van mijn huisdier krijgen? En wat zijn de preventie-mogelijkheden?
help
Trends in humane leptospirose in Nederland 1925-2008 \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Goris, M.G.A. \ Boer, K.R. \ Duarte, T.A.T.E \ Kliffen, S.J. \ Hartskeerl, R.A. \ 2015
Leptospirose is een zoönose, veroorzaakt door Leptospira spp. Dit zijn lange, dunne, kurkentrekkerachtige bacteriën. Om een beter inzicht te krijgen in leptospirose in Nederland zijn de historische rapporten met patiëntdata, gebaseerd op passieve sur ...
help
Virus-onderzoek achter duikbootdeuren \ Resource : weekblad voor Wageningen UR [Artikel]
Sikkema, A. \ 2015
Nederland krijgt steeds vaker te maken met besmettelijke dierziekten die ook voor mensen gevaarlijk zijn. Met het nieuwe, hypermoderne zoönosefaciliteit heeft het CVI een stevig middel in handen om die schadelijke virussen snel op te sporen en aan te ...
help
Dierenlab beschermt mensen \ Wageningen world : magazine van Wageningen UR en KLV over werken aan de kwaliteit van leven [Artikel]
Sikkema, A. \ 2015
Nederland krijgt steeds meer te maken met besmettelijke dierziektes die ook mensen ziek kunnen maken, zoals vogelgriep. Om daar goed onderzoek naar te doen is een lab gebouwd waarin levende, besmette landbouwhuisdieren gehouden worden. Geen virus kan ...
help
Unieke nationale faciliteit zoönose-onderzoek \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Vries, F. de \ 2015
Recent werd op het terrein van het Centraal Veterinair Instituut (CVI) in Lelystad de nationale faciliteit voor zoönosen geopend. Tijd voor V-focus om er een kijkje te nemen en te horen wat de praktijk hiermee kan.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.