Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 1858

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="zonering"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
VIBEG monitoring T1 in 2015 : data deelrapportage [Boek]
Goudswaard, Kees \ Bakker, Arnold \ Asch, Margriet van \ Smith, Sarah \ Weide, Babeth van der \ Brummelhuis, Emiel \ Cuperus, Joël \ 2015
Het ‘VIBEG (Visserij in Beschermde Gebieden) akkoord’ betreft twee Habitat- en Vogelrichtlijngebieden: ‘Noordzeekustzone’ en ‘Vlakte van de Raan’. Het doel van dit akkoord is om de instandhoudingsdoelen te realiseren voor habitattype H1110B en schelp ...
help
The influence of the NEN on the agricultural land market [Studentenverslag]
Dijkhof, R.A. \ 2015
This study is designed to clarify the influence of the Nature Ecologic Network (NEN) on the nearby agricultural land market in the Netherlands. I investigated the influence of the NEN on both the land price and the land mobility. The differences betw ...
help
Supporting decision-making for improving longitudinal connectivity for diadromous and potamodromous fishes in complex catchments \ The science of the total environment : an international journal for scientific research into the environment and its relationship with man [Artikel]
Brevé, N.W.P. \ Buijse, A.D. \ Kroes, M.J. \ Wanningen, H. \ Vriese, F.T. \ 2014
Preservation and restoration of Europe's endangered migratory fish species and habitats are high on the international river basin policy agenda. Improvement through restoration of longitudinal connectivity is seen as an important measure, but althoug ...
help
Regional differences on the Dutch rural land market : influence of agricultural zones on land prices : The Netherlands 2000 - 2010 [Studentenverslag]
Kroes, R.G. \ 2013
The Dutch agricultural sector is developing in different directions within the Netherlands. Farmers are intensifying, specializing or expanding their farm activity in specific agricultural zones. The objective of this paper is to show that the locati ...
help
Ervaringen in de Ctgb-uitvoeringspraktijk met de Verordening gewasbeschermingsmiddelen \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Smits-van Prooije, A. \ 2012
Inmiddels is de Verordening voor het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (1107/2009/EG) tien maanden van kracht. Wat zijn de belangrijkste veranderingen en welke ervaringen met de uitvoering heeft het Ctgb tot nu toe?
help
Effects of European particulate matter policy on municipal spatial planning [Studentenverslag]
Visser, B. de \ 2012
help
Development of a Decision Support System for Aujeszky’s Disease : outbreaks in the Netherlands [Studentenverslag]
Leen, F. \ 2012
A Decision Support System (DSS) was developed to model the development of piglet surpluses, due to movement restrictions, on farrowing farms in the Netherlands in case of an outbreak of Aujeszky’s disease (AD). The DSS consist of a forecasting tool u ...
help
Reserveringszone [Boek]
Vliet, L. van \ Vat, M. van der \ 2011
De reserveringszone reserveert ruimte voor een toekomstige versterking of uitbreiding van de waterkering. Deze reserveringszone staat onder druk vanwege een gebrek aan ruimte. Er worden veelvuldig aanspraken gemaakt op deze ruimte, terwijl het waters ...
help
Reserve area [Brochure]
Vliet, L. van \ Vat, M. van der \ 2011
The reserve area is under pressure due to lack of space. It is frequently tapped out, while the water board has proclaimed it as a reserve for future safety. This Delta Fact provides an overview of the legal framework and the implementation by water ...
help
Snel bepalen keurzonering voor legger regionale waterkering \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Flos, S.J. \ 2011
In de legger worden ondermeer de keurzoneringen van waterkeringen vastgelegd. Binnen deze zones gelden de beperkingen van de keur. Bij het bepalen van deze zoneringen kan een gemiddeld profiel van de waterkering fungeren als startpunt. Dit profiel is ...
help
Reduction of exposure to floods and reduction of flood consequences [Factsheet]
Aerts, J. \ [2010]
Traditionally, flood risk management in the Netherlands has concentrated on flood defense. However, there is currently a trend towards a more integrated flood risk management, whereby flood risk is defined as the probability of flooding multiplied by ...
help
Jos Houterman, senior waterspecialist Indonesië, Euroconsult Mott MacDonald: "Het typisch Nederlandse waterbeheer is ook in Indonesië essentieel" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Tuijn, J. van \ 2010
Op de grote mondiale waterconferenties is in korte tijd het begrip watergovernance erg populair geworden. Voor Nederland is het een vanzelfsprekendheid, maar internationaal is het vaak een eye-opener als een brug wordt geslagen tussen het waterbeheer ...
help
Woningen en open teelten: afstand houden? \ Tijdschrift voor agrarisch recht [Artikel]
Alphen, C.W.M. van \ 2009
In een bestemmingsplan worden soms beperkingen gesteld aan open teelten. Wanneer voldoende vaststaat dat er een ruimtelijk belang ligt in de landschappelijke waarde van een gebied zal met name in kernrandgebieden of landschappelijk waardevolle gebied ...
help
Nieuwe normen geven meer ordening in de ondergrond \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Lokven, J.V. \ 2009
Om tot een veiliger ordening te komen van ondergrondse kabels en leidingen zijn 2 nieuwe normen verschenen. De NEN 7171-1 omschrijft de criteria voor de aanleg, en de NPR 7171-2 geeft de procesbeschrijving om tot een dwarsprofiel te komen
help
Ruimte voor de rivier : trendbreuk en meervoudige kwaliteitsopgave \ Ruimte en water : planningsperspectieven voor de Nederlandse delta [Hoofdstuk uit boek]
Alberts, F. \ 2009
De Commissie Waterbeheer 21e eeuw (Cie. Tielrooij) werd na de wateroverlastperikelen van najaar 1998 gevraagd te adviseren over de manier, waarop we bij de verwachte klimaatveranderingen (vaker te nat/te droog en zeespiegelstijging) de waterhuishoudi ...
help
Uitdagingen voor Vlaanderen op het vlak van rioleringen \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Barrez, I. \ Broeck, S. van den \ 2008
In Vlaanderen worden in de loop van 2008 gemeentelijke zoneringsplannen opgemaakt. Deze plannen geven de beleidsvisie weer voor de volgende jaren met betrekking tot riolering. De planning van deze beleidsvisie zal gebeuren door de opmaak van gebiedsd ...
help
Viswatertypering deel 1: ondiepe wateren : hoofdstuk 3 \ Basisboek visstandbeheer [Hoofdstuk uit boek]
Zoetemeyer, B. \ Lucas, B. \ 2007
In de veelheid en verscheidenheid van natuurlijke wateren werd al lang geleden enige ordening aangebracht. Zo verdeelde Max von dem Borne (1877) de stromende wateren in vier zones, die hij ieder naar één van de kenmerkende vissoorten vernoemde: de fo ...
help
Viswatertypering deel 2: diepe wateren : hoofdstuk 4 \ Basisboek visstandbeheer [Hoofdstuk uit boek]
Zoetemeyer, B. \ Lucas, B. \ 2007
Om enige ordening aan te brengen in het denken en communiceren over de relatie water en visstand in diepe wateren, heeft Sportvisserij Nederland een aparte viswatertypering voor deze wateren ontwikkeld. Diepe wateren en hun visstand zijn op grond van ...
help
Natura 2000 bij één op de drie agrarische bedrijven \ Binder : ledenblad agrarische jongeren [Artikel]
2007
Het NAJK start een discussie binnen de vereniging over Natura 2000 binnen de vereniging. Inmiddels zijn 118 gebieden in Nederland aangewezen als Natura-2000 gebied en 44 andere gebieden volgen nog. Het is nog niet helemaal duidelijk wat de gevolgen z ...
help
In de ban van de kleine zwaan \ Binder : ledenblad agrarische jongeren [Artikel]
Jonkheer, E. \ 2007
De hogesnelheidslijn is in een tunnel onder zijn land terecht gekomen. Verder ziet melkveehouder Paul Verkleij meer nadelen dan voordelen in het Natura 2000-gebied 'De Wilck', waaraan zijn bedrijf grenst. De kleine zwaan, waar het allemaal om begonne ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.