help
Arjen de Vos Ziltproefbedrijf [Video]
2015
In deze video legt wetenschappelijk medewerker Arjen de Vos van het Ziltproefbedrijf op Texel uit wat de achtergronden, werkzaamheden en doelstellingen van dit proefbedrijf zijn.
help
Zilte moerassen voor zuivering van zilt effluent en voor zoetwaterbesparing [Poster]
Lange, M. de \ Paulissen, M. \ Slim, P. \ [ca. 2015]
Er is een groeiende belangstelling voor het kweken van vis op het land. De marktperspectieven voor zilte teelten zijn goed. Een duurzame visteelt vereist een oplossing voor het effluent. Zilte moerassen zijn goed toepasbaar om visteelt effluent te zu ...
help
Zilte vitaliteit : naar een vitale Friese Waddenkust [Boek]
[ca. 2015]
Een vitale en bruisende Waddenkust. Dat is waar It Fryske Gea zich sterk voor maakt. It Fryske Gea kan dit niet alleen. Een vitalie kust vraagt om samenwerking. We nodigen bewoners en gebruikers uit de kuststreek - landbouw, waterbeheer, recreactie, ...
help
Zilt perspectief : kennis en kansen voor teelt en verwerking van gewassen op zilte landbouwgrond rond de Wadden, afgestemd op de unieke natuurlijke en landschappelijke kwaliteiten met aandacht voor educatie en kennisverspreiding : eindverslag [Brochure]
Vos, A.C. de \ Rijsselberghe, M.J. van \ Kieft, H. \ 2015
De publicatie bespreekt de mogelijkheden van teelten op het zilte kustgebied en de Waddeneilanden. Strandbiet, zeekool en aardappelen zijn de pilotgewassen. Maar zelfs de aardbeienteelt biedt mogelijkheden.
help
Met breder assortiment, ben je interessanter voor marktpartijen : breed draagvlak voor een ‘Zilte Kas’ [bijlage TBR Gorinchem: beursmagazine] \ Onder glas [Artikel]
Arkesteijn, M. \ 2015
Het idee voor de Zilte Kas is letterlijk geboren op het fietspad tussen de Westlandse kassen met sla en radijs en de duinen. Martijn Koppert, een van de aandeelhouders van het collectief Techniek in Tuinbouw (TinT), reed er met zijn fiets tussendoor ...
help
Creatief omgaan met verzilting [Video]
2014
Door klimaatverandering treedt verdroging en ook verzilting op, vooral in de kustgebieden. Zilt Proefbedrijf Tested on Texel doet onderzoek naar de mogelijkheden om gewassen te verbouwen op zilte landbouwgrond. De resultaten van het onderzoek zijn ni ...
help
Protocol voor veldbewerking en teelt van zeekraal [Poster]
Blom-Zandstra, G. \ Visser, W. de \ [2014]
De teelt van zeekraal kan in verschillende systemen plaatsvinden onder verschillende waterregimes, onder water zetten of irrigeren. De resultaten van proeven in Wilhelminapolder vormen de basis voor dit protocol en zijn gebaseerd op een buitenteelt m ...
help
Protocol voor oogsten en schonen van Zeekraal [Poster]
Blom-Zandstra, G. \ Visser, W. de \ [2014]
Informatieve poster. Voor het oogsten en winnen van schoon zaad is een stap-voor-stap protocol ontwikkeld.
help
Toekomstperspectief voor het gemengd zilt bedrijf [Boek]
Ketelaars, J.J.M.H. \ Ruizeveld de Winter, A.C. \ 2014
Op het Proefbedrijf Zeeuwse Tong in Colijnsplaat is gedurende vier jaren (2010-2013) ervaring opgedaan met de kweek van zagers, tong, algen, en schelpdieren, waaronder tapijtschelpen, Japanse oesters en platte oesters. In onderstaande worden de belan ...
help
Smart Seafood [Boek]
Ketelaars, J. \ Tacken, W. \ 2014
Met de slogan ‘Land in Zee’ profileert de provincie Zeeland zich als de plek waar de zee altijd en overal dichtbij is. Die nabijheid nodigt uit om te profiteren van de unieke mogelijkheden van zoutwater voor recreatie en natuur, maar ook voor de prod ...
help
Perspectives for the growth of salt tolerant cash crops : a case study with potato [Boek]
Blom-Zandstra, M. \ Wolters, W. \ Heinen, M. \ Roest, C.W.J. \ Smit, A.A.M.F.R. \ Smit, A.L. \ 2014
Aardappel, een zouttolerant voedselgewas, is als testgewas gebruikt om te onderzoeken of productie met beregening met brak- of zoutwater mogelijk is en de invloed op de opbrengst.
help
Vier jaar Zeeuwse Tong : perspectief voor binnendijkse aquacultuur [Presentatie]
Ruizeveld de Winter, S. \ 2014
Workshop op bijscholingsdag voor AOC docenten over vier jaar Zeeuwse Tong.
help
Groei en gedrag van schelpdieren in vijverteelt , samenvattend eindrapport Zeeuwse Tong werkpakket 2 [Boek]
Smaal, A.C. \ Jansen, H. \ Kamermans, P. \ Schellekens, T. \ 2014
De binnendijkse kweek van schelpdieren en micro-algen is in het kader van het project Zeeuwse Tong onderzocht en uitgetest op verschillende schaalniveaus. In de pilots is op praktijkschaal getest wat er nodig is voor een commercieel haalbare producti ...
help
Bovenop de zilte zaken : In gesprek met Arjen de Vos van het Texelse Zilt Proefbedrijf \ Slow food magazine : lekker, puur & eerlijk [Artikel]
Koopal, P. \ 2013
Sommige oude beschavingen gingen al ten onder aan verzilting en ook in Nederland neemt verzilting weer toe. Maar verzilting biedt ook de mogelijkhheid om te kijken welke groenten juist goed gedijen op brakke grond, Op Texel wordt dat onderzocht.
help
Mogelijkheden voor de teelt van zeekraal in de vollegrond [Boek]
Blom, G. \ Visser, W. de \ 2013
Aan de commerciële teelt is nog veel te verbeteren voordat een succesvolle opschaling kan plaatsvinden. In het kader van het project Zeeuwse Tong zijn gedurende 3 jaren proeven uitgevoerd op een perceel van het proefbedrijf van de Koninklijke Maatsch ...
help
Symbiotic nitrogen fixation in legumes : perspectives for saline agriculture \ Environmental and experimental botany : an international journal [Wetenschappelijk artikel]
Bruning, B. \ Rozema, J. \ 2013
Saline agriculture provides a solution for at least two environmental and social problems. It allows us to return to agricultural production areas that have been lost as a consequence of salinization and it can save valuable fresh water by using brac ...
help
Developing and testing new halophyte crops : a case study of salt tolerance of two species of the Brassicaceae, Diplotaxis tenuifolia and Cochlearia officinalis \ Environmental and experimental botany : an international journal [Wetenschappelijk artikel]
Vos, A.C. de \ Broekman, R. \ Almeida Guerra, C.C. de \ Rijsselberghe, M. van \ Rozema, J. \ 2013
Diplotaxis tenuifolia (L.) and Cochlearia officinalis (L.) were presumed to be salt tolerant with potential as vegetable halophyte crops. The response to increasing salinity was analysed by means of the relative growth rate (RGR) and its components a ...
help
Deskstudie bedrijfsverzamelgebouw voor aquacultuur [Boek]
Abbink, W. \ Ros, N. \ Blanco Garcia, A. \ 2013
Stichting ZIGZAG heeft de indruk dat er in Zeeland behoefte is aan een bedrijfsverzamelgebouw voor aquacultuur. Het voormalige mijnendepot in Veere is als gebouw beschikbaar om deze functie te vervullen, en is qua ligging en vormgeving geschikt. Het ...
help
Zilt Proefbedrijf Texel [Video]
Tersteeg, M. \ 2013
Ruim 125.000 hectare grond in Nederland wordt in de nabije toekomst steeds zilter. Wereldwijd zijn door verzilting al grote gebieden onbruikbaar geworden voor gangbare landbouw. Voor de gebruikelijke landbouwgewassen is zout water schadelijk. De regu ...
help
Perspectief voor binnendijkse kweek : eindrapportage Proefproject Zeeuwse Tong [Boek]
Ketelaars, J.J.M.H. \ 2013
In 2009 startte Stichting Zeeuwse Tong een vijfjarig proefproject met als doel: 1. op praktijkschaal technische en economische kennis te verzamelen van binnendijkse zoutwateraquacultuur, in het bijzonder van de productie van tong, zagers, algen, sche ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.