help
Beheer en inrichting van mergelgroeves en rotsen [Boek]
Nijssen, Martijn \ Scherpenisse, Miriam \ Verbeek, Peter \ Crombaghs, Ben \ Possen, Boy \ Rijsselt, Erik van \ Mars, Hans de \ 2016
De Limburgse mergelgroeves en rotsen herbergen een grote diversiteit aan planten- en diersoorten. Veel van deze soorten zijn in Nederland zeldzaam en beperkt tot Zuid-Limburg en een aantal habitattypen en diersoorten staat op de Europese habitatricht ...
help
Kansen voor de kloostertuin: waardering en herbestemming van de kloostertuin van Wittem \ Het Nederlands landschap : tijdschrift voor landschapsgeschiedenis [Artikel]
Fransen, M. \ 2016
help
De sprinkhanen en krekels van de Brunssumerheide \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Buggenum, H.J.M. van \ Wortel, L.H. \ Verschoor, G. \ 2015
Al vele tientallen jaren wordt aandacht besteed aan de grote verscheidenheid van soortgroepen van de Brunssumerheide. Een gebiedsdekkend verspreidingsonderzoek naar sprinhanen en krekels is in 2013 daaraan toegevoegd door Sprinkhanenstudiegroep Limbu ...
help
De Kathager Beemden geohydrologisch onder de loep \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Bus, S. \ Dijk, G. van \ Smolders, A.J.P. \ Straathof, N. \ 2015
In de Kathager Beemden bevindt zich een uniek kalkmoeras dat bedreigd wordt door de aanleg van de Buitenring Parkstad Limburg. De bijzondere vegetatie van dit kalkmoeras kan het meest effectief beschermd worden als er voldoende kennis over de geohydr ...
help
Naar een groene ontmoetingsplek : reflectie op het initiëren van bewonersparticipatie door de vier Buurtstichtingen in Hoensbroek [Boek]
Eppink, H. \ Pfeiffer, L. \ Cremers, P. \ 2015
Vier buurtstichtingen in Hoensbroek hebben interesse getoond om gedeeltelijk verantwoordelijkheid te nemen voor de openbare groene ruimte. De buurtstichtingen ziet de gemeente als brug tussen overheid en burgers. De inhoud van dit rapport is interess ...
help
De iepenpage aan de winnende hand \ Vlinders [Artikel]
Vliegenthart, A. \ 2015
De iepenpage is een van de soorten van de campagne Tienvoor12! Deze zeldzame vlinder krijgt daardoor de nodige aandacht om beter beschermd te kunnen worden. De laatste twee jaar zijn er dan ook behoorlijk wat, gelukkig positieve, ontwikkelingen te me ...
help
Bevers koloniseren de Geul in vijf jaar \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Verschoor, G. \ Kurstjens, G. \ Koning, W. de \ 2015
In het kader van het project "Toekomst voor de Bever in Limburg" werden tussen 2002 en 2004 tien beverfamilies bijgeplaatst in Limburg. Dit vond plaats omdat verwacht werd dat de autonome ontwikkeling van een levensvatbare populatie in Limburg vanuit ...
help
Kasteel Ehrenstein \ De tuinbaas : kwartaalblad van het Gilde van Tuinbazen [Artikel]
Hounjet, J. \ 2015
Landgoed Ehrenstein's is door de eeuwen heen van viertiende eeuwse stenen huis veranderd in kasteel met torens en een binnenplein. Aan de voorzijde ligt een baroktuin en op de binnenplaats een kruidentuin, geïnspireerd op de Franse landschapsarchitec ...
help
De Eikelmuis in Zuid-Limburg : komen de beschermingsmaatregelen nog op tijd? \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
La Haye, M. \ Bekker, D. \ Overman, W. \ Westra, S. \ Muskens, G. \ Geraeds, R. \ Kloet, P. \ 2015
In Zuid-Limburg is nog slechts één populatie bekend van de Eikelmuis (Eliomys quercinus). Deze populatie wordt al enkele jaren gevolgd, maar laat helaas een gestage achteruitgang zien. Gevreesd wordt voor het uitsterven van de soort op korte termijn. ...
help
De Keizersmantel als indicator voor het herstel van lichte en viooltjesrijke hellingbossen \ De levende natuur [Artikel]
Omon, J.A. \ Veling, K. \ Wallis de Vries, M.F. \ 2015
Een deel van de soorten die eens kenmerkend waren voor de hellingbossen in Zuid-Limburg is afgenomen of zelfs verdwenen. Het dichtgroeien van de bossen na het beëindigen van hakhoutbeheer zou een verklaring kunnen zijn, maar is dat ook zo? In dit art ...
help
Bronnen van inspiratie : verkennende analyse van vijf jaar bronnenonderzoek in Zuid-Limburg [Boek]
Boonstra, H. \ Dam, H. van \ Bijkerk, R. \ Wanink, J.H. \ 2015
Bronnen zijn plaatsen waar grondwater op natuurlijke wijze uit de bodem treedt. Ze komen voor langs hellingen van reliëfrijke landschappen met ondoorlatende bodemlagen in de ondergrond. Bronnen vormen bijzondere milieus met een zeer gelijkmatige toes ...
help
Herstel van flora en fauna van hellingschraallanden op voormalige landbouwgronden : resultaten van 5 jaar onderzoek \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Noordwijk, C.G.E. van \ Weijters, M.J. \ Smits, N.A.C. \ Bobbink, R. \ 2015
De Zuid-Limburgse hellingschraallanden zijn ernstig bedreigd en beslaan nog slechts enkele tientallen hectares. Om dit habitat te beschermen is het niet alleen noodzakelijk herstelmaatregelen te nemen binnen bestaande terreinen, maar moet ook het opp ...
help
Slakken op en bij de stadsmuren in Maastricht \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Majoor, G. \ Groot, A. de \ Lever, J. \ Lever, B. \ 2015
Voor sommige soorten slakken, die onder andere op rotsen voorkomen, kunnen ook oude muren als biotoop dienen. In Maastricht werden daar eerder voorbeelden van gevonden in de Hoge Fronten (restant van 18e-eeuwse verdedigingswerken buiten de toenmalige ...
help
Recente waarnemingen van Ceutorhynchus picitarsis in Nederland (Coleoptera: Curculionidae) \ Entomologische berichten : maandblad [Artikel]
Colijn, E.O. \ Heijerman, T. \ 2015
De snuitkever Ceutorhynchus picitarsis is een in Nederland zeer zeldzame soort waarvan slechts enkele oude, ongedateerde waarnemingen bekend zijn. De soort was tot nu toe slechts bekend van een drietal gedocumenteerde vondsten en twee literatuurverme ...
help
Opmerkelijke Luiks-Limburgse Krijtfossielen : Deel 25. Geroofd en verstoft - maar teruggevonden \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Jagt, J.W.M. \ 2015
Het is algemeen bekend dat in de herfst en winter van 1794/1795 de Franse revolutionaire troepen, met de geoloog Barthélemy Faujas de Saint Fond (1741-1819) en de 'vertegenwoordiger van het volk' Augustin-Lucie de Frécine (1751-1804) in de gelederen, ...
help
Meten van nitraatconcentraties in de onverzadigde zone bij lössgronden : literatuurstudie naar meetmethoden [Boek]
Fraters, B. \ Boumans, L.J.M. \ [2015]
In Zuid-Limburg onderzoeken drie instanties de hoeveelheid nitraat die door landbouwactiviteiten in het grondwater terecht kan komen. Deze instanties hebben verschillen geconstateerd in de gemeten nitraatconcentratie in het bodemvocht dat naar het gr ...
help
De tweelingbosrankspanner, Horisme radicaria, in Nederland (Lepidoptera: Geometridae) \ Entomologische berichten : maandblad [Artikel]
Vossen, P. \ 2015
help
Oranje espenspanner na 35 jaar weer waargenomen in Nederland \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Vossen, P. \ 2015
Op 13 mart 2014 ontdekte de auteur een mannetje van Boudinotiana notha) op het zuidelijk deel van de Sint-Pietersberg Maastricht. In dit artikel wordt nader ingegaan op de status van deze soort in Nederland en België. en de berekenis van deze waarnem ...
help
Nachtvlinders op licht op de Sint-Pietersberg in 2013 en 2014 \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Vossen, P. \ Mooij, M. de \ 2015
In 2013 en 2014 hebben de auteurs een nachtvlinderinventarisatie uitgevoerd op voornamelijk het zuidelijk deel van de Sint-Pietersberg. Hierbij is 84 keer het laken opgesteld en zowel gekeken naar macro- als micronachtvlinders. Er is een aantal verme ...
help
Parkstad Limburg : tientallen projecten voor herinrichting \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Molenaar, T. \ 2015
Parkstad Limburg, de vroegere oostelijke mijnstreek, staat voor veel uitdagingen. Ontvolking, landschapsherstel en recreatie vragen om beleid en uitvoering. IBA Parkstad stimuleert projecten om het gebied verder te ontwikkelen. Uit de tientallen aanm ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.