help
Aandacht voor de regenworm \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Pulleman, M.M. \ Frazão, J.F.T.A. \ Faber, J.H. \ Goede, R.G.M. de \ Groot, J.C.J. \ Brussaard, L. \ 2016
Regenwormen leveren een belangrijke bijdrage aan de omzetting van bodemorganische stof en nutriënten en zorgen voor een goede bodemstructuur, maar ze zijn gevoelig voor verstoringen die de moderne landbouw met zich meebrengt (onder meer Pelosi et al. ...
help
Landschapscompletering voor een betere plaagbeheersing \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Rijn, P.C.J. van \ 2016
Veel diersoorten zijn afhankelijk van meer dan één type habitat. Voor roofinsecten die een rol spelen bij de natuurlijke bestrijding van plagen in de akkerbouw is een model ontwikkeld dat berekent hoe groot het relatieve belang is van elk habitat voo ...
help
Kennisontwikkeling samen met stakeholders : ecosysteemdiensten in agrolandschappen \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Geertsema, W. \ Bianchi, F.J.J.A. \ Pulleman, M. \ Rijn, P.C.J. van \ Rossing, W.A.H. \ Schaminée, J.H.J. \ Werf, W. van der \ 2016
Ecosysteemdiensten spelen een belangrijke rol bij het verduurzamen van de landbouw. Maatregelen voor het versterken van ecosysteemdiensten kunnen genomen worden op verschillende ruimtelijke schaalniveaus, van perceel tot landschap. Voor maatregelen o ...
help
Beoordeel je bodem [Video]
2016
Deze kennisclip geeft aan hoe je het landschap, percelen en bodemkwaliteit in de akkerbouw kunt beoordelen.
help
Naar Buijten! : hoogwaardige akkernatuur en recreatie in het Buijtenland van Rhoon [Boek]
Westerink, J. \ Vogelzang, T. \ Sluis, T. van der \ Smit, B. \ Henkens, R. \ 2015
De overheid wil meer natuur en recreatiemogelijkheden in het akkerbouwgebied Het Buijtenland van Rhoon (IJsselmonde). Op verzoek van een aantal agrariërs heeft de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap een voorstel gemaakt voor inrichting en beheer v ...
help
Broedvogels van Tiengemeten in 2014 [Boek]
Klemann, M. \ Slaterus, R. \ 2015
In het voorjaar van 2014 zijn in opdracht van Natuurmonumenten alle broedvogels op het eiland Tiengemeten gekarteerd. Dit rapport is een verslag van deze broedvogelkartering. Het rapport start met een korte beschrijving van de verschillende deelgebie ...
help
Piet Sleeking is... Beter voor Dordt \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Pekelder, W. \ 2015
Wethouder Piet Sleeking (Beter voor Dordt) maaakt zich sterk voor waterbeheer in de stad en op het eiland. Hij beheert de portefeuille ruimtelijke ordening en water. "Het Eiland van Dordt moet zelfredzaam zijn".
help
Broedplaats van vegetatiekartering : Biologisch station Weevers' Duin \ Bionieuws : nieuwsmedium voor biowetenschappen & -technologie [Artikel]
2015
Veldstations bloeiden op of stierven een zachte dood. Een rondgang langs de historie en hoogtepunten van Nederlandse biologische stations en hun markante bewoners. In deze bijdrage kust- en duinonderzoek in Oostvoorne.
help
Natuurgebied Kuipersveer bedreigd door sluiting fabriek \ Nature Today [Artikel]
Braat, C. \ 2015
Sinds 1999 verzorgt FREE Nature in opdracht van de SuikerUnie het beheer van het natuurgebied Kuipersveer, een pareltje van 7 hectare aan de Oude Maas bij Puttershoek (Hoekse Waard). Nu de suikerfabriek gesloten is, hangt het beheer van dit gebied aa ...
help
An exploration of actors’ perceptions of the impact of green-blue networks on effective actor collaboration : a case-study of a community-based process in the Hoeksche Waard, the Netherlands [Studentenverslag]
Staals, K. \ 2015
Within the Netherlands and other Western European countries, community-based planning as an approach for landscape development is gaining more attention. The decentralisation of planning forces governments to include local actors in early stages of p ...
help
Agrobiodiversiteit en ecosysteemdiensten : themanummer Agrarisch natuurbeheer \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Geertsema, W. \ Werf, W. van der \ Bianchi, F. \ Schaminée, J.H.J. \ 2015
Steeds vaker klinkt de roep om agrarische producten te produceren met minder negatieve gevolgen voor milieu en biodiversiteit en bijvoorbeeld in de gewasbescherming meer gebruik te maken van ecologische processen. De aanwezige biodiversiteit in een l ...
help
Bestrijdingsmiddelen en nieuwe stoffen en in beeld gebracht voor Maasstroomgebied \ H2O online [Artikel]
Verhagen, F. \ Kruijne, R. \ Klein, J. \ 2014
De schadelijkheid van bestrijdingsmiddelen en nieuwe stoffen – zoals geneesmiddelen – in het water staat steeds meer in de belangstelling. Hoe groot is het probleem? Worden normen overschreden? En wat is de herkomst van de verontreiniging? Voor het M ...
help
Opmaat Deltabeslissingen : balans zoeken tussen dijkverhoging en waterberging \ Waterforum online [Artikel]
Kamerling, G.E. \ Beaufort, G.A. \ 2014
Zodra door een stijgende zeespiegel en daarmee gepaard gaande verhoogde Maatgevende Hoogwaterstanden (MHW), Rotterdam en Drechtsteden door dijkverhoging en versterking niet of in onvoldoende mate kunnen worden beveiligd, zou gedacht kunnen worden aan ...
help
KRW casestudie Stadspolders [Boek]
Balla, A. \ Witjes, T.G.J. \ 2014
Een water- en stoffenbalans is opgesteld voor het gebied van Stadspolders (van Dordrecht). Hieruit blijkt dat inlaatwater (via de stuwen) het meest bijdragen aan de aanvoer van water en tegelijkertijd hiermee ook de grootste bron vormen voor de nutri ...
help
KRW-onderzoek optimaliseren peilbeheer c.q. verbreden/verdiepen waterlichaam Witte Brug [Boek]
Klaarenbeek, R.J. \ Haterd, R.J.W. van de \ Hoefsloot, G. \ 2014
De maatregelen “optimalisering peilbeheer” en “verdiepen/verbreden” zijn beide maatregelen die in principe bij kunnen dragen aan het verbeteren van de (ecologisch) waterkwaliteit van het waterlichaam "Afwatering Witte Brug" en het realiseren van de K ...
help
"Behoud de polders van het Buijtenland van Rhoon!" [Boek]
Veerman, C.P. \ 2014
Op verzoek van de provincie, met instemming van Economische Zaken en de gemeenten (Albrandswaard, Barendrecht en Rotterdam) is een verkennend onderzoek verricht naar de mogelijkheden het draagvlak voor de bestaande plannen voor het Buijtenland van Rh ...
help
Plug & play-stadion van Ballast Nedam : demontabel stadion getuigt van wereldse ambitie \ Greenkeeper : vakblad voor greenkeeping [Artikel]
Witt, S. de \ 2014
Betaald voetbalclub FC Dordrecht en bouwconcern Ballast Nedam slaan de handen ineen bij de bouw van een nieuw voetbalstadion, dat in 2016 op het sportpark aan de Krommedijk moet verschijnen. De nieuwe voetbaltempel, die plaats zal bieden aan 6000 toe ...
help
Vesting Hellevoetsluis : Verdedigingswerken in rust \ Monumenten [Artikel]
Schoonhoven, E. \ 2014
Het bijzondere van Hellevoetsluis is dat de zeventiende-eeuwse vesting geen stad verdedigde, maar een marinehaven. In de eeuwen die volgden vormde de vesting zich naar de ontwikkelde eisen om als verdedigingswerk te kunnen blijven functioneren tijden ...
help
Specialistisch gedrag door een generalist: een kustbroedende Aalscholver foerageert uitsluitend in het binnenland \ Limosa [Artikel]
Fijn, R.C. \ Poot, M.J.M. \ Rijn, S.H.M. van \ Eerden, M.R. van \ Boudewijn, T.J. \ 2014
Aalscholvers staan bekend als veelzijdige vissers die uit de voeten kunnen met veel verschillende foerageeromstandigheden en een breed spectrum aan prooivissen. Als je echter heel goed gaat 'kijken', zoals tegenwoordig kan met behulp van GPS-loggers, ...
help
Twee gemeenten leiden met innovatieve liner \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Wildt, F. de \ 2014
Gemeente Westvoorne besloot om een deel van haar riolering te renoveren. De hoofdmoot van deze ingrijpende klus vormde het relinen van een zes kilometer lange rioolbuis. Deze gemeente heeft de primeur, want er werd voor het eerst gebruik gemaakt van ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.