help
De bodem is de basis \ Management&techniek [Artikel]
Dieleman, P. \ 2016
Eind februari stelde de Bodemkundige Dienst van België haar nieuwste studie voor over de evolutie van de bodemvruchtbaarheid. Er kwamen ook enkele andere actualiteiten inzake bodemvruchtbaarheid aan bod.
help
Uitloging en effecten van metalen uit staalslakken beoordeeld in mesocosms [Boek]
Foekema, E.M. \ Heuvel-Greve, M. van der \ Sonneveld, C. \ Hoornsman, G. \ Blanco, A. \ 2016
Het doel van dit project was vast te stellen in welke mate zware metalen uit in zee gebrachte staalslakken bij een voor de Oosterschelde realistische en een worst-case waterverversingssnelheid: - uitlogen naar de waterkolom; - opgenomen worden door s ...
help
Kalibratie pH meter InoLab [Video]
2016
Instructievideo over de kalibratie van de InoLab pH meter
help
Kalibratie pH meter Schott [Video]
2016
Instructievideo over de kalibratie van de Schott pH meter
help
pH meter Inolab [Video]
2016
Instructievideo over het gebruik van de Inolab pH meter
help
pH meter Schott [Video]
2016
Instructievideo over het gebruik van de Schott pH meter
help
Using a pH meter 2 [Video]
2016
Instruction on how to use a pH meter
help
Using a pH meter 1 [Video]
2016
Instruction on how to use a pH meter
help
Bekalken, meer dan de PH in orde brengen \ Management&techniek [Artikel]
Wijnants, M. \ 2015
Wie nog mengmest wil uitrijden op de graanstoppel zou van de gelegenheid kunnen profiteren om gelijktijdig een bekalking uit te voeren. De zuurtegraad is immers cruciaal voor de bodemgezondheid en -kwaliteit.
help
pH-manager van Agrifirm Plant zorgt voor betere grasmat : “meer speeluren dankzij stabiele pH” \ Greenkeeper : vakblad voor greenkeeping [Artikel]
2015
De grasmat maakt het sportveld. Voor een gezonde grasmat waarop veel speeluren kunnen worden gemaakt, is de pH van de bodem doorslaggevend. “In de praktijk zien we dat pH-tekorten eens in de twee tot vier jaar worden gecontroleerd en aangevuld, waard ...
help
Praktijkproef heideontwikkeling op voormalige landbouwgrond in het Noordenveld : resultaten 2011-2014 [Boek]
Weijters, M. \ Bij, A. van der \ Bobbink, R. \ Diggelen, R. van \ Harris, J. \ Pawlett, M. \ Frouz, J. \ Vliegenthart, A. \ Vermeulen, R. \ [2015]
Sinds het begin van de vorige eeuw tot 1960 is het oppervlak aan heides in Nederland met ca. 95% gedaald. Zowel herstel van de kwaliteit van bestaande heides als ook het vergroten van het oppervlak (goed ontwikkelde) heide binnen het Nederlandse natu ...
help
Suikerbieten groeien slecht in zure grond \ Boerderij. Editie akkerbouw [Artikel]
Wilting, P. \ 2015
Bietenpercelen met een te lage pH komen vooral op lichte grond nog steeds voor. Dit kost opbrengst. Dat betekent bekalken zodra de grond het toelaat.
help
Golfbaan Kromme Rijn kiest voor innovatief beregeningssysteem : fertigatiesysteem maakt bemesting via beregeningswater mogelijk \ Greenkeeper : vakblad voor greenkeeping [Artikel]
Kuenen, K. \ 2015
Fertigatie op golfbanen is een innovatief concept. In sommige landen, zoals de VS, is fertigatie in ontwikkeling, maar in Nederland is de techniek nog vrijwel onbekend. Nu heeft negenholesgolfbaan Kromme Rijn haar beregeningsinstallatie vervangen. Na ...
help
"Opbrengst moet en kan omhoog" \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Stok, T. van der \ 2015
Het verhogen van de productie per hectare door teeltoptimalisatie is al een paar jaar speerpunt bij Limagrain. Afgelopen jaar is in samenwerking met het NAJK voor het tweede jaar de MaïsChallenge gehouden. Ongeveer 26 jonge veehouders gingen daarbij ...
help
Het effect van PRP op grasland \ Management&techniek [Artikel]
Schellekens, A. \ de Vliegher, A. \ 2015
Het effect van een bodemverbeteraar kan je enkel beoordelen op lange termijn. Op de Hooibeekhoeve in Geel liep van 2009 tot 2012 een opbrengstproef met een behandeling met en zonder PRP Sol.
help
Interacties tussen ijzerchelaten en andere spoorelementen vaak onderschat : analysecijfers tonen niet altijd wat beschikbaar is voor plant \ Onder glas [Artikel]
Staalduinen, J. van \ 2015
IJzer is onder normale wortelcondities vaak moeilijk opneembaar voor planten. Dat geldt ook en misschien wel juist voor substraatteelten. IJzerchelaten – organische moleculen die ijzerionen adsorberen en afstaan aan of in plantenwortels – bieden uitk ...
help
Bekalken biedt oplossing : bindingscapaciteit bodem bij veel percelen niet goed benut \ Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw [Artikel]
Reijneveld, A. \ 2014
Op een groot aantal percelen wordt de bindingscapaciteit van de grond onvoldoende benut. Dat stelt BLGG op basis van de analyseresultaten van de bodems. Veel percelen zijn in staat om meer nutriënten te binden dan in werkelijkheid wordt gedaan. Bekal ...
help
Feed for function and efficiency : power up production by optimising rumen pH \ CowManagement [Artikel]
Porter, R. \ 2014
Think of the rumen as the ‘engine’ of the cow. That’s the advice from two leading dairy nutritionists, who believe that some producers forget – at their peril – about rumen pH when formulating and feeding winter rations.
help
Bodemverzuring en achteruitgang zomereik \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Lucassen, E.C.H.E.T. \ Berg, L.J.L. van den \ Aben, R.C.H. \ Smolders, A.J.P. \ Roelofs, J.G.M. \ Bobbink, R. \ 2014
De zomereik is karakteristiek voor het Nederlandse landschap. In meerdere habitattypen is deze loofboom dominant en daarbuiten komt hij ook veelvuldig voor. De laatste jaren is echter op veel plaatsen een geleidelijke achteruitgang in vitaliteit geco ...
help
Sensoren voor een langere levensduur \ Veehouder en veearts : vakblad over diergezondheid. Editie rundveehouderij (incl. schapen, geiten en paarden) [Artikel]
Vries, F. de \ 2014
In vier jaar tijd wil het project Smart Dairy Farming tools aanbieden om de levensduur van melkkoeien twee jaar te verhogen. Dat willen ze doen met adviezen gebaseerd op sensortechnologie. Hoe gaat dat in zijn werk?
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.