help
Shifting the imbalance: Intentional reuse of Dutch sewage effluent in sub-surface irrigation \ The science of the total environment : an international journal for scientific research into the environment and its relationship with man [Artikel]
Narain-Ford, D.M. \ Bartholomeus, R.P. \ Raterman, B.W. \ Zaanen, I. van \ Laak, T.T. ter \ Wezel, A.P. van \ Dekker, S.C. \ 2021
Onze zomers worden steeds droger en er is steeds vaker sprake van waterschaarste. Onderzoekers van onder meer het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica van de UvA keken hoe gezuiverd rioolwater in de landbouw kan worden hergebruikt doo ...
help
Simultaneous removal of ammonium ions and sulfamethoxazole by ozone regenerated high silica zeolites \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Doekhi-Bennani, Y. \ Leilabady, N.M. \ Fu, M. \ Rietveld, L.C. \ Hoek, J.P. van der \ Heijman, S.G.J. \ 2021
Continuous development of industry and civilization has led to changes in composition, texture and toxicity of waste water due to the wide range of pollutants being present. Considering that the conventional wastewater treatment methods are insuffici ...
help
Low voltage iron electrocoagulation as a tertiary treatment of municipal wastewater: removal of enteric pathogen indicators and antibiotic-resistant bacteria \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Bicudo, B. \ Halem, D. van \ Trikannad, S.A. \ Ferrero, G. \ Medema, G. \ 2021
In this paper we analyse the feasibility of low voltage iron electrocoagulation as a means of municipal secondary effluent treatment with a focus on removal of microbial indicators, Antibiotic Resistant Bacteria (ARB) and nutrients. A laboratory scal ...
help
Oude Strijper Aa wordt klimaatbestendig \ Nature Today [Artikel]
Cuijpers, A. \ 2021
In Brabant, ten oosten van het Leenderbos, tussen de Riesten en de Gastelsche Heide, ligt het beekdal van de Oude Strijper Aa. Het is niet zomaar een beekdal. De vennen van het gebied zijn tevens het brongebied van deze beek. Het was sinds de ruilver ...
help
Hommels in de wei – de betekenis van graslanden voor hommels \ Nature Today [Artikel]
Stip, A. \ Slikboer, L. \ 2021
In Nederland liggen tienduizenden hectares grasland die voor flora en fauna beheerd worden. In het project 'Weide Hommelrijk' hebben we gekeken naar de hommelrijkdom in Nederlandse graslanden en geprobeerd inzicht te krijgen in het effect van het hui ...
help
Bewustzijn rond gezonde groenten en fruit vergroten \ Boer&tuinder : weekblad voor leden van Boerenbond [Artikel]
Van Bavel, J. \ 2021
De Verenigde Naties (VN) riepen 2021 uit tot het ‘Internationale Jaar van Fruit en Groenten’ en woensdag 29 september als ‘Internationale Dag van bewustzijn van voedselverlies en -verspilling’. Met de uitroep van het internationale jaar wil de VN het ...
help
DOSSIER : Kennisuitwisseling rond vleesvee \ Boer&tuinder : weekblad voor leden van Boerenbond [Artikel]
Desmet, R. \ Goossens, K. \ Dieleman, P. \ Audenaert, D. \ 2021
Leren van collega's in binnen- en buitenland ; Topics voor 2021 ; Vleesveehouderij in Italië
help
Meer aandacht voor bladgezondheid : André Wauters van het Bieteninstituut over teelt en rassenkeuze \ Boer&tuinder : weekblad voor leden van Boerenbond [Artikel]
Dieleman, P. \ 2021
Opvallend in de resultaten van de rassenproeven suikerbieten, die het Bieteninstituut (KBIVB) ook in 2020 organiseerde, is dat de productiviteit niet meer elk jaar stijgt zoals vijf tot tien jaar geleden. Maar de nieuwe rassen zetten wel een stap voo ...
help
Enkele duwtjes in de rug kunnen graangewas vooruithelpen \ Boer&tuinder : weekblad voor leden van Boerenbond [Artikel]
Dieleman, P. \ 2021
Met het oog op het voorjaar is het nuttig om stil te staan bij de te volgen bemestingsstrategie. Tijdens ons bezoek in juni aan de proefvelden van Aveve in Neerhespen deelden Yannick Hardy en Pieter Timmermans enkele van hun inzichten met ons.
help
Samenwerken met Jan en alleman ? Hoe ziet de landbouw er uit in 2040 ? (deel 1) \ Boer&tuinder : weekblad voor leden van Boerenbond [Artikel]
Corthout, L. \ Vangeenberghe, A.-M. \ 2021
Samenwerking als verzekering voor de toekomst. Het klinkt eenvoudig, maar het is het allerminst. Met wie kan een land- of tuinbouwer samenwerken? Welke samenwerkingen zijn het meest waardevol met het oog op de toekomst? En gaan we als 2040 nadert nie ...
help
Denk na voor je begint : goed omgaan met gewasbeschermingsmiddelen \ Boer&tuinder : weekblad voor leden van Boerenbond [Artikel]
Clercx, Sh. \ 2021
Het gewasbeschermingsmiddelenaanbod verschraalt in ijltempo en de eerste leemtes vallen. Er komen slechts zeer beperkt nieuwe middelen op basis van nieuwe werkzame stoffen bij. Deze boodschap wordt jaar na jaar duidelijker tijdens de wintervergaderin ...
help
Virtuele assistent van de slimme teler \ Boer&tuinder : weekblad voor leden van Boerenbond [Artikel]
Van Bavel, J. \ 2021
Care4Growing is een nieuw digitaal en multifunctioneel platform dat elke groente- en fruitteler een mobiel hulpmiddel biedt bij zijn dagelijkse taken. Zo kan hij efficiënter werken. Deze ‘virtuele assistent’ zal in eerste instantie proactieve onderst ...
help
Aandachtspunten voor inzet van vleermuiskasten bij bestrijding eikenprocessierups \ Nature Today [Artikel]
Korsten, E. \ 2021
In veel eikenlanen zijn de laatste twee jaar mezenkasten en vleermuiskasten opgehangen als hulpmiddel bij de ecologische bestrijding van eikenprocessierupsen. Waar de mezenkasten wel degelijk mezen aantrokken, bleven veel vleermuiskasten leeg. Oorzaa ...
help
Geschiedenis van de meststoffenwet \ Kringlooplandbouw [Artikel]
Hahn, K. \ 2021
help
De ondergrond moet de boventoon gaan voeren \ De openbare ruimte is er goed voor! [Artikel]
Smit, M.G.J. \ 2021
Het is gaandeweg zo druk geworden in de bovenste laag van de ondergrond dat de rek er wel uit is. Dat signaleerden de makers van de StraaDkrant, een ad hoc uitgave over toekomstbestendige inrichting van straten. Reden om er binnenkort een editie aan ...
help
Biologisch mechanisme dat prikkelbaredarmsyndroom veroorzaakt ontrafeld \ EOS Wetenschap [Artikel]
Verweire, E. \ 2021
help
Safety of dried yellow mealworm (Tenebrio molitor larva) as a novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283 \ The EFSA journal [Artikel]
Turck, D. \ Castenmiller, J. \ Henauw, S. de \ Hirsch-Ernst, K.I. \ Kearney, J. \ Knutsen, H.K. \ Maciuk, A. \ Mangelsdorf, I. \ McArdle, H.J. \ Naska, A. \ Pelaez, C. \ Pentieva, K. \ Siani, A. \ Thies, F. \ Tsabouri, S. \ Vinceti, M. \ 2021
help
Een blik op de kenmerken van bos in Vlaanderen - eerste resultaten van twee opeenvolgende Vlaamse bosinventarisaties \ Bosrevue [Artikel]
Govaere, L. \ 2020
Sinds 1997 volgt het Agentschap voor Natuur en Bos de toestand van het bos op met behulp van de Vlaamse bosinventaris. Die bestaat uit een permanent meetnet van 27.163 steekproefpunten, ontstaan door een fictief raster van 1 op 0,5 kilometer over Vla ...
help
Bosactua | Houtkap is geen synoniem voor ontbossing \ Bosrevue [Artikel]
De Somviele, B. \ 2020
Het voorbije jaar is er veel te doen geweest rond het bos en de bomen in Vlaanderen. Zo was er de eis van BOS+ voor 6 miljoen extra bomen in de nasleep van de hittegolven van afgelopen zomer. Om een tegengewicht te bieden aan de steeds acuter wordend ...
help
De succesfactoren voor citizen science \ H2O online [Artikel]
Vries, S. de \ Klop, T. \ Bogert, M. \ Hurk, B. van den \ Mateboer, S. \ Anema, K. \ Giller, O. \ 2020
Citizen Science (CS) wordt ook bij watermanagement populairder. Bij het opzetten van een succesvol CS-project komt veel kijken. Wordt er een aspect over het hoofd gezien, dan ontstaat de kans dat het project averechts werkt en de burgerwetenschappers ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.