help
Shifting the imbalance: Intentional reuse of Dutch sewage effluent in sub-surface irrigation \ The science of the total environment : an international journal for scientific research into the environment and its relationship with man [Artikel]
Narain-Ford, D.M. \ Bartholomeus, R.P. \ Raterman, B.W. \ Zaanen, I. van \ Laak, T.T. ter \ Wezel, A.P. van \ Dekker, S.C. \ 2021
Onze zomers worden steeds droger en er is steeds vaker sprake van waterschaarste. Onderzoekers van onder meer het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica van de UvA keken hoe gezuiverd rioolwater in de landbouw kan worden hergebruikt doo ...
help
Simultaneous removal of ammonium ions and sulfamethoxazole by ozone regenerated high silica zeolites \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Doekhi-Bennani, Y. \ Leilabady, N.M. \ Fu, M. \ Rietveld, L.C. \ Hoek, J.P. van der \ Heijman, S.G.J. \ 2021
Continuous development of industry and civilization has led to changes in composition, texture and toxicity of waste water due to the wide range of pollutants being present. Considering that the conventional wastewater treatment methods are insuffici ...
help
Low voltage iron electrocoagulation as a tertiary treatment of municipal wastewater: removal of enteric pathogen indicators and antibiotic-resistant bacteria \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Bicudo, B. \ Halem, D. van \ Trikannad, S.A. \ Ferrero, G. \ Medema, G. \ 2021
In this paper we analyse the feasibility of low voltage iron electrocoagulation as a means of municipal secondary effluent treatment with a focus on removal of microbial indicators, Antibiotic Resistant Bacteria (ARB) and nutrients. A laboratory scal ...
help
Een blik op de kenmerken van bos in Vlaanderen - eerste resultaten van twee opeenvolgende Vlaamse bosinventarisaties \ Bosrevue [Artikel]
Govaere, L. \ 2020
Sinds 1997 volgt het Agentschap voor Natuur en Bos de toestand van het bos op met behulp van de Vlaamse bosinventaris. Die bestaat uit een permanent meetnet van 27.163 steekproefpunten, ontstaan door een fictief raster van 1 op 0,5 kilometer over Vla ...
help
Bosactua | Houtkap is geen synoniem voor ontbossing \ Bosrevue [Artikel]
De Somviele, B. \ 2020
Het voorbije jaar is er veel te doen geweest rond het bos en de bomen in Vlaanderen. Zo was er de eis van BOS+ voor 6 miljoen extra bomen in de nasleep van de hittegolven van afgelopen zomer. Om een tegengewicht te bieden aan de steeds acuter wordend ...
help
De succesfactoren voor citizen science \ H2O online [Artikel]
Vries, S. de \ Klop, T. \ Bogert, M. \ Hurk, B. van den \ Mateboer, S. \ Anema, K. \ Giller, O. \ 2020
Citizen Science (CS) wordt ook bij watermanagement populairder. Bij het opzetten van een succesvol CS-project komt veel kijken. Wordt er een aspect over het hoofd gezien, dan ontstaat de kans dat het project averechts werkt en de burgerwetenschappers ...
help
Waar kunnen open bodemenergiesystemen worden geplaatst? \ H2O online [Artikel]
Wimmers, R. \ Hartog, N. \ Bloemendal, M. \ 2020
Open bodemenergiesystemen dragen bij aan de overgang naar duurzame energie en kunnen bijna overal in Nederland worden toegepast. Lokale ondergrondse condities en systeemeigenschappen bepalen echter de efficiëntie van het systeem. Er is nog geen gedet ...
help
Bio-kerosine drukt CO2-emissies luchtvaart \ Fluids processing Benelux [Artikel]
Oude Groothuis, W. \ 2020
In Delfzijl komt de eerste grootschalige raffinaderij voor duurzame kerosine in Europa. Capaciteit: 100.000 ton vliegtuigbrandstof per jaar, evenveel als de plant van World Energy in Los Angeles, waar KLM zijn bio-kerosine tot nog toe betrekt.
help
Geen twijfel over borging weidegang \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Knaap, J. der \ 2020
De richtlijnen rondom het gebruik van het weidemelklogo zijn per 1 januari dit jaar aangescherpt. Niet omdat er twijfels bestaan over weidegang, maar om aan te tonen dat koeien daadwerkelijk minimaal 120 dagen per jaar zes uur per dag buiten lopen.
help
Multinationals trekken aan duurzaamheid \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Koopman, W. \ 2020
Voor melkveehouders in de grote zuivellanden van de wereld is er geen ontkomen meer aan. Met multinationaal opererende voedingsconcerns als aanjagers krijgen ze te maken met steeds hogere eisen aan de duurzaamheid van hun bedrijfsvoering. Soms levere ...
help
Vleesveecongres 2019 : Dierenwelzijn : ‘Leuk’ versus productiee efficiëntie: ‘leuk’ wint \ VeeteeltVlees : vakblad voor vleesveehouders in Nederland en Belgie [Artikel]
Nantier, G. \ 2020
Door maatschappelijke veranderingen en kennis over de fysiologische behoeften van de dieren veranderen ook de waarden en normen voor dierenwelzijn. ‘De veehouderij moet daarom zwaar inzetten op het verkrijgen van een nieuwe maatschappelijke licentie ...
help
Houden van dieren : Dierenmanieren volgens WUR en UU \ Resource : weekblad voor Wageningen UR [Artikel]
Louwerens, T. \ 2020
De relatie tussen mens en dier is ingewikkeld. We houden van ze en leven met ze samen, maar tegelijkertijd gebruiken we ze, sleutelen we aan ze en doden we ze. Steeds vaker knaagt de vraag hoe we op een goede en verantwoorde manier met dieren omgaan. ...
help
Laantje bij Koepelkerk Veenhuizne \ ErfgoedMagazine : geef het verleden toekomst [Artikel]
Manschot, N. \ 2020
De koloniën van Weldadigheid zijn de eerste, meest grootschalige en langst functionerende voorbeelden van binnenlandse landbouwkoloniën voor armoedebestrijding ter wereld.
help
Overzicht spitmachines : Aftakasploeg \ Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers [Artikel]
Rijnsburger, F. \ 2020
Wie niet meer wil ploegen of werkzaamheden wil combineren komt al snel uit bij een spitmachine. LandbouwMechanisatie zette een aantal 3 meter brede spitmachines op een rij.
help
Geheim van circulaire gebiedsontwikkeling ontrafelt \ Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals [Artikel]
Cramer, J. \ Driel, J. van \ 2020
‘Circulaire gebiedsontwikkeling’ wint aan populariteit. Praktijkvoorbeelden in het land illustreren dit. Maar wat is circulaire gebiedsontwikkeling nu precies en welke meer waarde biedt het? Daarover ging het 21e Circulaire Economie Lab, georganiseer ...
help
Lokaal organisch afval verwerken, hoe slim is dat? \ Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals [Artikel]
Schrik, Y. \ Mulder, M. \ 2020
In grote steden gebeurt de gescheiden inzameling van gft nog maar mondjesmaat. Met pilots wordt geprobeerd inzicht te krijgen in alternatieve methoden zoals wormenhotels of een composteerinstallatie voor een wijk. Maar wat zijn de effecten van dergel ...
help
Deeltjesfysica helpt tegen beursfraude \ Wageningen world : magazine van Wageningen UR en KLV over werken aan de kwaliteit van leven [Artikel]
Zijl, K. van \ 2020
Met technologie van het deeltjeslaboratorium CERN in Genève hoopt marktkundige Joost Pennings frauduleuze transacties op termijnmarkten te kunnen voorspellen. Zo zijn beurscrashes door bedrog wellicht te voorkomen.
help
Tien jaar N2Africa : De opmars van peulvruchten in Afrika \ Wageningen world : magazine van Wageningen UR en KLV over werken aan de kwaliteit van leven [Artikel]
Sikkema, A. \ 2020
Tien jaar lang werkte Ken Giller aan verbetering van de teelt van peulvruchten door kleine Afrikaanse boeren. Zijn aanpak leverde bij ruim een half miljoen van hen duidelijk hogere opbrengsten en inkomsten op. Nu is het project ten einde. ‘Als een me ...
help
Mapping a bright future \ Wageningen world : magazine of Wageningen and KLV about contributing to the quality of life [Artikel]
Beintema, N. \ 2020
In 100 years’ time, the Netherlands could be an attractive mix of green cities, sustainable agriculture and climate-proof nature, claim Wageningen researchers in a vision paper. That’s if we tackle the spatial planning challenges with nature-based so ...
help
Ten year of N2Africa : The rise of legumes in Africa \ Wageningen world : magazine of Wageningen and KLV about contributing to the quality of life [Artikel]
Sikkema, A. \ 2020
Ken Giller has worked on improving the cultivation of legumes by small-scale African farmers for 10 years. His approach has brought significantly bigger yields and incomes to over half a million farmers. Now the project is coming to an end. ‘If a met ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.