help
Rupsen horen poepen : praktijkgids natuurbeleving [Boek] - 3e druk
Boogmans, Jeanette \ 2018
Een praktijkgids voor volwassenen die je laat zien hoe je kinderen natuur kunt laten beleven aan de hand van zintuigen. Auteur Jeanette Boogmans heeft jarenlange ervaring met het organiseren van buitenactiviteiten en schrijft met passie over de natuu ...
help
Catalogus groenblauwe diensten [Boek]
2018-[?]
De Europese Commissie heeft de Catalogus Groenblauwe Diensten getoetst aan de voorwaarden die de commissie stelt aan staatssteun. Nederlandse overheden beschikken daarmee over een richtsnoer voor het toekennen van subsidie. Toe te kennen voor het lev ...
help
Innovatie Agro & Natuur [Website]
[ca. 2016]
InnovatieNetwerk is een Stichting die grensverleggende vernieuwingen in landbouw, agribusiness, voeding en groene ruimte ontwikkelt en zorgt dat die door belanghebbenden in de praktijk worden gebracht. Het gaat om innovaties gericht op duurzame ontwi ...
help
Veldpracticum bos- en natuurbeheer I [Collegedictaat]
Elands, B. \ Laar, J. van \ Ouden, J. den \ Vergeer, P. \ Hoek, D. van der \ 2015
help
Agrarisch natuurbeheer : hoofdstuk 4 \ Handboek melkveehouderij [Hoofdstuk uit boek]
2013
Na een overzicht van agrarisch natuurbeheer in Nederland wordt in dit hoofdstuk van "Handboek melkveehouderij" ingegaan op de verschillende regelingen en wetten die er zijn, in Nederland en in Europa. Naast kennis van de verschillende regelingen is h ...
help
Bodem en water : hoofdstuk 1 \ Handboek melkveehouderij [Hoofdstuk uit boek]
2013
In dit hoofdstuk van "Handboek melkveehouderij" wordt informatie gegeven om o.a. percelen in te delen in de juiste bodemkundige indeling, zoals die wordt toegepast bij de bodemkaarten van Alterra. Kennis van de juiste bodemkundige indeling van percel ...
help
Bemesting : hoofdstuk 2 \ Handboek melkveehouderij [Hoofdstuk uit boek]
2013
Veehouders vinden in dit hoofdstuk van "Handboek melkveehouderij" zo veel mogelijk de gegevens, die nodig zijn om een goed bemestingsplan op te stellen en uit te voeren, inclusief een samenvatting van de 'Adviesbasis voor de bemesting van grasland en ...
help
Landschappen van Nederland: geologie, bodem en landgebruik [Boek]
Jongmans, A.G. \ Berg, M.W. van den \ Sonneveld, M.P.W. \ Peek, G.J.W.C. \ Berg van Saparoea, R.M. \ 2013
‘Landschappen van Nederland’ is samengevat in zes delen: ‘Bodem en Landschap’, ‘Tektoniek en Klimaat’, ‘IJs en Wind’, ‘Rivieren’, ‘Veen’ en ‘Kust en Zee’. Per type landschap wordt beschreven welke klimatologische en tektonische aspecten hebben bijged ...
help
De Renkumse en Heelsumse beekdalen : een cultuurhistorische wandelgids [Boek]
Schaafsma, R. \ cop. 2012
De Veluwe, bekend om haar groene bossen, uitgestrekte heidegronden en droge zandvlakten, is het grootste laaglandnatuurgebied van Noordwest-Europa. Wat zij daar huisvest is uniek: een beken- en sprengenstelsel zoals dat nergens ter wereld bestaat. En ...
help
Rijkswaterstaat koestert zijn kunstwerken \ Vitruvius : onafhankelijk vaktijdschrift voor archeologie, cultuurlandschap, monumentenzorg [Artikel]
Bakel, A. van \ 2011
Zowel op het land als in het water heeft Rijkswaterstaat zijn stempel gedrukt op de infrastructuur van ons land.
help
Boter uit de Kempen, 1890-1920 : een zegen voor onze landbouwers [Boek]
Bierkens, B. \ 2011
In de Kempen, de streek ten westen en zuiden van Eindhoven, hebben meer dan 70 boterfabrieken gestaan. Vanaf 1893 gingen de boeren op de zandgrond in de Kempen samenwerken. Ze brachten geld bijeen voor kleine handkrachtfabriekjes die hun melk (van en ...
help
Omgang met het verleden : hoofdlijnen van het historisch geografisch onderzoek [Rede]
Vervloet, J.A.J. \ 2011
help
J.T.P. Bijhouwer : grensverleggend landschapsarchitect [Boek]
Andela, G. \ 2011
‘Een van de weinige tuin- en landschapsarchitecten van deze tijd met een open oog voor stedenbouwkundige problemen.’ Zo typeerde het Polytechnisch Tijdschrift J.T.P. Bijhouwer in 1949. Geïnspireerd door zijn regelmatige verblijf in de Verenigde State ...
help
Effectgerichte maatregelen voor het herstel en beheer van stuifzanden : OBN stuifzandonderzoek 2006-2010 [Boek]
Riksen, M. \ Nijssen, M. \ Sparrius, L. \ Bijlsma, R.-J. \ Burg, A. van den \ Dobben, H. van \ Jungerius, P. \ Ketner-Oostra, R. \ Kooiman, A. \ Kuiters, L. \ Swaay, C. van \ Turnhout, C. van \ Waal, R. de \ 2011
Onderzoek naar het functioneren van stuifzanden onder gewijzigde abiotische condities en naar beheer en herstel van klein- en grootschalige stuifzandlandschappen. Waarin bijdragen: Bosschap, Stichting Bargerveen, Radboud Universiteit, Universiteit Am ...
help
De Stichting Wetenschappelijk Duinonderzoek : het Nederlandse duinonderzoek in historisch en internationaal perspectief [Boek]
Maarel, E. van der \ cop. 2011
Deze uitgave presenteert een uitvoerige geschiedschrijving van de Stichting Wetenschappelijk Duinonderzoek. Het boek plaatst duinonderzoek in een breder perspectief, beschrijft de geschiedenis van de veldstations Weevers’ Duin en Schellinger-land, en ...
help
Atlas van Nederland in het Holoceen : landschap en bewoning vanaf de laatste ijstijd tot nu [Boek]
Vos, P. \ Bazelmans, J. \ 2011
Het Nederlandse landschap is sinds het einde van de laatste ijstijd, 11.700 jaar geleden, voortdurend veranderd. Waar we nu rondlopen was ooit een koude poolwoestijn, een rivierdelta of een ondiepe zee. Het einde van de laatste ijstijd markeerde het ...
help
Herstel van biodiversiteit en landschapsecologische relaties in het natte zandlandschap - Eindrapport dl. 2: Over de dynamiek van peilen en fluxen in vennen en veentjes [Boek]
Asmuth, J. von \ Grootjans, A. \ Schaaf, S. van der \ 2011
Het onderzoek “Herstel van biodiversiteit en landschapsecologische relaties in het natte zandlandschap” is uitgevoerd in de Natura 2000 gebieden De Groote Heide, Dwingelderveld, Haaksbergerveen en in de boswachterij Gieten. Er is vooral gekeken naar ...
help
Kadastrale atlas Gelderland 1832 - Vorden : tekst [Kaart]
Hoek, K. van der \ Nijman, H.G. \ 2011
help
Overijsselse waterstaat in de kaart gekeken [Boek]
Schrier, D.M. van der \ cop. 2011
Overijsselse waterstaat in de kaart gekeken van auteur D.M. van der Schrier is een verzameling opstellen over waterstaatsonderwerpen in West-Overijssel. De zestien hoofdstukken zijn eerder in tijdschriften of jaarboeken verschenen, en speciaal voor d ...
help
Zeist door de tijd : een cultuurhistorische atlas [Boek]
Volkers, K. \ cop. 2011
Aan de voet van de Utrechtse Heuvelrug, op de rand van zand en klei, ontstaat in de vroege Middeleeuwen het engdorp Zeist: een gemeenschap van boeren, een bisschoppelijk hof, een kerk en een paar kleine kastelen. In de 17e eeuw wordt het boerendorp o ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.