Login

Hydrotheek

Record nummer 1014928
Titel artikel De tri-verontreiniging bij Hilversum : een kwestie van DNAPL's
Auteur(s) Broers, H.P. ; Duffelen, E. van
Tijdschrifttitel Stromingen : vakblad voor hydrologen
Deel(Jaar)Nummer 4(1998)2
Paginering 41 - 54
Annotatie(s) 13 refs
Online full text
Trefwoorden (cab) verontreinigingsbeheersing / preventie / verwijdering / grondwaterverontreiniging / derivaten / benzeen / chloride / hexachloorbenzeen / grondwaterstroming / het gooi
Rubrieken Watervoorziening
Publicatie type Artikel
Taal Nederlands
Toelichting Stoffen als tri en per kunnen als zware, dichte vloeistof door meerfasenstroming in diepere aquifers binnendringen. Stoffen met deze eigenschappen worden DNAPLS genoemd. Voor de tri-verontreiniging waarmee waterleidingbedrijven in de omgeving van Hilversum sinds 1977 kampen is nagegaan of de aanwezigheid van pure tri in de ondergrond als bron van de problemen fungeert. Op grond van concentratiegegevens uit de grondwatermeetnetten en uit de interceptieputten is aannemelijk gemaakt dat dit inderdaad het geval is en dat de verontreinigingsbron tot een diepte van 50 m is weggezakt. Uit reacties van het concentratieverloop op veranderingen in de grondwaterstromingsrichting kon de positie van de ondergrondse bron beter worden geschat. Het verdient aanbeveling in het grondwaterbeschermingsbeleid speciale aandacht te besteden aan het verspreidingsgedrag van DNAPL's
Betrokken instanties Universiteit Utrecht, Vakgroep Fysische Geografie
Betrokken instanties Universiteit Utrecht, Vakgroep Fysische Geografie
Betrokken instanties Universiteit Utrecht, Vakgroep Fysische Geografie
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.