Login

Hydrotheek

Record nummer 146521
Titel Nederlandse kustduinen : geohydrologie
toon extra info.
T.W.M. Bakker
Vertaalde titel Dutch coastal dunes. Geohydrology
Auteur(s) Bakker, T.W.M.
Uitgever [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave 1981
Pagina's 189 p + 1 bijl.
Annotatie(s) Proefschrift Wageningen
ISBN 9022007588
Tutor(s) Molen, Dr. Ir. W.H. van der ; Vink, Dr. Ir. A.P.A.
Promotiedatum 1981-10-09
Proefschrift nr. 860
Samenvatting door auteur toon abstract

In about half of the Dutch coastal dunes, the former wet slacks have dried during the last 100 years. The purpose of this study was to find the causes of drying. A fall in watertable was the major cause. it was sometimes due to coastal erosion, sometimes to increase of evapotranspiration because of an increase in vegetation, especially the planting of coniferous trees, extraction of groundwater for mains of drinking water supply or drainage by ditches. Although slacks are drying out with a fall in watertable, the blowing out of sand to the watertable can produce new wet slacks. It is the combination of fall in watertable and the almost complete prevention of blow-outs, by planting of marram grass and other plants of trees, which make drying out a continuous process. In some dried areas, surface water from elsewhere is infiltrated for later recovery in behalf of drinking water supply. In such areas, dried slacks are flooded or channels have been dug by which open water has been produced on a considerable scale. Other dried slacks in such areas sometimes get wet again. Because of the unnatural fluctuations in watertable and the large supply of nutrients, the vegetation of such slacks is of a ruderal character and atypical of dunes.

Online full text
Op papier Haal het document, vind aanverwante informatie of gebruik andere SFX-diensten
Trefwoorden (cab) grondwater / hydrologie / duinen / formatie / eolisch zand / nederland / geohydrologie / hydrogeologie / waterwinning
Rubrieken Geohydrologie, bodemhydrologie
Publicatie type Proefschrift
Taal Nederlands
Toelichting Gedurende de laatste 100 jaar zijn in een groot deel van de Nederlandse kustduinen de natte duinvalleien verdwenen. Dit is voornamelijk veroorzaakt door een daling van de grondwaterstand. Bovendien is de grondwatersamenstelling de laatste decennia verstoord door infiltratie met oppervlaktewater dat afkomstig is van buiten het duingebied. In deze publikatie is in de eerste plaats nagegaan welke randvoorwaarden voor de grondwaterstroming in het duinmassief van belang zijn. Hiertoe zijn twee wiskundige beschrijvingen van deze grondwaterstroming verder uitgewerkt. Er is gezocht naar een verband tussen de grondwaterstand en z'n randvoorwaarden zoals neerslagoverschot, duinbreedte, beekafvoer en menselijk ingrijpen. Meer in het bijzonder is aandacht besteed aan het verband tussen een verandering van deze randvoorwaarden en de daardoor veroorzaakte verandering van de grondwaterstand. Verder is een beschrijving gemaakt van de grondwatersituatie (gemiddelde stand, fluctuatietraject, stroomsnelheid en kwaliteit van het grondwater) invochtige valleien. Ook voor het fluctuatietraject, de stroomsnelheid en de kwaliteit is nagegaan welke randvoorwaarden hiervoor van belang zijn en onder invloed van welke factoren een verandering kan optreden. Tot slot is enige aandacht besteed aan de vorming van nieuwe vochtige valleien. Deze uitgave wordt gecompleteerd door een hydrologische facetkaart (1:100 000) van het Nederlandse kustgebied
Betrokken instanties WUR
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.