Login

Hydrotheek

Record nummer 1614810
Titel artikel ABR: omgaan met natuurrisico's [Themanummer: rivierengebied]
Auteur(s) Faber, J.H. ; Knoben, R.A.E. ; Harmsen, J. ; Guchte, C. van de
Tijdschrifttitel Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering
Deel(Jaar)Nummer 11(2001)2
Paginering 68 - 70
Annotatie(s) Tab.; Fig
Op papier Haal het document, vind aanverwante informatie of gebruik andere SFX-diensten
Trefwoorden (cab) bodembeheer / bodem / bodemverontreiniging / verontreinigingsbeheersing / herstel / rivieren / verontreinigde bodems / milieueffect / risicoschatting / ecologie / natuurbescherming / natuur / ecotoxicologie / reconstructie / grondverzet / uiterwaarden
Rubrieken Milieutoxicologie, ecotoxicologie
Publicatie type Artikel
Taal Nederlands
Toelichting Beschrijving van een stapsgewijze methodiek voor de beoordeling van ecologische risico's bij het omgaan met bodemverontreiniging in de uiterwaarden van de grote rivieren (actief bodembeheer rivierbed; functiegerichte bodemsanering), en de inpassing van de risico-evaluatie bij herinrichtingsprojecten. Met speciale aandacht voor de ecotoxicologische risico's bij natuurontwikkelingsprojecten ('gebiedsgerichte acceptabele risico's voor de functie natuur'). Voor de Rijn-uiterwaarden is speciaal gekeken naar de risico's voor de natuur bij verplaatsing van grond verontreinigd met PAK en zware metalen
Betrokken instanties Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA)
Rijkswaterstaat, Directie Noord-Nederland
Alterra WUR
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.