Login

Hydrotheek

Record nummer 1634750
Titel artikel Ecotoxicologische sanering en herinrichting in de praktijk
Auteur(s) Koomen, H.C.M. ; Bos, S.C.
Tijdschrifttitel Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering
Deel(Jaar)Nummer 11(2001)5
Paginering 186 - 187
Annotatie(s) ills.; 3 refs
Op papier Haal het document, vind aanverwante informatie of gebruik andere SFX-diensten
Trefwoorden (cab) bodem / bodemverontreiniging / verontreinigde bodems / herstel / zware metalen / lood / verontreinigingsbeheersing / landinrichting / natuurbescherming / pingo's / stilstaand water / plassen / ecologie / risicoschatting / reconstructie / natuur / waterbodems / ecotoxicologie / drenthe
Rubrieken Bodemverontreiniging / Milieutoxicologie, ecotoxicologie
Publicatie type Artikel
Taal Nederlands
Toelichting Ter plekke van een kleiduivenschietbaan in Loon (Drenthe), gelegen in een pingo-ruïne (ven), is sprake van ernstige bodem- en waterverontreiniging met lood. Er is gekozen voor een integrale aanpak van sanering en herinrichting van het gebied, waarbij een afweging is gemaakt tussen enerzijds risicoreductie en anderzijds ecologische, archeologische, natuurhistorische en recreatieve waarden. Daarbij is gebruik gemaakt van een door Tauw ontwikkelde belissystematiek voor een ecologische risicobeoordeling van verontreinigde locaties. De uitvoering van deze functiegerichte sanering is gefaseerd verlopen om ecologische regeneratie van gesaneerde delen te bevorderen
Betrokken instanties Tauw bv
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.