Login

Hydrotheek

Record nummer 1641761
Titel artikel Inhoudelijke evaluatie van de interventiewaarden bodemsanering
Auteur(s) Wezel, A.P. van ; Lijzen, J.P.A. ; Crommentuijn, T.
Tijdschrifttitel Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering
Deel(Jaar)Nummer 12(2002)1
Paginering 30 - 33
Annotatie(s) ills.; 8 refs
Op papier Haal het document, vind aanverwante informatie of gebruik andere SFX-diensten
Trefwoorden (cab) grondwaterverontreiniging / bodemverontreiniging / verontreinigende stoffen / toxiciteit / toxische stoffen / toxicologie / risicoschatting / interventie / evaluatie / beoordeling / kwaliteitsnormen / milieubescherming / ecotoxicologie / waterbodems
Rubrieken Milieutoxicologie, ecotoxicologie
Publicatie type Artikel
Taal Nederlands
Toelichting De huidige interventiewaarden bodemsanering zijn in 1999 en 2000 inhoudelijk-technisch geëvalueerd. Voor circa 70 stoffen zijn voorstellen gedaan voor Ernstig Risico Concentraties voor zowel humane als ecotoxicologische risico's, voor de milieucompartimenten bodem, waterbodem en grondwater. Een overzicht van de uitgangspunten voor de evaluatie (beschermingsdoelen en normen voor mens en ecosysteem; blootstellingsscenario's; inputparameters), de meest opvallende resultaten wat betreft de herziening van de humane en ecotoxicologische risicogrenzen, een geïntegreerde risicogrens voor grondwater, bodem, waterbodem en specifieke stoffen, en het beleidsmatig vervolgtraject
Betrokken instanties Ministerie van VROM, Directoraat-Generaal Milieubeheer
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.