Login

Hydrotheek

Record nummer 1662223
Titel Achtergronden bij de herziene risicogrenzen voor bodem, sediment en grondwater in het kader van de "Evaluatie interventiewaarden bodemsanering"
toon extra info.
J.P.A. Lijzen ... [et al.]
Vertaalde titel Background of the revised risk limits for soil, sediment and groundwater in the project 'Evaluation of Intervention Values for soil'
Auteur(s) Lijzen, J.P.A.
Uitgever Bilthoven : RIVM
Jaar van uitgave 2002
Pagina's 87 p
Titel van reeks RIVM rapport (711701028)
Online full text
Trefwoorden (cab) bodemverontreiniging / grondwaterverontreiniging / toxische stoffen / risicoschatting / interventie / normen / ecotoxicologie / bodemsanering
Rubrieken Milieutoxicologie, ecotoxicologie
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting (Engels) In 2001 zijn herziene risicogrenzen gepubliceerd die de basis vormen voor de interventiewaarden bodemsanering in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb). In dit rapport wordt ten behoeve van de beleidsmatige implementatie hiervan ingegaan op de oorzaken van verschillen tussen de risicogrenzen en de vigerende interventiewaarden voor bodem en grondwater, de soliditeit van de voorstellen en ontwikkelingen die in de toekomst tot aanpassingen zouden kunnen leiden
Betrokken instanties Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Ministerie van VROM, Directoraat-Generaal Milieubeheer
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.