Login

Hydrotheek

Record nummer 1749696
Titel Aanpak verdrogingsbestrijding : Groningen/Noord en Oost Drenthe
toon extra info.
Verdrogingforum
Auteur(s) Provincie Groningen, Groningen Verdrogingforum
Uitgever Groningen : Provincie Groningen [etc.]
Jaar van uitgave 2004
Pagina's 42 p
Online full text
Trefwoorden (cab) verdroging / natuurbescherming / waterbeheer / hydrologie / grondwaterstand / geohydrologie / groningen / drenthe
Rubrieken Geohydrologie, bodemhydrologie / Natuurbeheer (algemeen)
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting In Groningen en Drenthe ontstond er behoefte aan een overzicht van de verdrogingproblematiek, om na te kunnen gaan hoe verdroging effectiever kan worden bestreden. Om die reden is in het najaar van 2002 het Verdrogingforum opgericht; een ambtelijkforum, dat zich primair richt op de beheersgebieden van de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa's. Het Verdrogingforum heeft zich tot doel gesteld: … De verdrogingbestrijding te versnellen middels het identificeren van knelpunten, het formulerenvan oplossingen en het maken van afspraken voor een gezamenlijke aanpak. … Hierbij de problematiek op het niveau van watersystemen te benaderen en daarmee ook de link met de Stroomgebiedvisie te leggen. De Stroomgebiedvisie (uitwerking Waterbeleid 21steeeuw) is voortgekomen uit het Nationaal Bestuursakkoord Water. … De communicatie en samenwerking te verbeteren tussen de bij de verdrogingbestrijding betrokken organisaties. … De externe communicatie te verbeteren door verdroging op de agenda te zettenals onderdeel van het totale waterbeheer door het schetsen van een genuanceerd beeld van de verdrogingproblematiek en de oplossingen
Betrokken instanties Provincie Groningen
Provincie Drenthe
Waterschap Hunze en Aa's
Waterschap Noorderzijlvest
Staatsbosbeheer (SBB)
Natuurmonumenten
De Landschappen
Dienst Landelijk Gebied (DLG)
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.