Login

Hydrotheek

Record nummer 1783441
Titel artikel Natuurlijke waterisotopen voor de kwantificering van rioolvreemd water
Auteur(s) Schilperoort, R.
Tijdschrifttitel Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen
Deel(Jaar)Nummer 4(2004)16
Paginering 41 - 57
Annotatie(s) 13 refs
Op papier Haal het document, vind aanverwante informatie of gebruik andere SFX-diensten
Trefwoorden (cab) riolering / afvalwater / volume / rioolwater / bronnen / infiltratie / afvoer / hydrodynamica / regen / nederland
Rubrieken Afvalverwerking / Hydrologie
Publicatie type Artikel
Taal Nederlands
Toelichting Rioolvreemd water in een rioolstelsel is water dat eigenlijk niet in een dergelijk stelsel thuis hoort. Voorbeelden zijn grondwater dat naar binnen lekt via defecte rioolbuizen of drainagewater van een bouwplaats dat op het riool wordt geloosd. Onderzoek in Duitsland en Nederland heeft aangetoond dat het percentage rioolvreemd water in het totale jaarlijkse debiet op een awzi kan oplopen tot dertig à veertig procent. Kwantificering van rioolvreemd water kan worden gedaan met behulp van conventionele methoden alsook met de recent ontwikkelde natuurlijke waterisotopen methode. Dit artikel beschrijft de applicatie van vijf conventionele methoden voor de kwantificering van rioolvreemd water op vijf geselecteerde Nederlandse stroomgebieden. De resultaten laten zien dat in de bestudeerde stroomgebieden een significant deel van het jaardebiet bestaat uit rioolvreemd water. Ook wordt duidelijk dat er grote verschillen bestaan per stroomgebied tussen de resultaten van de vijf toegepaste methoden. Uit gevoeligheidsanalyses blijkt dat de resultaten van conventionele methoden gevoelig zijn voor veranderingen in invoerparameters. Echter, aangezien de bandbreedte van de invoerparameters nauwelijks valt in te schatten, is de onzekerheid in de resultaten van conventionele methoden grotendeels onbekend. Daarnaast gaat het artikel in op de theorie van isotopen en isotopenfractionering. Deze theorie is essentieel voor een fundamenteel begrip van de natuurlijke waterisotopen methode. Tenslotte beschrijft het artikel de applicatie van de isotopenmethode op dezelfde vijf Nederlandse stroomgebieden. De resultaten tonen aan dat de methode kan worden toegepast op kleine, geohydrologisch eenvoudige stroomgebieden met geen of een bekende ruimtelijke variatie in grondwater. In andere stroomgebieden kan de isotopenmethode van toegevoegde waarde zijn in het ontwikkelen van kennis over het functioneren van het rioolstelsel
Betrokken instanties Technische Universiteit Delft, Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.