Login

Hydrotheek

Record nummer 1899417
Titel artikel Effectiviteit van herstel- en inrichtingsmaatregelen in rijkswateren
Auteur(s) Liefveld, W. ; Reeze, B. ; Ohm, M.
Tijdschrifttitel H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling
Deel(Jaar)Nummer 42(2009)4
Paginering 13 - 15
Annotatie(s) 3 refs
Online full text
Trefwoorden (cab) herstel / monitoring / waterbeleid / programmaeffectiviteit / maatregelen / natuurbeleid / kaderrichtlijn water / natura 2000 / oevers
Rubrieken Waterkwaliteit / Aquatische ecologie
Publicatie type Artikel
Taal Nederlands
Toelichting Maatregelen voor herstel en inrichting van rijkswateren leveren een bijdrage aan de realisatie van de doelen voor de Kaderrichtlijn Water en Natura 2000. Maar een recente inventarisatie van monitoringsresultaten van dergelijke herstelprojecten leert dat optimalisatie van inrichting en beheer gericht op de nieuwe natuurdoelen, tot betere resultaten kan leiden. Uit het onderzoek blijkt ook dat er veel bekend is over de effecten van bepaalde maatregelen. Er is echter een groep van maatregelen en soorten die tot nu toe onderbelicht is gebleven. Rijkswaterstaat gaat met deze informatie haar monitoringsprogramma optimaliseren. Het betreft oeverbescherming en kwelders (Groningen, buitendijks)
Betrokken instanties Bureau Waardenburg b.v.
ARCADIS NV
Rijkswaterstaat Waterdienst
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.