Login

Hydrotheek

Record nummer 1900950
Titel artikel Jaaroverzicht luchtkwaliteit 2008
Auteur(s) Beijk, R.
Tijdschrifttitel Luchtkwaliteit : jaarverslag... / Laboratorium voor Luchtonderzoek, Afdeling Luchtkwaliteit
Deel(Jaar)Nummer (2009)
Online full text
Trefwoorden (cab) luchtkwaliteit / emissie / bodemchemie / monitoring / inventarisaties / kwaliteitsnormen
Rubrieken Luchtverontreiniging
Publicatie type Jaarverslag
Taal Nederlands
Toelichting Dit jaaroverzicht geeft een samenvattend beeld van de Nederlandse luchtkwaliteit en de belasting van bodem In Nederland zijn in 2008 enkele overschrijdingen van de Europese normen voor de luchtkwaliteit gemeten. Net als in 2007 jaar waren mede door gunstigere weersomstandigheden de overschrijdingen in 2008 minder hoog en frequent dan in voorgaande jaren. Incidenteel deden zich wel hoge concentraties voor. Vooral tijdens de jaarwisseling van 2008/2009 was de concentratie fijn stof in een groot deel van Nederland (wederom) zeer hoog door de combinatie van mist, weinig wind en vuurwerk. Dit blijkt uit meetresultaten van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML) van het RIVM. Het jaaroverzicht geeft een overzicht van de gemeten en deels berekende luchtkwaliteit
Betrokken instanties Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Ministerie van VROM, Directoraat-Generaal Milieubeheer
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.