Login

Hydrotheek

Record nummer 1903845
Titel Resultaten waterkwaliteitsonderzoek in moeraszone De Scheg : rapportage over 2005-2006
toon extra info.
Anja Dijkstra
Auteur(s) Dijkstra, A.
Uitgever Delft : Hoogheemraadschap van Delfland, Sector Beleid en Onderzoek / Team Watersysteemkwaliteit
Jaar van uitgave 2007
Pagina's 35, [30] p ill
Annotatie(s) Kenmerk 647154
Online full text
Trefwoorden (cab) waterkwaliteit / moerasgronden / watersystemen / sloten / voedingsstoffengehalte / vegetatie / monitoring / ecologie / hydrobiologie / ecologische beoordeling / oppervlaktewaterkwaliteit / macrofauna / westland
Rubrieken Waterkwaliteit / Aquatische ecologie
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting In 2004 is de moeraszone De Scheg aangelegd als onderdeel van de natte ecologische ontwikkeling in De Balij. Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft met een financiële bijdrage van € 250.000 als onderdeel van de Bijdrageregeling Waterkwaliteit, een aandeel geleverd in de aanleg die in totaal 8 miljoen euro heeft gekost. Delfland wilde hiermee de ontwikkeling van natte natuurdoeltypen en een verbetering van de ecologische waterkwaliteit in de Balij nastreven. Algemeen doel van de aanleg van De Scheg was het realiseren van een gecombineerde natte ecologische en recreatieve verbindingszone tussen Midden-Delfland en het Groene Hart met een bijzonder hoge ecologische waterkwaliteit (hoogste of bijna hoogste STOWA-niveau, klasse 5 of 4) en een minimum aan concentraties van milieubelastende stoffen. Verder moest de aanleg van de moeraszone de waterbergingscapaciteit van de polder vergroten. Hier is in 2006 een vijfde doel bijgekomen: De Scheg is aangewezen als een van de vijf waterparels van Delfland en moet met deze nieuwe status voor nu en in de toekomst eschermd worden tegen achteruitgang. Deze rapportage behandelt de fysisch-chemische en hydrobiologische resultaten van het projectmatige onderzoek dat is uitgevoerd in de jaren 2005 en 2006 in de moeraszone
Betrokken instanties Hoogheemraadschap van Delfland
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.