Login

Hydrotheek

Record nummer 1908009
Titel artikel Waterschap zet in op natuurvriendelijker oever- en maaibeleid
Auteur(s) Hokken, M.P. ; Bouwhuis, J.S.
Tijdschrifttitel Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek
Deel(Jaar)Nummer 49(2009)5
Paginering 30 - 31
Op papier Haal het document, vind aanverwante informatie of gebruik andere SFX-diensten
Trefwoorden (cab) waterbeheer / vegetatiebeheer / oevervegetatie / maaien / duurzaamheid (sustainability) / ecologie / waterkwaliteit / oevers / natuurbeheer / maatregelen / waterschappen / flevoland
Rubrieken Waterbeheer (algemeen) / Natuurbeheer (algemeen)
Publicatie type Artikel
Taal Nederlands
Toelichting In de periode 2005-2008 hebben de regionale waterbeheerders samen met de gebiedspartners veel tijd en energie gestoken in het formuleren van maatregelen en het afleiden van doelen voor de Kaderrichtlijn Water (KRW). Momenteel liggen de doelen en maatregelenprogramma’s ter inspraak. Waterschap Zuiderzeeland neemt vooral KRW-maatregelen die gericht zijn op het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit. Het beheergebied van Waterschap Zuiderzeeland bestaat uit de Noordoostpolder Zuidelijk en Oostelijk Flevoland en een smalle rand langs de Noordoostpolder, de Blokzijler Buitenlanden. Het gebied is omgeven door dijken, die bescherming bieden tegen overstroming. Het waterschap werkt aan maatregelen om de doelen te halen van de Kaderrichtlijn Water. Een natuurvriendelijk oever- en maaibeleid moet het ecologisch functioneren van de wateren in Flevoland verbeteren
Betrokken instanties Waterschap Zuiderzeeland
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.