Login

Hydrotheek

Record nummer 1912671
Titel Verdrogingsbestrijding in het tijdperk van het Investeringsbudget Landelijk Gebied : een verslag van casusonderzoek in de provincies Drenthe, Noord-Brabant en Noord-Holland
toon extra info.
A.L. Gerritsen ... [et al.]
Auteur(s) Gerritsen, A.L. ; Kranendonk, R.P. ; Vreke, J. ; Bosch, F.J.P. van den ; Pleijte, M.
Uitgever Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
Jaar van uitgave 2009
Pagina's 109 p ill
Titel van reeks Werkdocument / Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (143)
Annotatie(s) Project WOT-04-002-038 - 5232778-01  toon alle annotatie(s)
Onderzoeksopdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
Online full text
Op papier Haal het document, vind aanverwante informatie of gebruik andere SFX-diensten
Trefwoorden (cab) waterbeheer / hydrologie / regionaal beleid / doelstellingen / besluitvorming / projectimplementatie / nederland / verdroging (milieu) / drenthe / noord-brabant / noord-holland / geohydrologie / governance
Rubrieken Waterbeheer (algemeen)
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Met de invoering van het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) is de bestrijding van de mate van verdroging van natuur, het verdrogingsbeleid, opgenomen in de prestatieafspraken tussen Rijk en provincie en daarmee onderdeel geworden van het integrale, gebiedsgerichte beleid. Voor het ILG onderhandelde het Rijk met iedere provincie afzonderlijk over de prestatieafspraken, die de betreffende provincie vervolgens in interactie met regionale actoren moet realiseren. Per provincie zijn er dus twee aparte onderhandelingsprocessen die beide zowel kenmerken van government als van governance vertonen. De prestatieafspraken over verdrogingsbestrijding zijn vastgelegd in TOP-lijsten. Dit zijn lijsten die per provincie gebieden aangeven die met prioriteit moeten worden aangepakt. De centrale hypothese in het onderzoek is dat de kans op realisatie van de prestatieafspraken over verdrogingsbestrijding toeneemt, als het onderhandelingsproces tussen Rijk en provincie meer kenmerken van governance vertoonde. Om de hypothese te toetsen is voor drie provincies (Drenthe, Noord-Brabant en Noord-Holland) met behulp van een interviewronde nagegaan hoe de onderhandelingen in de beide processen zijn verlopen en wat dat vooruitdenkend betekent voor de verdrogingsbestrijding. De hoofdrapportage hiervan is "Verdrogingsbestrijding in het tijdperkvan het Investeringsbudget Landelijk Gebied; tussen Government en Governance” (Pleijte et al., 2009). Dit werkdocument is een achtergrondrapport hierbij, waarin de resultaten en conclusies per provincie worden beschreven
Betrokken instanties WOT Natuur & Milieu
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
Alterra WUR
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.