Login

Hydrotheek

Record nummer 1921935
Titel artikel Recente veranderingen van de oevervegetatie van Friese boezemmeren
Auteur(s) Claassen, T.H.L. ; Thannhauser, M.
Tijdschrifttitel H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling
Deel(Jaar)Nummer 42(2009)21
Paginering 41 - 45
Annotatie(s) Ill.; Map; Tabs; 13 refs
Online full text
Trefwoorden (cab) meren / oevervegetatie / oppervlakte (areaal) / waterbeheer / natuurbescherming / inventarisaties / oevers / friesland
Rubrieken Waterbeheer (algemeen)
Publicatie type Artikel
Taal Nederlands
Toelichting Het belang van de oever als onderdeel van het watersysteem is onomstreden. In de Derde Nota waterhuishouding uit 1989 werd die status voor het ecosysteem geformaliseerd. Knelpunten, streefbeelden en maatregelen werden toen al benoemd: "De voor Nederland typische ondiepe meren, van nature matig-voedselrijk tot voedselrijk, hebben rijk begroeide, brede oevers". "Voorbeelden van inrichtingsmaatregelen zijn: aanleg van milieuvriendelijke oevers, aangepast peilbeheer, actief biologisch beheer, zonering van gebruik, maatregelen ter bevordering van een meer stabiele visstand, troebelheidsverlagende maatregelen, biotoopherstel, herstel van zoet-zoutovergangen en het opruimen van barrières voor de vistrek". Het is alsof we, 20 jaar later, het Ontwerp Waterbeheerplan 2010-2015 van dit jaar lezen. In dit plan wordt voor het behalen van KRW-doelen vooral ingezet op inrichtingsmaatregelen, waarbij uitbreiding van het areaal natuurvriendelijke oevers de lijst van maatregelen aanvoert. Allerlei vormen van aantasting leiden tot afname van het areaal waterriet, terwijl vegetatieve noch generatieve toename kans maken bij een vast peil. Mede vanwege onduidelijkheid over de exacte rietontwikkeling heeft vijf jaar achtereen een onderzoek in permanente quadraten plaatsgevonden. De resultaten worden hier gepresenteerd
Betrokken instanties Wetterskip Fryslân
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.